Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő - 2024 képzés

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153013
 • Szakképesítés megnevezése: Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés munkaterülete:

  A szakember a tanult volfrámelektródás védőgázas (TIG) ívhegesztési és vágási technológiák felhasználásával, a munka-és tűzvédelmi előírások betartásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján, melyhez rajzot olvas, kiválasztja a szükséges anyagokat, munkadarabot előkészít (vág, köszörül, mér) és összeállítja amunkadarabot. Biztonságosan kezeli az ezen tevékenységekhez tartozó hegesztő-berendezéseket, gázpalackokat, reduktorokat, tömlőket. Munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi. Munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. A hegesztési hibákat képes beazonosítani és kijavítani. Vigyáz a környezetére, a technológiát rendeltetésszerűen használja.

 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 360 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kifogástalan minőséget igénylő volfrámelektródás védőgázas ívhegesztési (TIG) feladatokra csak megfelelő kézügyességgel, gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező hegesztőket lehet alkalmazni, akik államilag is elismert képesító bizonyítvánnyal igazolt szakértelemmel rendelkeznek. Az eljárással minden anyag hegeszthető, alkalmas kötő- és felrakó,- továbbá ívpont hegesztésre is. Az iparban széles körben alkalmazzák, elsősorban erősen ötvözött acélok, színes- és könnyűfémek hegesztésére. Így azon gazdasági szereplők nélkülözhetetlen munkaerői, amelyek termékeihez, szerkezeteihez a fenti alapanyagokat használják. Ezért a szakképesítéssel rendelkezők munkaerőpiaci esélyei nagyon jók.

 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztői feladatok

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés

  1. a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés alapanyagai, segédanyagai és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
  2. a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
  3. a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés berendezései (4 kérdés),
  4. a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája (4 kérdés) és
  5. a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés) témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A feladatlapon javítás nem fogadható el.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése volfrámelektródás védőgázas ívhegesztési eljárásokkal

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
  • hozaganyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
  • a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm

  a. Sarokvarrat hegesztése PB-pozícióban

  • s = 1–3 mm

  b. Tompavarrat, lemez PC-pozícióban

  • s = 1–4 mm 7/8

  c. Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban

  • s = 1–5 mm, D>50 mm

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Tompavarratnál:

  • ráolvadt fröcskölés, varraton kívüli gyújtásnyom nem megengedett,
  • repedés nem megengedett,
  • a pikkelyezettség egyenletes legyen,
  • domborulathiány nem megengedett,
  • varratdudor magassága h <= 1 mm + 0,15 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
  • a végkráter egyenletesen feltöltött legyen,
  • szélkiolvadás éles bemetszés nélkül megengedett, mélysége h <= 0,2 × s (vizsgadarab falvastagsága), de max. 1,0 mm
  • éleltolódás h <= 0,1 × s
  • átolvadt gyök, gyökátfolyás h <= 1 mm + 0,6 × b (a korona szélességi mérete mmben)
  • helyi túlzott gyökátfolyás gyökvarrat-szélességnyi hosszon 100 mm-ként egy helyen megengedett,
  • homorú varratgyök max. 0,5 mm mélységig megengedett, lágy átmenettel
  • átolvadási hiány a meghegesztett varrathosszon nem megengedett

  Sarokvarratnál:

  • sarokkvarrat „a” mérete
  • ha s 1-3 mm 0,5 s <= a <= s
  • túlzott varratdudor h <= 1 mm + 0,15 × b, de max. 4 mm
  • előírttól eltérő vastagságú sarokvarrat h <= 1 mm + 0,15 × a, de max. 4 mm
  • szimmetriától való eltérés h <= 1,5 mm + 0,15 × a
  • illesztési hiba h <= 0,5 mm + 0,1 × a, max. 2 mm
  • szélkiolvadás mélysége: h <= 1,0 mm

  Az értékelést az MSZ EN ISO 5817:2014 D szinteknek megfelelően kell elvégezni valamennyi alkatrész esetén.

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  A képesítővizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: A projektfeladat elvégzéséhez a vizsga szervezője hegesztéstechnológiai utasítást (WPS) biztosít, amely elősegíti a feladat pontosabb végrehajtását. Az értékelést értékelőlap segíti.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu