Alapozó- és közműgépkezelő - 2024 képzés

Alapozó- és közműgépkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07193001
 • Szakképesítés megnevezése: Alapozó- és közműgépkezelő
 • KEOR kód: 0719 Máshova nem sorolt általános műszaki (mérnöki) képzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alapozó- és közműgépkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés munkaterülete:

  Az alapozó- és közműgépkezelő a rábízott gépeket (cölöp- és szádfalvédő berendezés, kőzetés talajfúró berendezés, réselőberendezés, alagcsövező gép, csősajtoló berendezés, dréncső-, kábel- és komplettcső-fektető berendezés, talajvízszint-süllyesztő aggregát) az előírásoknak megfelelően működteti.

  Gyakran az alapszintű karbantartói munkákat is ellátja, illetve rendben és tisztán tartja a felügyelete alá tartozó gép környezetét, vezeti a géphez tartozó munkanaplót. A munkakörben fontos elvárás a pontosság, a feladatkövetés és a monotóniatűrés.

 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 40 óra
 • Maximális óraszám: 60 óra
 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az alapozás, közműépítés gépcsoportjába tartozó géptípusokat az építőiparban alapozás, közműépítés során használják. Az építőipar a gazdaság egyik húzóágazata. A kifogástalan minőséget igénylő feladatokra csak megfelelő gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező gépkezelőket lehet alkalmazni, akik tanúsítvánnyal is elismert szakértelemmel rendelkeznek.

 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Alapozó- és közműgépkezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az alapozó- és közműgépkezelő feladatai

  Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés legalább négy válaszlehetőséggel.

  • Gépészeti munkabiztonság, tűz – és környezetvédelem: legalább 5 kérdés
  • Gépkezelők általános ismeretei: legalább 5 kérdés
  • Gépkezelők általános ismeretei: legalább 10 kérdés

  A teszt a teljes elméleti tananyagot felöleli.

  Gépészeti munkabiztonság, tűz – és környezetvédelem

  • Munka- és balesetvédelmi ismeretek
  • Tűz- és környezetvédelmi ismeretek
  • Elsősegély nyújtási alapismeretek
  • Egyéni és csoportos védőeszközök fajtái, használatuk
  • Munkavégzés szabályai

  Gépkezelők általános ismeretei

  • Belsőégésű motorok csoportosítása, felépítése, rendszerei (hűtő-, kenő-, üzemanyag-ellátó), üzemeltetése, karbantartása
  • Forgómozgást végző gépelemek
  • Hajtások
  • Elektromosság alapfogalmai
  • Elektromos szerkezetek felépítése, üzemeltetése
  • Villamos akkumulátorok fajtái, töltése-, karbantartása
  • Hidraulikus és pneumatikus rendszerek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása

  Gépkezelési ismeretek

  • Alapozás gépeinek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása
  • Cölöp és szádfal védőberendezés
  • Kőzet Réselő berendezés - és talajfúró berendezés
  • Közműépítés gépeinek felépítése, működése-, üzemeltetése, karbantartása
  • Alagcsövező gép
  • Csősajtoló berendezés
  • Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés
  • Talajvízszint süllyesztő aggregát

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés %-ban történik, majd ennek átváltása osztályzattá az alábbiak szerint:

  • 80 – 100 % jeles (5)
  • 60 – 79 % jó (4)
  • 50 – 59 % közepes (3)
  • 40 – 49 % elégséges (2)
  • 0 – 39 % elégtelen (1)

  A feladatlapon javítás nem fogadható el.

  Az írásbelit úgy kell összeállítani, hogy a

  • Gépészeti munkabiztonság, tűz – és környezetvédelem: max. 25%-ot
  • Gépkezelők általános ismeretei: max. 25%-ot és a
  • Gépkezelők általános ismeretei: max. 50%-ot jelenthet.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az alapozó- és közműgépek kezelése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

  A vizsgázó

  • áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat,
  • szükség esetén bejegyzést tesz a gépnaplóba,
  • használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
  • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre,
  • a biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet,
  • alapozó-, közműgépet működtet, és azzal munkavégzést hajt végre.

  Alapozás gépei

  • Cölöp és szádfal védőberendezés
  • Kőzet Réselő berendezés - és talajfúró berendezés

  Közműépítés gépei

  • Alagcsövező gép
  • Csősajtoló berendezés
  • Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés
  • Talajvízszint süllyesztő aggregát

  A feladatot úgy kell meghatározni, hogy mindkét gépcsoportból egy-egy gépet kezeljen, azzal a gépre jellemző munkát végezzen.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat. 5%
  • Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba. Ha ez szükséges és nem teszi meg a pont nem jár. 5%
  • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket. 5%
  • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre. 15%
  • A biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet. 10%
  • Alapozó- és közműgépet működtet, és azzal munkavégzést hajt végre. 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu