CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő - 2024 képzés

CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153010
 • Szakképesítés megnevezése: CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés munkaterülete:

  A CNC-vezérlésű élhajlító-, és lézervágó gépek kezelője az élhajlító-, és lézervágó gépek működési elvének ismerete mellett a szükséges gyakorlati kompetenciák birtokában elvégzi az alapmunkadaraboknál a 2-3 lépésből álló program megírását segédlet alapján. Ezt követően a CNC programok betöltését elvégzi, illetve minimális korrekcióját, a munkadarab helyes ütköztetését, a helyes hajlítási irány, vágás megválasztását műszaki rajz alapján. A műveleti utasításban foglaltak szerint helyes sorrendben elvégzi a hajlítási, vágási műveleteket. Az erre a célra rendszeresített hosszmérő és szögmérő eszközök, sablonok magabiztos használatával önállóan elvégzi az első legyártott munkadarab paramétereinek ellenőrzését. Minőségi megfelelés esetén megkezdi a sorozatgyártást. Elvégzi az előírt gyártásközi minőségellenőrzéseket és azok eredményeit előírásszerűen dokumentálja.

 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 450 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az ipari termelésben rendkívül elterjedtek a fémmegmunkáló gépek. Ezen belül kiemelt szerepük van a CNC vezérlésű élhajlító és lézervágó-gépeknek, amely területen folyamatosan növekszik a képzett munkaerő iránti igény, így a résztvevők a képzés elvégzésével munkaerőpiaci előnyhöz jutnak.

  A folyamatosan megújuló termelést a munkaerő-piaci kínálatnak is követnie kell. Az Ipar 4.0 egyik jellemzőjeként az egyre gyorsabb fejlődés az iparban használt technológiák, eljárások és anyagok terén. A munkakörök is átalakulnak, elsősorban a robotizáció és az automatizáció miatt. A szakképzett legalább egy részterülethez magas szinten értő és tovább képezhető munkaerőre egyre inkább szükség lesz, különösen az automatizált termelés működtetéséhez és karbantartásához kötődő nagyobb hozzáadott értékű területeken.

  A munkavállalók egy adott specializált részterületre való bevonásának eszközei a rövid idejű, ám szakmailag tartalmas és a munkaerő-piaci szükségletekre hatékonyan reagáló képzések. Jelen programkövetelmény alapja az olyan képzési programoknak, melyek kielégítik a munkáltatók és a munkavállalók igényeit, képzési hiányt pótolnak mivel az államilag elismert szakképesítések (pl. CNC gépkezelő) nem tartalmazzák a CNC lemezmegmunkáló munkakörhöz szükséges tudás- és képességelemeket, valamint a képzett munkaerő biztosításával hozzájárulnak az ipari szektor teljesítményének növekedéséhez, így a versenyképesség megtartásához.

 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: lemezhajlítási és vágási feladat elvégzése CNC vezérlésű géppel

  1. vizsgarész: Lemezhajlítási feladat elvégzése CNC vezérlésű élhajlító géppel
  2. vizsgarész: Vágási feladat elvégzése CNC vezérlésű lézervágó géppel

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész: Élhajlítás

  Műszaki rajz alapján előgyártmányt választ. Az alap munkadaraboknál a 2-3 lépésből álló programot megírja, majd a megírt programot behívja a CNC vezérlésű élhajlító gépbe. Szerszámokat, ütközőket rögzít a gépbe, majd legyártja az alkatrészt. Méreteket ellenőriz. Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

  2. vizsgarész: Lézervágás

  A vizsgázó legyen képes üzembe helyezni a lézervágót, betölteni a programtervet és elvégezni a gép felszerszámozását. A dokumentáció alapján válassza ki az anyagot, helyezze fel a gépre. Az anyag minősége és vastagsága alapján végezze el a fúvókák cseréjét és beállítását. Próbavágás után értékelje a vágás minőségét és pontosságát. Ismerje fel az esetleges hibákat. Jelezze a táblatervet készítő technikusnak a változtatási igényét. Korrigálja a gáznyomást és a fúvókák beállítását.
  Legyen képes az alapanyag pontos, szakszerű felhelyezésére és betájolására. A kivágás után legyen képes eltávolítani és jelölni a kész alkatrészeket. Legyen képes eltávolítani a vágási hulladékot és dokumentálni a hulladék kezelését. Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

  Feladat: program betöltése, gép beállítása, munkadarab felhelyezése és kivágása, alkatrész és hulladék levétele, alkatrész jelölése, dokumentáció elvégzése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 270 perc

  1. vizsgarész: Élhajlítás: 180 perc
  2. vizsgarész: Lézervágás: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem)
  • feladatutasítás, technológiai leírások, szakrajzok stb. megértése
  • gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás lépéseinek sorrendje
  • gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
  • gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok használata
  • szükséges dokumentáció vezetése
  • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás
  • önállóság, hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség stb.

  Az értékelés százalékos formában történik.

  1. vizsgarész (Élhajlítás) 70%
  2. vizsgarész (Lézervágás) 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu