Gépésztechnikus - 2024 képzés

Gépésztechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakma szakmairányai: CAD-CAM,
  Ipar,
  Vegyipar
 • Szakma megnevezése: Gépésztechnikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0715 10 05
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 280 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gépésztechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gépésztechnikus képzés munkaterülete

 • Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.
  Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.

 • Szakmairány: CAD-CAM

  A CAD-CAM gépésztechnikus feladata, hogy szakmai ismereteit alkalmazva hatékony támogatója legyen a gépipari tervezésnek és gyártásnak. Egy személyben átlátja az egyes alkatrészek, vagy szerelvények tervezésének és megvalósításának összefüggéseit. Szakmai tanulmányait követően képes lesz ipari termékek modellezésére, funkcionális megfelelőségük vizsgálatára, valamint a szükséges tervezési dokumentációk elkészítésére. Gyártási ismeretei alapján el tudja végezni a forgácsolással előállítható termékek egyetemes és CNC gépekkel való megmunkálásának előkészítését. Ki tudja választani a technológiát, megmunkáló berendezéseket, készülékeket, szerszámokat. Gyártási gyakorlata alapján szükség szerint tevékenyen részt tud venni a gyártási folyamatban.

 • Szakmairány: Ipar

  Az ipar szakmairányú gépésztechnikus a mérnöki felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű műszaki fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat végzi. Részt vesz a gyártmányok, gépek és berendezések korszerűsítési, a gépelemek, gépegységek tervezési és az új technológiák bevezetési munkálataiban. Megszervezi a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését, javítási, karbantartási előírásokat készít, mely alapján karbantartási munkálatokat végez vagy végeztet, ezekhez anyagokat, segédanyagokat választ, majd a végellenőrzést, próbaüzemeltetést, üzembe helyezést és minősítést követően dokumentálja az elvégzett munkát. Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi vagy elvégezteti a javítási feladatokat, a próbaüzemeltetést és a helyes működés beállítását.Egyszerű pneumatikus és hidraulikus vezérléseket tervez, összeállít, működési paramétereket állít be, karbantart, javít, cserél, próbaüzemet végez.Összeállítási és alkatrészrajzokat értelmez és készít. Kézi és kisgépes eljárással alkatrészt gyárt, amely során anyagot, szerszámot és mérőeszközt választ, műveleteket ír elő és a gyártási folyamat elvégzése után ellenőrzi a kész darabot. Mérő- és ellenőrző eszközökkel geometriai méreteket határoz meg, jegyzőkönyvet készít, kiértékel, minősít.Csavarkötéseket és biztosításokat, ék- és reteszkötéseket szakszerűen kialakít és bont. Elvégzi a szabványos gépelemek (csapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák, lánckerekek, stb.) szakszerű ki- és beszerelését, cseréjét.Dokumentáció és gépkönyv alapján megtervezi és elvégzi vagy elvégezteti a gépek, berendezések szét- és összeszerelését.Gondoskodik a munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról és betartatásáról, a hatáskörébe tartozó gépek és berendezések műszaki megfelelőségéről, a folyamatos üzemeltetéshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyag-, gép-, szerszám- és energiaellátásról.

 • Szakmairány: Vegyipar

  A vegyipari szakmairányú gépésztechnikus a szervetlen és szerves vegyi anyagok, műanyagok, kőolajipari termékek, festékek, gyógyszerek, műtrágyák, gumi- és papíripari termékek, fémkohászati termékek előállításával és feldolgozásával kapcsolatos technológiák gépi berendezéseinek gyártását, üzembe helyezését, működésük ellenőrzését, kezelését, karbantartását és javítását végzi.Felügyeli a korszerű, digitális alapú folyamatirányított gyártó rendszerek, a technológiákat alkotó készülékek és berendezések biztonságos működését és működőképességét. Mérnöki irányítás mellett anyagvizsgálati, üzemellenőrzési és hatósági műszaki vizsgálatokat végez, megállapításait számításokkal igazolja; számítógépes dokumentációt készít.Használja a kötegelt folyamatirányítás, adatgyűjtés, adatvédelem és kommunikáció eszközeit és programjait Hibavizsgálatot végez és intézkedik a hibaelhárításról.Megszervezi, előkészíti és irányítja a berendezések karbantartását és javítását, elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, felkészíti a felügyelete alá tartozó, beosztott munkatársakat.Kiválasztja a javításhoz, karbantartáshoz szükséges szerszámokat, alkatrészeket és segédanyagokat, intézkedik ezek beszerzéséről. Mérnök irányítása mellett önállóan tervez és gyárt vagy gyártat kisebb alkatrészeket.Betartja és betartatja a munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat, használja és használtatja az egyéni védőfelszereléseket, ellenőrzi a kollektív védőfelszerelések, rendszerek működőképességét. Alkalmazza a zárt javítási technológiára vonatkozó szabályokat.

 • Gépésztechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: CAD-CAM

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

  CAD-CAM

  3116

  Gépésztechnikus

  3136

  Műszaki rajzoló, szerkesztő

  7323

  Forgácsoló

 • Szakmairány: Ipar

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

  Ipar

  3116

  Gépésztechnikus

  3910

  Műszaki ügyintéző

  8151

  Fémfeldolgozó gép kezelője

  8211

  Mechanikaigép-összeszerelő

  8219

  Egyéb termék-összeszerelő

 • Szakmairány: Vegyipar

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

   

  Vegyipar

  3116

  Gépésztechnikus

  3910

  Műszaki ügyintéző

   

  8132

  Vegyialapanyagot és terméket gyártó gépkezelő

   

  8133

  Vegyipari alapanyag-feldolgozó

  berendezés vezérlője

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu