Erőművi gépész - 2024 képzés

Erőművi gépész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134018
 • Szakképesítés megnevezése: Erőművi gépész
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erőművi gépész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erőművi gépész képzés munkaterülete:

  Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítja és felügyeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához, fosszilis tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben. A szakképesítéssel rendelkező személy jogosult erőművi célból létesített turbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

 • Erőművi gépész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Erőművi gépész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 640 óra
 • Maximális óraszám: 960 óra
 • Erőművi gépész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Hazánkban évről évre növekvő tendenciát mutat a villamosenergia-fogyasztás. Ezért a munkaerő piac továbbra is igényli azokat a szakembereket, akik képesek energetikai gépeket kezelni.

 • Erőművi gépész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erőművi gépész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erőművi gépész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység 15 db teszt jellegű 10 db rövid és hosszabb választ igénylő és 2 db problémakifejtés kérdéstípusból áll.

  Teszt feladatok témakörei:

  • Hőtan; Áramlástan; Elektrotechnika; Villamosgépek; Vízkémia,

  Rövid és hosszabb választ igénylő feladatok témakörei:

  • Műszaki átadás, átvétel, kezelési utasítás szerinti üzembe helyezés, üzembiztonság
  • Kazán teljesítménye, technológiai utasítás, műszak napló
  • Kézzel szabályozott paraméterek.

  Problémakifejtés témakörei:

  • Karbantartás feltételei
  • Gőzturbina és segédberendezéseinek üzembe helyezése és ellenőrzése.
  • Üzemzavari állapot ismérvei, üzemzavar kivizsgálásához kapcsolódó tevékenységek, üzemzavar elhárítási tevékenységek, turbina leállítása, berendezések ellenőrzési lapjainak kitöltése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  • A) Vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése
  • B) Vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  A) vizsgafeladat ismertetése:

  • Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása, műszaki leírás alapján valós üzemi körülmények között
  • Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése.
  • Tüzelőanyag ellátás biztosítása.
  • A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

  B) vizsgafeladat ismertetése:

  • Erőművi gőzturbina indításának előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek beállítása műszaki leírás alapján valós üzemi körülmények között.
  • Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása.
  • Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása.
  • Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota.
  • Kondenzátor, hűtővíz rendszer.
  • Turbina paraméterei.
  • Kenőolaj, hűtővíz, kondenzvíz szerepe.
  • Üzembiztonság.
  • Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbinavédelmek, gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben.
  • Gőzturbina karbantartás feladatai.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu