Alapszintű CAM-felhasználó - 2024 képzés

Alapszintű CAM-felhasználó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07154020
 • Szakképesítés megnevezése: Alapszintű CAM-felhasználó
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alapszintű CAM-felhasználó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés munkaterülete:

  Az Alapszintű CAM-felhasználó ismeri a CAM-számítógép által támogatott gyártási folyamatok alapjait. Képes az adott munkadarab geometriájának megfelelő, modellezés alapján két-, háromtengelyes megmunkálást tervezni, az egyes műveletelemek technológiáját, szerszámpályáit CAM-szoftver segítségével elkészíteni, a CNC-programot adott CNC- vezérlőre (előre definiált posztprocesszorral) posztprocesszálni. Tudja alkalmazni a CAM- szoftver által nyújtott szimulációs lehetőségeket, és képes az esetleges hibák korrigálására.

 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: gépészeti szakképesítés vagy szakmai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 110 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Ipar 4.0 jegyében a CAM-szoftverek használata a gépészeti iparban dolgozó szakemberek mindennapi munkájának részévé vált. A számítógéppel segített gyártástervezés lehetőségei, összhangban a magasabb fokú gyártási automatizációs igényekkel, egyre nagyobb teret nyitnak az ipari szereplők számára. Az egyre inkább digitalizált munkakörnyezetek megnövekedett digitáliskompetencia-követelményeinek a középszintű iskolai végzettséggel rendelkező ipari szakembereknek is szükséges megfelelni.

 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Alapszintű CAM-felhasználó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Megmunkálás CAM-szoftverrel

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  3D-modell és alkatrészrajz alapján a rendelkezésre álló CAM-szoftverrel 3 tengelyes marás készítése. A feladatban tűrt méretnek, a felületi érdesség meghatározásának és anyagminőségnek is kell lennie. A munkadarabot egy felfogásban kell elkészíteni, a megadott technológiai adatok szerint. A munkadarabnak legalább a következő alaksajátosságokat kell tartalmaznia: síkmarás, szigetek nagyolása, zsebek nagyolása, simítása, T horony, furatok, letörések, sorjázás.

  A megmunkálás legalább egy nagyoló és egy simító ciklust is tartalmazzon.

  A választott vezérlésre el kell végezni a posztprocesszálást.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:100 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Megadott anyagminőség beállítása a CAM-szoftverben. A vizsgázó az előgyártmányt a megadott paraméterekkel a tengelyeken helyezte el (Zmax, Zmin). Meghatározta a gyártáshoz szükséges alaksajátosságokat. Megmunkálásra alkalmas készüléket, berendezést választott, és annak beállítását elvégezte. Definiálta a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási adatokat a rendelkezésre álló CAM-szoftver segítségével. A szerszámpályákat a megadott paramétereknek megfelelően lemodellezte. Külön kell értékelni a tűrésezett felületeknél kötelezően alkalmazott simítást.

  Az értékelés részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

  • 90–100% jeles (5)
  • 80–89% jó (4)
  • 70–79% közepes (3)
  • 60–69% elégséges (2)
  • 0–59% elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu