Gázhegesztő - 2024 képzés

Gázhegesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153014
 • Szakképesítés megnevezése: Gázhegesztő
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gázhegesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gázhegesztő képzés munkaterülete:

  A szakember a tanult gázhegesztési és vágási technológiák felhasználásával, a munka-és tűzvédelmi előírások betartásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján, melyhez rajzot olvas, kiválasztja a szükséges anyagokat, munkadarabot előkészít (vág, köszörül, mér) és összeállítja amunkadarabot. Biztonságosan kezeli az ezen tevékenységekhez tartozó hegesztő-berendezéseket, gázpalackokat, reduktorokat, tömlőket. Munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi. Munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. A hegesztési hibákat képes beazonosítani és kijavítani. Vigyáz a környezetére, a technológiát rendeltetésszerűen használja.

 • Gázhegesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Gázhegesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Gázhegesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kifogástalan minőséget igénylő gázhegesztési feladatokra csak megfelelő kézügyességgel, gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező hegesztőket lehet alkalmazni, akik államilag is elismert képesító bizonyítvánnyal igazolt szakértelemmel rendelkeznek. A javítási és épületgépészeti szerelőmunkáknál akár az alapanyag(ok) minősége és/vagy mérete, akár a hegesztési hely hozzáférhetetlensége, vagy a hegesztési helyzet miatt sok esetben egyedül alkalmazható eljárás. Így azon gazdasági szereplők nélkülözhetetlen munkaerői, amelyek ilyen feladatokat hajtanak végre. Ezért a szakképesítéssel rendelkezők munkaerőpiaci esélyei nagyon jók.

 • Gázhegesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gázhegesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gázhegesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gázhegesztési feladatok

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés

  1. a gázhegesztés alapanyagai, segédanyagai és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
  2. a gázhegesztés előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
  3. a gázhegesztés berendezései (4 kérdés),
  4. a gázhegesztés technológiája (4 kérdés) és
  5. a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés) témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A feladatlapon javítás nem fogadható el.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése gázhegesztő eljárással

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  • alapanyag: kis széntartalmú ötvözetlen szénacél
  • hozaganyag: kis széntartalmú ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acél
  • a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm

  a. Tompavarrat (lemez-lemez) PC-pozícióban, balra hegesztéssel

  • s = 1–3 mm

  b. Tompavarrat (cső-cső) PF-pozícióban (rögzített csőtengely) balra hegesztéssel

  • s = 1–3 mm
  • D = 50–80 mm

  c. Tompavarrat (cső-cső) H-LO45 pozícióban jobbra hegesztéssel

  • s = 3–5 mm
  • D = 50–80 mm

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • ráolvadt fröcskölés nem megengedett,
  • repedés nem megengedett,
  • a pikkelyezettség egyenletes legyen,
  • domborulathiány nem megengedett,
  • varratdudor magassága h <= 1 mm + 0,15 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
  • a végkráter egyenletesen feltöltött legyen,
  • szélkiolvadás éles bemetszés nélkül megengedett, mélysége h <= 0,2 × s (vizsgadarab falvastagsága), de max. 1,0 mm
  • éleltolódás h <= 0,1 × s
  • átolvadt gyök, gyökátfolyás h <= 1 mm + 0,6 × b (a korona szélességi mérete mmben)
  • helyi túlzott gyökátfolyás gyökvarrat-szélességnyi hosszon 100 mm-ként egy helyen megengedett,
  • homorú varratgyök max. 0,5 mm mélységig megengedett, lágy átmenettel
  • átolvadási hiány a meghegesztett varrathosszon nem megengedett

  Az értékelést az MSZ EN ISO 5817:2014 D szinteknek megfelelően kell elvégezni valamennyi alkatrész esetén.

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  A képesítővizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: A projektfeladat elvégzéséhez a vizsga szervezője hegesztéstechnológiai utasítást (WPS) biztosít, amely elősegíti a feladat pontosabb végrehajtását. Az értékelést értékelőlap segíti.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu