CNC szerszámgépek műhelyprogramozója - 2024 képzés

CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153017
 • Szakképesítés megnevezése: CNC szerszámgépek műhelyprogramozója
 • KEOR kód: 0715 KEOR-számú Gépgyártás, műszer- és fémipar megnevezésű képzési területre
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) CNC szerszámgépek műhelyprogramozója - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés munkaterülete:

  A CNC szerszámgépek műhelyprogramozója a szerszámgépek működésének ismerete mellett gyakorlati kompetenciák birtokában, instrukciók alapján azonosítja az ipari anyagokat, a technológiai dokumentáció alapján kiválasztja a megfelelő szerszámo(ka)t, készüléke(ke)t, megfelelő módon befogja az előgyártmányt (vagy félkész terméket), önállóan felveszi a nullpontokat, elkészíti a CNC programot, majd legyártja az alkatrészt. Magabiztosan tudja értelmezni a szabványokat, az alkatrészrajzon megadott információkat és önállóan képes azokat alkalmazni. Gyakorlatot szerez egyszerű és összetettebb CNC-programok, ciklusutasítások, paraméteres programok készítésében és tesztelésében, így az egyedi, kis- és közepessorozatú munkadarabokat az üzemben a szerszámgép vezérlőpanelén – a technológus utasításai szerint – programozza. El tudja végezni az általános geometriai méréseket. Elvégzi az előírt gyártásközi minőség-ellenőrzéseket, és azok eredményeit az előírásoknak megfelelően dokumentálja. A szakmai képzés elvégzését követően, további ismeretek megszerzése érdekében szakirányú szakmai oktatáson vehet részt, ahol ismereteit tudását bővítheti, illetve a programkövetelmény alapján a szakképesítést megszerzését követően a szakmai oktatáson való részvételnél beszámíthatóvá válik.

 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: NC-, CNC-munkakörben szerzett minimum 3 éves tapasztalat A szakképesítésre jelentkezőnek rendelkeznie ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: alkatrész gyártás
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 220 óra
 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az ipari termelésben – a munkaerőhiány miatt – gyakran dolgoznak CNC-szerszámgépeken nem megfelelően képzett munkavállalók. A képzett munkaerő iránti igény ugyanakkor nagy az ipari termelésben. A résztvevők a képzés elvégzésével munkaerőpiaci előnyhöz jutnak.

  Az Ipar 4.0 egyik legfontosabb jellemzője az egyre gyorsabb fejlődés és a folyamatosan változó technológiák, eljárások. Az emberi erőforrás szerepét részben átveszik a robotok és az automatizálás. A munkavállaló a szakmailag tartalmas és munkaerőpiaci viszonylatban hiánypótló, hatékony képzés révén az általában vett középszintű szakmai képzéshez képest rövidebb idő alatt olyan képzettséget érhet el, amely az eddigi munkáját magasabb szintre emeli. A műhelyben képes instrukciók alapján, technológussal egyeztetve eszterga- és maróközpontokon (2-3- tengelyes szerszámgépen) kis-, közepes- és nagysorozat gyártásoknál is ciklusokkal végzett munkára. A képzés az államilag elismert szakképesítések (pl. Gépi és CNC-forgácsoló, CNCprogramozó) munkaköréhez szükséges tudás azon részét tartalmazza, amely a műhelyben dolgozó több éves tapasztalattal rendelkező munkavállaló tudásszintjét az üzemben a szerszámgépen műhelyprogramozásra alkalmassá teszi. Ezáltal az ipari termelés növelhető, a szakképzett munkaerő-hiány csökkenthető.

 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • CNC szerszámgépek műhelyprogramozója képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: CNC-esztergálási és marási feladat elvégzése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Műhelyrajz (mely tartalmazza a munkadarabra vonatkozó előírásokat, pl.: hőkezelés, felületkezelés) és műveleti sorrendterv alapján el kell készíteni a vizsgaalkatrészeket, egyet esztergálással és egyet marással. A két alkatrésznek külön-külön el kell készíteni a szerszám- és felfogási tervét, valamint a CNC-programját a képzőhelyen elérhető CNC szerszámgépre megfelelő technológiai paraméterekkel a tanult programnyelven. Ezt követően CNC szerszámgépen le kell gyártani és a méreteket ellenőrizni, a mért értékeket, pedig dokumentálni kell.

  A feladatokat a vizsgaközpont határozza meg.

  Az esztergálandó alkatrész két felfogásból készített komplex munkadarab, mely tartalmaz kontúrt, beszúróciklust, fúróciklust, menetesztergáló ciklust és egy egyszerű belső esztergálást. A CNC-programot úgy kell elkészíteni, hogy tartalmazzon alapciklusokat, paraméteres programozást, ciklusszervezést, alprogramtechnikát. Változók alkalmazásával vagy ciklusszervezéssel vagy transzformációval (Descartes-, polár-, henger-koordinátarendszerben). Az adott vezérlőre elkészült CNC-programot szimulációval kell tesztelni. A programot a szerszámgépbe kell betölteni. További feladat a gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása a CNC-szerszámgépbe, valamint felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész legyártása és méretellenőrzése, valamint ennek dokumentálása a megfelelő ellenőrzési pontokon (előgyártmány méretének felvétele, befogási terv készítése, méretellenőrzés dokumentációja).

  A marással készítendő alkatrész egy felfogásból készített komplex munkadarab. A síklapokkal határolt alkatrésznek tartalmaznia kell szigeteket, kontúrletörést és lekerekítést. Ezenkívül tartalmazzon zsebet (kör vagy négyszög alakút), fúrást, menetfúrást, süllyesztést (menetes zsákfurat vagy átmenő furat). A menetes furatot alprogrammal kell elkészíteni. Az adott vezérlőre elkészült CNC-programot szimulációval kell tesztelni a helyszínen rendelkezésre álló szoftverrel vagy a CNC szerszámgépen. A programot a szerszámgépbe kell betölteni. További feladat a gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása a CNC-szerszámgépbe, valamint felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész legyártása és méretellenőrzése, valamint ennek dokumentálása a megfelelő ellenőrzési pontokon (előgyártmány méretének felvétele, befogási terv készítése, méretellenőrzés dokumentációja).

  A vizsga során a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása kötelező.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90–100% jeles (5)
  • 80–89% jó (4)
  • 60–79% közepes (3)
  • 51–59% elégséges (2)
  • 0–50% elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu