Vasúti munkagépkezelő - 2024 képzés

Vasúti munkagépkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07193003
 • Szakképesítés megnevezése: Vasúti munkagépkezelő
 • KEOR kód: 0719 Máshova nem sorolt általános műszaki (mérnöki) képzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasúti munkagépkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vasúti munkagépkezelő képzés munkaterülete:

  A vasúti munkagépkezelő az előírásoknak megfelelően működteti a rábízott gépeket (vasútépítés gépei: vasútépítő és -karbantartó gépek, vágányépítő, vágányátépítő gépek, alépítményjavító géplánc, egyéb vasútépítő gépek; vágányszabályozás során használt gépek: vágányszabályozó gép, vágányépítő, vágányátépítő gépek, ágyazatrendező gép, aljköz- és ágyazattömörítő gép, dinamikus vágánystabilizátor; különleges célt szolgáló vasúti munkagépek: ágyazatkotró gép, ágyazatrostáló gép, síncsiszoló, sínmaró gép, sínhegesztő gép, mozgó ellenálláshegesztő gép, univerzális kétéltű munkagép, hóeltakarító gép). Gyakran a karbantartói munkákat is ellátja, illetve rendben és tisztán tartja a felügyelete alá tartozó gép környezetét, vezeti a géphez tartozó munkanaplót. A munkakörben fontos elvárás a pontosság, a feladatkövetés és a monotóniatűrés.

 • Vasúti munkagépkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Vasúti munkagépkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 100 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Vasúti munkagépkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vasúti munkagépek csoportjába tartozó géptípusokat a vasútépítés, vasútkarbantartás, szabályozás során használják. A vasúti közlekedés, szállítás a gazdaság egyik húzóágazata. A kifogástalan minőséget igénylő feladatokra csak megfelelő gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező gépkezelőket lehet alkalmazni, akik tanúsítvánnyal is elismert szakértelemmel rendelkeznek.

 • Vasúti munkagépkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Vasúti munkagépkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vasúti munkagépkezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A vasúti munkagépkezelő feladatai

  Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés legalább négy válaszlehetőséggel. A teszt a teljes elméleti tananyagot felöleli.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti munkagép kezelése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

  A vizsgázó

  • áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat,
  • szükség esetén bejegyzést tesz a gépnaplóba,
  • használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket,
  • műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre,
  • a biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet,
  • vasúti munkagépet működtet, és azzal munkavégzést hajt végre.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu