Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő - 2024 képzés

Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153018
 • Szakképesítés megnevezése: Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő
 • KEOR kód: 0715
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés munkaterülete:

  A nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő elvégzi a tömegközlekedési nyomvonalakon üzemeltetett „heavy duty” mozgólépcsők és mozgójárdák telepítését, üzembe helyezését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását, bontását. Beköti, beszabályozza és beüzemeli a mozgólépcső és mozgójárdák vezérlőegységeit. Meghibásodás esetén hibadiagnosztikát, műszeres vizsgálatokat végez, a mozgólépcső és mozgójárdák szerkezeti egységeit szét- és összeszereli, elvégzi azok javítását, cseréjét, pontos beállítását. Munkája során betartja és alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, a technológiára vonatkozó, valamint az érvényes vonatkozó jogszabályok előírásait. Feladatai közé tartozik továbbá a műszaki előírások értelmezése és alkalmazása is. Dokumentálja az elvégzett munkát, a dokumentálás során alkalmazza az infokommunikációs eszközöket.

 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A nagy emelőmagasságú mozgólépcsők a tömegközlekedési útvonalak nélkülözhetetlen berendezései. Beépítésük, karbantartásuk és hibaelhárításuk a beépítési környezet és a nagy emelőmagasság miatt fennálló körülmények miatt lényeges eltéréseket tartalmaz a hagyományos, szériában gyártott mozgólépcső berendezésekhez képest. A mélyállomások és a kéreg alatti állomások mozgólépcsői nap, mint nap emberek százezreit szállítják, ezért kiemelten fontos a speciális szakismeretek elsajátítása, a jó beépítés, a megfelelő karbantartás, javítás a balesetmentes és biztonságos közlekedés érdekében. A szakterület több évtizedes működési struktúrájának megfelelően a mozgólépcsők szerelését és karbantartását kifejezetten mozgólépcső szerelő szakemberek végzik, a berendezések száma, üzemelési és forgalmi körülményei miatt.

  A mozgólépcsők és mozgójárdák bonyolult mechanikai berendezések, villamos és mechanikus biztonsági elemekkel, amelyek beállítása, javítása nagy szaktudást igényel. A mélyállomások esetén a mozgólépcsők jelentik az egyetlen menekülési útvonalat. Az általánosan alkalmazott mozgólépcső berendezésekkel szemben számos utasbiztonsági rendszer üzemeltetése tartozik hozzá a műszaki üzemeltetői feladatokhoz.

  A karbantartó-szerelő szakembereknek a fentiek miatt széleskörű szaktudással kell rendelkeznie, ismernie kell mind a régi, mind pedig a legújabb technológiai fejlesztéseket, ezek alkalmazhatóságát, valamint a szerelés, javítás, karbantartás során komplex szaktudásukat felhasználni a biztonságos és balesetmentes üzemeltetés elősegítése érdekében.

 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Nagy emelőmagasságú, tömegközlekedési mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Tömegközlekedési mozgólépcső szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat - számítógépes környezetben vagy klasszikus papíralapra nyomtatott feladatsoron keresztül - a következő témakörök tanulási eredményeit méri: szerkezeti ismeretek, vezérlési ismeretek, gépészeti ismeretek, jogi és műszaki biztonsági szabályozás, munkavédelem és munkabiztonság.

  A vizsgafeladat tesztfeladatokat és ábraelemzési, rajzolvasási feladatokat tartalmaz.

  Szerkezeti ismeretek:

  • fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • ábraelemzések,
  • műszaki rajz vagy működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése,
  • műszaki rajz alapján feleletválasztós feladatok.

  Vezérlési ismeretek:

  • fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  • villamos kapcsolási rajz alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Távvezérlési ismeretek:

  • fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  • villamos kapcsolási rajz alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Gépészeti ismeretek:

  • egyszerűbb számításos feladatok, pl.: sebességre, próbaterhelésre, biztonsági tényezőre, stb. vonatkozóan,
  • konkrét gépészeti elem működésének ismertetése,
  • kiválasztás (halmozás): egy megadott kérdésre ki kell választani a megadott válaszok közül a helyes válaszokat,
  • működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése.

  Forgalmi szabályozás ismeretei:

  • szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.),
  • egyszerű feleletválasztás: egy megadott kérdésre ki kell választani a legalább három megadott lehetőség közül az egyetlen helyes választ.

  Jogi és műszaki biztonsági szabályozás:

  • szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.),
  • egyszerű feleletválasztás: egy megadott kérdésre ki kell választani a legalább három megadott lehetőség közül az egyetlen helyes választ.

  Tűzvédelmi rendszerek ismeretei:

  • fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  • a szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Munkavédelmi és munkabiztonsági ismeretek:

  • szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.),
  • igaz-hamis állítások: minden egyes állításról el kell dönteni annak logikai értékét,
  • következtetések levonása ábrák alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javításiértékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  Szerkezeti ismeretek: 20%

  • 25% fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • 25% ábraelemzések,
  • 25% műszaki rajz vagy működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése,
  • 25% műszaki rajz alapján feleletválasztós feladatok.

  Vezérlési ismeretek 20%

  • 30% fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • 35% az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  • 35% villamos kapcsolási rajz alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Távvezérlési ismeretek 10%

  • 30% fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • 35% az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  • 35% villamos kapcsolási rajz alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Gépészeti ismeretek 20%

  • 20% egyszerűbb számításos feladatok, pl.: sebességre, próbaterhelésre, biztonsági tényezőre stb. vonatkozóan,
  • 25% konkrét gépészeti elem működésének ismertetése,
  • 25% kiválasztás (halmozás): egy megadott kérdésre ki kell választani a megadott válaszok közül a helyes válaszokat,
  • 30% működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése.

  Forgalmi szabályozás ismeretei 5%

  • 40% szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.),
  • 60% egyszerű feleletválasztás: egy megadott kérdésre ki kell választani a legalább három megadott lehetőség közül az egyetlen helyes választ.

  Jogi és műszaki biztonsági szabályozás 5%

  • 40% szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.)
  • 60% egyszerű feleletválasztás: egy megadott kérdésre ki kell választani a legalább három megadott lehetőség közül az egyetlen helyes választ.

  Tűzvédelmi rendszerek ismeretei 10%

  • 30% fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  • 35% az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  • 35% a szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Munkavédelmi és munkabiztonsági ismeretek 10%

  • 30% szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.)
  • 30% igaz-hamis állítások: minden egyes állításról el kell dönteni annak logikai értékét, 40% következtetések levonása ábrák alapján.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte, de témakörönként is legalább 51%-ot kell teljesíteni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mozgólépcső karbantartása, szerelése gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Üzemelő mozgólépcsőnél az a), b) és c) feladatokból tételhúzás alapján egy-egy feladat (összesen három) teljesítése

  a) Villamos készülék bekötése, próbája

  - Adott villamos készülék meghatározása, definiálása, működésének bemutatása, áramköri bekötésének bemutatása, hatása a mozgólépcső/mozgójárda működésére

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  a) Fő- és vezérlőáramköri hibakeresés

  - Hibajelenség okainak meghatározása, elhárításának lehetőségei

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  a) Biztonsági áramköri hiba keresése, elhárítása

  - Hibajelenség okainak meghatározása, elhárításának lehetőségei

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  a) Távvezérlési áramköri és rálépésgátló rendszer hiba keresése, elhárítása

  - Hibajelenség okainak meghatározása, elhárításának lehetőségei

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  b) Mozgólépcső részegység szerelése, cseréje, beállítása

  - Konkrét részegység elhelyezkedése a mozgólépcsőn belül, szerepének, működésének ismertetése, szerelés, beállítás, csere munkafolyamatának megadása

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  b) Lépcsőkocsi ki- és visszaszerelése, munkafolyamat ismertetése

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  b) Vezetősínek ellenőrzése, sínillesztések beállítása, a munkafolyamat ismertetése

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  b) Mozgókorlát hajtás beállítása

  - Mozgókorlát hajtás rendszerének ismertetése, feszítőmű működése és beállítása, villamos ellenőrzés ismertetése

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  c) Belépőterek ellenőrzése, beállítása

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  c) Vonóláncok ellenőrzése és feszítésének beállítása

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  c) Üzemi és a biztonsági fék ellenőrzése, beállítása

  - Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete

  c) Csapágyak kenésének ellenőrzése

  - Alkalmazott eszközök, anyagok és műszerek ismerete

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc. A feladatok húzása után a vizsgázónak 30 perc felkészülési idő áll rendelkezésére (a 120 percen belül)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés értékelési útmutató alapján történik, amely a vizsgázó tanulási eredményét, többek között manuális munkáját, szakszerűségét, munkavégzési biztonságát illetve pontosságát minősíti, százalékos formában. A három [a), b), c)] feladat teljesítését azonos súllyal kell figyelembe venni az értékelés során. 10.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte, de feladatonként is legalább 61%-ot teljesített.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu