Vasútijármű diagnosztikus - 2024 képzés

Vasútijármű diagnosztikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07165002
 • Szakképesítés megnevezése: Vasútijármű diagnosztikus
 • KEOR kód: 0716
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vasútijármű diagnosztikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vasútijármű diagnosztikus képzés munkaterülete:

  A vasútijármű diagnosztikus a vasúti vontató- és vontatott járművek járműszerkezetének, fékberendezéseinek, a dízel vontatójárművek dízelmotorjának és erőátvitelének, a vasúti járművek villamos erőátvitelének és segédüzemi berendezéseinek mérését, minősítését végzi. Elsősorban ő végzi az álló és futópróbákat. Munkája során kiemelten szem előtt kell tartani a vasúti közlekedés biztonságát, a vasúti járművek gazdaságos üzemeltetését, karbantartását, javítását. Szakszerűen használja a különböző diagnosztikai készülékeket és szoftvereket.
  Feladata végzése közben betartja az ágazati jogszabályokat, szabványokat, gyártói és vállalati előírásokat. Csapatmunkában, együttműködve is tud dolgozni, de képes önállóan végrehajtani a technológiai műveleteket. Folyamatosan továbbképzi magát, figyelemmel kíséri az új járműveknél alkalmazott technológiák diagnosztikai módszertanát, törekszik ezek minél gyorsabb elsajátítására.

 • Vasútijármű diagnosztikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0716 10 13 Vasútijármű-szerelő technikus,
  54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Vasúti járműszereléssel összefüggő munkakörben eltöltött 5 év szakmai gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vasútijármű diagnosztikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Vasútijármű diagnosztikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az egyre korszerűbb vasúti vontató- és vontatott járművek képzettebb karbantartó személyzetet igényelnek. A vasúti járművek tervszerű karbantartási rendszere, a gazdaságos üzemeltetésük igényli a diagnosztikai módszerek széleskörű használatát. A vasútijármű diagnosztikus tevékenységével képes optimalizálni a fenntartási tevékenységet, pontosan meghatározni a javítási tevékenységek tárgyát és mélységét. Tevékenysége meghatározó a karbantartások elvégzése utáni átvételi eljárásokban, a különböző minősítő mérések, próbák elvégzésében. Olyan szakemberekre van szükség, akik az újabb járművek megjelenésekor képesek gyorsan elsajátítani a diagnosztikai vizsgálatokat az általános szakmai ismereteik, felkészültségük alapján.

 • Vasútijármű diagnosztikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vasútijármű diagnosztikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vasútijármű diagnosztikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti járművek diagnosztikai eljárásai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatsor a dízel és villamos vontatójárművek és a vasúti kocsik jellemző meghibásodásaira, karbantartás illetve javítás előtti és utáni vizsgálatainak, minősítéseinek eljárásaira vonatkozó alábbi típusú feladatokat tartalmaz:

  • 2-3 db esszékérdés mérési és minősítés eljárásokra, jellemző meghibásodásokra vonatkozón
  • 10-15 db tesztkérdés egyszerű és többszörös választással a szükséges mérési és minősítési eszközökről, eljárásokról
  • elektrotechnikai számítási feladat vagy villamos kapcsolási rajz értelmezése vasúti járművek részegységének működésére vonatkozóan
  • esettanulmányok: mérési vagy minősítési eljárások részletes kidolgozása egy adott részegység javítás előtti vagy utáni vizsgálatára
  • mérési és minősítési dokumentumok kitöltése vagy értelmezése a feladatlapon megadott sablonban
   A járműsorozatokra vonatkozó kérdéseknél a nemzeti vasúttársaságoknál nagyobb darabszámban előforduló típusokat lehet szerepeltetni.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az egyes feladattípusok aránya illetve súlyozása a pontozásban:

  ● esszé kérdések 20 %
  ● teszt 10 %
  ● elektrotechnikai számítás, villamos kapcsolás rajz értelmezése 20 %
  ● esettanulmányok 30 %
  ● mérési és minősítés dokumentumok kitöltése, értelmezése 20 %

  Az értékelés a vizsgaközpont által összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai szerint történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. Részpontszám adható a javítási útmutatóban meghatározott módon. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is minősíthetők teljes értékűnek. Az esettanulmányoknál, dokumentum kitöltő és értelmező feladatoknál csak akkor adható meg a teljes pontszám, ha a jogszabályokkal és egyéb előírásokkal ellentétes rész nem szerepel benne és hiánytalan.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vasúti jármű diagnosztikai vizsgálata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat két részből áll.

  A. Portfolió

  A képzés során elvégzett gyakorlati feladatról készített beszámoló, mely képekkel, dokumentumokkal illusztrált, a gyakorlati oktató által hitelesített dokumentáció: egy vasúti jármű egy meghatározott hibásan működő egységének, a hiba okának és elháríthatóságának, javításának meghatározása a hibafeltáró próbája. A vizsga során prezentáció formájában a vizsgázó 10 percben bemutatja azt.
  A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladaton belül: 40 %

  B. A vizsga helyszínen végzett gyakorlati feladat

  A gyakorlati vizsga célja, hogy a vizsgázó szakmai előképzettségének megfelelő vasúti jármű (dízel vontatójármű dízelmotorja, ill. erőátvitele vagy villamos vontatójármű erőátvitele, vezérlése vagy vasúti jármű járműszerkezete, ill. fékberendezése) egy meghatározott egysége működési próbájának, előírt minősítő mérésének elvégzése, a hozzá tartozó mérőlap, egyéb dokumentum készítése terén elért tanulási eredmények mérése, értékelése.
  A feladatok az alábbi gyakorlati tevékenységet tartalmazzák:
  - A vizsgázónak az adott részegység működőképességét, meghibásodásának jellegét és mértékét kell megállapítania helyes mérési illetve minősítési eszközés eljárásválasztással. Kiemelt elvárás a szabályszerű és teljes körű dokumentálás végrehajtása.
  - Meghibásodás vagy hibás működés esetén a vizsgázónak meg kell állapítania a szükséges javítási eljárást.
  - A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetést kell folytatni, melynek időtartama: 10 perc.

  A vizsgafeladat százalékos aránya a projektfeladaton belül: 60 %

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, közlekedésbiztonsági előírások súlyos megszegése nem megfelelt vizsgaeredményt idéz elő.
  Az értékelés során a szerelési, a minősítési, javítási, dokumentálási műveleteket és munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciákat külön kell értékelni a vizsgaközpont által megadott értékelőlapon.
  Az egyes szempontokhoz az összpontszám alábbi részét kell rendelni:

  ● helyes mérő-, illetve minősítő eszköz használat 20 %
  ● a mérés, minősítés szakszerű végrehajtása 30 %
  ● a munkabiztonsági szabályok betartása 10 %
  ● a megfelelő dokumentálás 20 %
  ● összesítő értékelés, javítási javaslat 20 %
  A szakmai beszélgetés értékelése az összpontszám 10 %-át teszi ki.
  Abban az esetben, ha a vizsgán emelőgépet vagy munkagépet kell kezelni, de a vizsgázó nem jogosult annak kezelésére, jogosult személynek jelen kell lennie.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu