Haladó CAM-felhasználó - 2024 képzés

Haladó CAM-felhasználó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07154021
 • Szakképesítés megnevezése: Haladó CAM-felhasználó
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Haladó CAM-felhasználó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Haladó CAM-felhasználó képzés munkaterülete:

  A Haladó CAM-felhasználó teljes mértékű alapszintű CAM-felhasználó kompetenciákkal bír. Ismeri a számítógéppel segített tervezés és gyártás informatikai és matematikai összefüggéseit. Képes az adott munkadarab geometriájának megfelelő, 4-5 tengelyes megmunkálást is tervezni, valamint megfelelő szerszámmal szerszámpályát generál. Törekszik a programfutási idők csökkentésére és a minél kevesebb felfogással és szerszámcserével történő megmunkálásra. Az egyes műveletelemek technológiáját, szerszámpályáit CAM-szoftver segítségével elkészíti, az adott CNC-vezérlőre posztprocesszál. A rendelkezésre álló CAD-modell segítségével forgácsolási technológus előkészítő feladatokat képes ellátni (pl. akár beállítási rajzok készítését is). Ismeri a CAD-fájlkonvertálási típusokat, metodikákat. Alkalmazza a CAM-szoftver által nyújtott szimulációs lehetőségeket és az esetleges hibákat korrigálja.

 • Haladó CAM-felhasználó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: gépészeti szakképesítés vagy szakmai végzettség, valamint Alapszintű CAM-felhasználó ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Haladó CAM-felhasználó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 104 óra
 • Maximális óraszám: 112 óra
 • Haladó CAM-felhasználó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Ipar 4.0 jegyében a CAM-szoftverek használata a gépészeti iparban dolgozó szakemberek munkájának részévé vált. A számítógéppel segített gyártástervezés lehetőségei, összhangban a magasabb fokú gyártási automatizációs igényekkel, egyre nagyobb teret nyitnak az ipari szereplők számára. Az egyre inkább digitalizált munkakörnyezetek megnövekedett digitáliskompetencia-követelményeinek a középszintű iskolai végzettséggel rendelkező ipari szakembereknek is szükséges megfelelni. A CAM-szoftverek számos műveletben segítik a gyártókat, lehetővé teszik a számukra, hogy javítsák a piacra jutást, a megmunkálási képességeiket, és méretpontos termékeket készítsenek. Így a munkaerőpiacon egyre inkább nagyobb kereslet mutatkozik a szoftvereket haladó szinten használni tudó szakemberekre.

 • Haladó CAM-felhasználó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Haladó CAM-felhasználó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Haladó CAM-felhasználó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: 5 tengelyes CAM-megmunkálás

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 3D-modell és alkatrészrajz alapján a rendelkezésre álló CAM-szoftverrel öttengelyes alkatrész-megmunkálás készítése. A feladat elkészítése során a vizsgázónak figyelembe kell venni a meghatározott nullpon-tot, az előgyártmány anyagát, méretét (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Zmin, Zmax), a készüléket és a szerszámgépet, valamint az egyes műveleteknél (legalább egynél) meghatározott szerszám alkalmazását. Az egyes – logikailag összetartozó – jellemzőket (görbék, felületek, alaksajátosságok, stb.) külön-külön fóliára kell elhelyezni. A 3 tengelyes megmunkálások során csak ciklusok alkalmazhatók. A megmunkálás során legalább két felületen simítási ciklust is kell alkalmazni, ahol meg kell határozni a ráhagyás mértékét. Alkalmazni kell lekerekítést és letörést. A modellt úgy kell elkészíteni, hogy egy felület megmunkálását öttengelyes maróciklussal vagy grafikus öttengelyes megmunkálással kelljen elkészíteni. A megmunkálás során a technológiai adatokat folyamatosan kezelni kell. A megmunkálást egy felfogásban kell elkészíteni. Szimulációnál folyamatosan kell ütközésvizsgálatot végezni, ütközés esetén az ütközést javítani. A vizsgafeladat értékelése az első ütközésig tart.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu