Felvonószerelő - 2024 képzés

Felvonószerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07003001
 • Szakképesítés megnevezése: Felvonószerelő
 • KEOR kód: 0700
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Felvonószerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Felvonószerelő képzés munkaterülete:

  A képzésben résztvevő képes lesz különböző rendeltetésű épületben, építményben és létesítményekben üzemelő személy- és teherfelvonók telepítését, szerelését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását és bontását elvégezni, általános szerelési, hibakeresési, mérési, készre szerelési feladatokat ellátni betartva a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. A felvonószerelő a szakképesítés birtokában megfelelő ismeretekkel rendelkezik a felvonó szerkezeti, mechanikus, elektromos és programozható részegységeivel, berendezéseivel kapcsolatos tevékenységek magas szintű ellátásához. Elvégzi a felvonó szerkezeti elemeinek cseréjét, javítását és karbantartását, biztonsági berendezések (zuhanásgátlók, ütközők, ajtózárak, stb.) ellenőrizését, beállítását. A felvonószerelő kiépíti az elektromos erős- és gyengeáramú hálózatot, elvégzi a felvonóvezérlések szerelését, beállítását, hibaelhárítását, a villamos elemeinek javítását vagy cseréjét.

 • Felvonószerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Felvonószerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Felvonószerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A tömegközlekedés és szállítás egyik fajtája a függőleges mozgatású emelőgépek, felvonók alkalmazása. Ezek a berendezések mindenütt megtalálhatóak, ahol terhek és személyek emelésére van szükség. A szakma alapelve a „bölcsőtől a sírig megtalálható” felvonók telepítése, szerelése, ellenőrzése, karbantartása, javítása. A felvonós szakma jellegzetessége az is, hogy a felszerelt berendezések évtizedekig vannak üzemben – a hazai felvonóállomány fele 20 évnél idősebb – de vannak 50-60 éves berendezések is használatban. A felvonószerelőnek komplex szaktudással kell rendelkeznie a régi és a legújabb telepítésű felvonókkal kapcsolatban is a normális, minimális hibaszázalékú üzemeltetéshez. A berendezések bonyolult mechanikus biztonsági készülékekkel működnek, ezek utólagos javítása nagy szakértelmet igényel. A technika fejlődése a felvonóiparban is hamar megjelenik, a képzett felvonószerelőnek ismernie kell a legújabb mechanikus, villamos és programozható berendezések, rendszerek szerelését, beszabályozását és esetleges javítását.

 • Felvonószerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Felvonószerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Felvonószerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Műszaki ábrázolási és Felvonószerelő szakmai ismeretek

  Az írásbeli vizsgafeladat - számítógépes környezetben és/vagy klasszikus papíralapra nyomtatott feladatsoron keresztül - a következő témakörök tanulási eredményeit méri: szerkezet ismeretek, munkavédelem és munkabiztonság, felvonó gépészeti ismeretek, vezérlési ismeretek, jogi és műszaki biztonsági szabályozás.

  I. Műszaki rajz készítése

  Szerkessze meg egy háromdimenziós képen látható alkatrész három vetületét 1:1 méretarányban! Adja meg az elkészítéshez szükséges méreteket!

  II. Munkabiztonsági ismeretek – 3 db kérdés szöveges válaszokkal

  A kérdések tartalmazzák a gépházi, aknai és fülketetői munkákra vonatkozó munkabiztonsági előírásokat.

  III. Felvonó gépészeti ismeretek – 10 db kérdés szöveges vagy rajzos válaszokkal

  A kérdések tartalmazzák az egyes gépészeti készülékekre vonatkozó fogalmi meghatározásokat, konkrét gyakorlati megoldásokat, működési és szerkezeti ábrák ismeretét.

  IV. Vezérlési ismeretek – 9 db kérdés szöveges vagy rajzos válaszokkal

  A kérdések tartalmazzák az egyes villamos készülékekre vonatkozó fogalmi meghatározásokat, konkrét vezérléstechnikai megoldásokat, villamos kapcsolási rajzok ismeretét.

  V. Jogi és műszaki biztonsági szabályozás – 2 db kérdés szöveges válaszokkal

  A kérdések tartalmazzák az érvényes szakmai és üzemeltetési jogszabályokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján történik. A kérdések 1-6 pont közötti értékűek, a műszaki rajz 30, a többi kérdés összesen 70 pontot ér - maximálisan 100 pontot lehet elérni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat:

  Felvonó gépészeti és villamos ellenőrzése, javítása

  A projektfeladat 3 vizsgafeladatból áll:

  1. Felvonó komponensek beépítése, beállítása

  A vizsgafeladat célja, hogy a vizsgázó működő felvonón – az alkatrész jellegéből adódóan - mutasson be vagy végezzen el javítási vagy szerelési tevékenységet. Ezért tételhúzással eldöntve kell vizsgázni a gépházban (vagy a gépháznélküli felvonó esetében a vezérlőegységnél), a fülketetőn vagy a süllyesztékben. A helyszínekhez elvárható szakmai munka mellett be kell mutatni a vizsgázónak felvonóból történő mentést vagy a fülketetőre és süllyesztékbe való be- és lejutást vagy karbantartási üzemmód alatti mozgást.

  2. Vezérlési hibakeresés

  A vizsgafeladat célja, hogy a vizsgázó egy hibás villamos berendezést műszeres méréssel ellenőrizzen le és határolja be a hiba jellegét. Ebből a célból végezze el egy hajtómotor tekercselésének műszeres ellenőrzését, vagy egy egyszerű vezérlésnél keresse meg (vagy határolja be) a számára előre beállított hibajelenséget.

  3. Áramkör kiépítése vezérlőkészülékek, áramköri elemek felhasználásával

  A vizsgafeladat célja, hogy a vizsgázó önállóan készítsen el a napi munkák során előforduló, működőképes vezérlési részáramkört. Az áramkör lehet egy elképzelt logikai kapcsolás, fülketabló vagy gépi fülkeajtó mozgató egység működőképes bekötése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés százalékos formában történik, a konkrét feladatok külön-külön összeállított részértékelése segítségével. Az értékelés az egyes feladatokhoz, azok esetleges részteljesítéséhez igazodik.

  • Felvonó komponensek beépítése, beállítása 30 %
  • Vezérlési hibakeresés 25 %
  • Áramkör kiépítése 45 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu