Alapszintű CAD-felhasználó - 2024 képzés

Alapszintű CAD-felhasználó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07154019
 • Szakképesítés megnevezése: Alapszintű CAD-felhasználó
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alapszintű CAD-felhasználó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés munkaterülete:

  Az Alapszintű CAD-felhasználó alkatrész- és összeállítási (3D) modelleket/ (2D) rajzokat készít CAD-szoftver tervezési környezetben. Képes parametrikus szilárdtest-modellezést végezni, valamint ismeri az adott CAD-szoftver szilárd- és felület-modellezés alapeszköztárát. Elkészíti az alkatrészmodellekről a gyártáshoz szükséges műhelyrajzokat. Ismeri az egyedi és a szabványos alkatrészek szerkezetté építését, valamint összeállítási környezetben használja a megfelelő szerelési kényszereket és vizsgálja a geometriai megfelelőségüket. Az adott CADszoftver segítségével mérnöki tevékenységet segítő analíziseket végez, illetve gyártástámogatási és ellenőrzési feladatokat lát el.

 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: gépészeti szakképesítés vagy szakmai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 110 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Ipar 4.0 jegyében a CAD-szoftverek használata az ipari tervezői munkában a mindennapi élet részévé vált. A számítógéppel segített tervezés lehetőségei, összhangban a magasabb fokú tervezési automatizációs igényekkel, egyre nagyobb teret nyitnak az ipari szereplők számára. Az egyre inkább digitalizált munkakörnyezetek megnövekedett digitáliskompetencia-követelményeinek a középszintű iskolai végzettséggel rendelkező ipari szakembereknek is szükséges megfelelni.

 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Alapszintű CAD-felhasználó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Modell- és alkatrészrajz-készítés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Előre elkészített projektmunka

  A képzési idő alatt egy saját vagy a képzőintézmény által választott szerkezet (az intézmény hagyja jóvá) minimum 5, maximum 10 alkatrészének (kötőelemek nélkül) 3D-s modelljeit és műhelyrajzait kell elkészíteni. Jelölni kell a tűréseket, a felületi érdességeket és a bázist. Az alkatrészrajzokat a műszaki rajz szabványainak, szabályainak megfelelően kell elkészíteni. A feliratmezőt automatikusan kell kitölteni. A szerkezetet úgy kell megválasztani, hogy tükrözze a képzés ideje alatt megszerzett ismereteket. A kötőelemeket az alkatrészkönyvtárból kell meghívni. Majd el kell készíteni a szerkezet összeállítási modelljét, robbantott ábráját, valamint a tételjegyzéket.

  Az elkészült produktumot a vizsga megkezdése előtt legalább egy héttel el kell küldeni elektronikusan a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont értékeli az elkészült produktumot.

  2. Helyszíni vizsgafeladat

  A rendelkezésre álló CAD-szoftver segítségével 3D-s modell készítése.

  A modellnek meg kell határozni az anyagát, és tartalmaznia kell legalább 10 féle alakelemet. Majd el kell készíteni az alkatrészrajzát a vizsgahely által előírt és az érvényes ISO-szabványoknak megfelelően.

  Az alkatrészrajzra vonatkozó előírások: szabványos vagy a vizsgaközpont által rendelkezésre bocsátott rajzlapot kell használni. A szövegező kitöltése automatikusan történjen. Az alkatrészrajz tartalmazzon nézetet, metszetet, kiemelt részletet vagy kitörést, axonometrikus kép(ek)et, mérethálózat-felépítést, helyzettűréseket, felületi érdességet és tűréstáblázatot.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Az előre elkészített projektmunka aránya a projektfeladaton belül: 30%.

  Az alkatrészek elkészítésénél alkalmazta a műszaki rajz előírásaira vonatkozó szabályokat, szabványokat. A parametrikus modell vázlatai teljesen meghatározottak.

  2. A helyszíni vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 70%.

  A vizsgázó a 3D-modellt a vizsgaközpont által előírt módon és a meghatározott „parancs(ok)” segítségével készítette el. Alkalmazta a műszaki rajz előírásaira vonatkozó szabályokat, szabványokat. Beállította az alkatrész anyagát. Szabványos rajzlapot használt, a szövegmezőt automatikusan töltötte fel. Szükséges számú nézetet, metszetet, részletet készített, elhelyezett axonometrikus képet. A mérethálózatot szabályosan, a szabványi előírásoknak megfelelően építette fel, a mérettűréseket, az alak- vagy helyzettűrést, illetve a felületi érdességet jelölte.

  Az értékelés részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

  • 90–100% jeles (5)
  • 80–89% jó (4)
  • 70–79% közepes (3)
  • 60–69% elégséges (2)
  • 0–59% elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu