Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő - 2024 képzés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153012
 • Szakképesítés megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés munkaterülete:

  A szakember a tanult fogyóelektródás védőgázas ívhegesztési és vágási technológiák felhasználásával, a munka-és tűzvédelmi előírások betartásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján, melyhez rajzot olvas, kiválasztja a szükséges anyagokat, munkadarabot előkészít (vág, köszörül, mér) és összeállítja amunkadarabot. Biztonságosan kezeli az ezen tevékenységekhez tartozó hegesztő-berendezéseket, gázpalackokat, reduktorokat, tömlőket. Munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi. Munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. A hegesztési hibákat képes beazonosítani és kijavítani. Vigyáz a környezetére, a technológiát rendeltetésszerűen használja.

 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 380 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kifogástalan minőséget igénylő fogyóelektródás védőgázas ívhegesztési feladatokra csak megfelelő kézügyességgel, gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező hegesztőket lehet alkalmazni, akik államilag is elismert képesítő bizonyítvánnyal igazolt szakértelemmel rendelkeznek. A védőgáztól függően ötvözetlen, gyengén és erősen ötvözött acélok, könnyű- és színesfémek, ill. ötvözetek, valamint különleges fémek és ötvözeteik egyaránt jól hegeszthetők. Így azon gazdasági szereplők nélkülözhetetlen munkaerői, amelyek termékeihez, szerkezeteihez a fenti alapanyagokat használják. Ezért a szakképesítéssel rendelkezők munkaerőpiaci esélyei nagyon jók.

 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztői feladatok

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés

  1. a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés alapanyagai, segédanyagai és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
  2. a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
  3. a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés berendezései (4 kérdés),
  4. a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája (4 kérdés) és
  5. a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés) témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A feladatlapon javítás nem fogadható el.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése fogyóelektródás védőgázas ívhegesztési eljárásokkal

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  a. Lemez V varrat PF-pozícióban, 135- jelű eljárással

  • alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
  • 50×200 mm, s = 2–8 mm
  • hozaganyag: porbeles huzalelektródával

  b. Sarokvarrat, cső-lemez PD-pozícióban

  • alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
  • s = 3–4 mm, D = 50–70 mm
  • hozaganyag: SG2/SG3(VH2/VH3), átmérő: 0,8 – 1,0

  c. V varrat készítése vízszintes (rögzített) tengelyű csövön PG-helyzetben

  • alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
  • s = 4–5 mm, D = 100–168 mm
  • hozaganyag: SG2/SG3(VH2/VH3), átmérő: 0,8

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Tompavarratnál:

  • ráolvadt fröcskölés, varraton kívüli gyújtásnyom nem megengedett,
  • repedés nem megengedett,
  • a pikkelyezettség egyenletes legyen,
  • domborulathiány nem megengedett,
  • a varratdudor magassága h <= 1 mm + 0,15 × b (a korona szélességi mérete mm-ben)
  • a végkráter egyenletesen feltöltött legyen,
  • szélkiolvadás éles bemetszés nélkül megengedett, mélysége h <= 0,2 × s (vizsgadarab falvastagsága), de max. 1,0 mm
  • éleltolódás h <= 0,1 × s
  • átolvadt gyök, gyökátfolyás h <= 1 mm + 0,6 × b (a korona szélességi mérete mmben)
  • helyi túlzott gyökátfolyás gyökvarrat-szélességnyi hosszon 100 mm-ként egy helyen megengedett
  • homorú varratgyök max. 0,5 mm mélységig megengedett, lágy átmenettel -
  • átolvadási hiány a meghegesztett varrathosszon nem megengedett

  Sarokvarratnál:

  • sarokvarrat „a” mérete ha s 3-4 mm 0,5 s <= a <= s
  • túlzott varratdudor h <= 1 mm + 0,15 × b, de max. 4 mm
  • előírttól eltérő vastagságú sarokvarrat h <= 1 mm + 0,15 × a, de max. 4 mm
  • szimmetriától való eltérés h <= 1,5 mm + 0,15 × a
  • illesztési hiba h <= 0,5 mm + 0,1 × a, max. 2 mm
  • szélkiolvadás mélysége: h <= 1,0 mm

  A meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm

  Az értékelést az MSZ EN ISO 5817:2014 D szinteknek megfelelően kell elvégezni valamennyi alkatrész esetén.

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  A képesítővizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: A projektfeladat elvégzéséhez a vizsga szervezője hegesztéstechnológiai utasítást (WPS) biztosít, amely elősegíti a feladat pontosabb végrehajtását. Az értékelést értékelőlap segíti.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu