Bevontelektródás kézi ívhegesztő - 2024 képzés

Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153011
 • Szakképesítés megnevezése: Bevontelektródás kézi ívhegesztő
 • KEOR kód: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bevontelektródás kézi ívhegesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés munkaterülete:

  A szakember a tanult bevontelektródás kézi ívhegesztési és vágási technológiák felhasználásával, a munka-és tűzvédelmi előírások betartásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján, melyhez rajzot olvas, kiválasztja a szükséges anyagokat, munkadarabot előkészít (vág, köszörül, mér) és összeállítja amunkadarabot. Biztonságosan kezeli az ezen tevékenységekhez tartozó hegesztő-berendezéseket, kábeleket. Munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi. Munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. A hegesztési hibákat képes beazonosítani és kijavítani. Vigyáz a környezetére, a technológiát rendeltetésszerűen használja.

 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 380 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kifogástalan minőséget igénylő, bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztési (kézi ívhegesztési) feladatokra csak megfelelő kézügyességgel, gyakorlottsággal és nagyfokú önállósággal rendelkező hegesztőket lehet alkalmazni, akik államilag is elismert képesítő bizonyítvánnyal igazolt szakértelemmel rendelkeznek. Az ipar minden területén alkalmazzák egyszerűsége, olcsósága miatt. Gyakorlatilag minden anyag hegesztésére létezik elektróda és technikája megtanulható, és nem igényel jelentős beruházást sem. 6/9 Így azon gazdasági szereplők nélkülözhetetlen munkaerői, amelyek termékeihez, szerkezeteihez hegesztést alkalmaznak. Ezért a szakképesítéssel rendelkezők munkaerőpiaci esélyei nagyon jók.

 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítővizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztési (kézi ívhegesztési) feladatok

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés

  1. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) alap-, segéd- és hozaganyagai, azok jelölési rendszere (4 kérdés),
  2. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) előkészítése, a hegesztés rajzi jelölése (4 kérdés),
  3. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) berendezései (4 kérdés),
  4. a bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztés (kézi ívhegesztés) technológiája (4 kérdés) és
  5. a hegesztés biztonsága, HBSZ (4 kérdés) témakörben, legalább négy válaszlehetőséggel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 90 – 100 % jeles (5)
  • 80 – 89 % jó (4)
  • 70 – 79 % közepes (3)
  • 60 – 69 % elégséges (2)
  • 0 – 59 % elégtelen (1)

  A feladatlapon javítás nem fogadható el.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztéssel (kézi ívhegesztéssel)

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:

  • Alapanyag: kis széntartalmú, ötvözetlen szénacél
  • Hozaganyag: mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél
  • A meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, sarokvarratnál 150 mm

  a. Sarokvarrat (lemez-lemez): T kötés PF-pozícióban  s = 8–12 mm

  b. Tompavarrat, lemez-lemez PF-pozícióban  s = 3–6 mm

  c. Tompavarrat, cső-cső PF-pozícióban  s = 3–6 mm  D = 50–100 mm 10.3.3

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítővizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Tompavarratnál:

  • ráolvadt fröcskölés, varraton kívüli gyújtásnyom nem megengedett
  • repedés nem megengedett
  • a pikkelyezettség egyenletes legyen
  • domborulathiány nem megengedett
  • varratdudor magassága h

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu