Ruházati eladó - 2024 képzés

Ruházati eladó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04163007
 • Szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ruházati eladó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Ruházati eladó képzés munkaterülete:

  A ruházati eladó az áruk jellemzőinek figyelembevételével mennyiségileg és minőségileg átveszi, szakszerűen tárolja az árut. Előkészíti a ruházati termékeket értékesítésre, szakszerűen hajtogat, sodor. Elhelyezi az árun az árucímkéket, az áruvédelmi eszközöket, az aktuális fogyasztói árakat. Esztétikusan, az új trendek, szabályok figyelembevételével kihelyezi a termékeket az eladótérben. Segíti a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásában stílusának és az aktuális divatnak megfelelően. Tájékoztat a termékekhez kapcsolódó használati, viselési, kezelési jellemzőkről, és a kapcsolódó szolgáltatásokról. Igény szerint csomagol, díszcsomagot készít. Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően. Pontosan vezeti a kirakatkönyvet. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. A fogyasztói érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevő reklamációkat. Elvégzi az online értékesítést, kezeli a vásárlói adatbázis. Pontosan vezeti a működtetéshez előírt nyilvántartásokat.

 • Ruházati eladó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Ruházati eladó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 80 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Ruházati eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakmai képzés a munkaerő-piaci kereslet kielégítésére törekszik, a ruházati eladó szakmai képzés az ágazatban lévő hiányt elégít ki. A ruházati eladónak számos olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie amelyek bevonzzák, illetve megtartják a vásárlókat. Éppen ezért tökéletesen ismernie kell a termékeket, a jellemzőiket, az aktuális divat trendeket, márkákat és a kapcsolódó szolgáltatásokat. Munkájából adódóan több területen is felelősséget kell vállalnia. Aki megfelelő szakképzésben részesül, magabiztosan helyt tud állni a munkakörében.

  A munkaerő-piaci várakozások hatása kapcsán a biztos munkalehetőség, a bérelvárások, a tanult szakma besorolása az elsődleges. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal a tevékenység, a munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható.

  A szakképzés az elhelyezkedés, a magasabb jövedelmi szint elérését és a hosszú távú karrier esélyeit javítja, valamint a széleskörű tudást biztosító képzés egyben önfejlesztésre is ösztönöz.

 • Ruházati eladó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Ruházati eladó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Ruházati eladó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  1. Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Ruházati és áruforgalmi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatsor szöveges feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: Ruházati és áruforgalmi ismeretek

  Áruátvétel előtti feladatok, mennyiségi és minőségi áruátvétel. Áru előkészítési feladatok, árkijelzés. Termékkihelyezés, szabályok, trendek, árumozgató eszközök használata. Fogyasztóvédelem. Csomagolástechnika. Pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás, pénzkezelés bizonylatai. Leltározási alapismeretek. Áru- és vagyonvédelem. Baleset-, munka-, tűzvédelmi ismeretek. Környezetvédelem. Megrendelt áru összeállítása, előkészítése kiszállításra. Ruházati anyagismeret. Technológia. Piktogramok.

  Bizonylatok: megrendelő levél, szállítólevél

  A vizsgafeladat a következő feladattípusokat tartalmazza, melyek közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon:

  • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos megfogalmazása, értelmezése
  • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, sorrend optimalizálás
  • Feleletválasztás: minimum három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani, indokolni kell

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javításiértékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételsor a következő témakörök tanulási eredményeit méri:

  Kereskedelmi egységben történő helyzet gyakorlat, áruforgalom, termék ismeret, viselkedés kultúra, kommunikáció, információ kezelés

  A ruházati kereskedelem témaköreiből 5 témában különböző ruházati termékekre vonatkozóan kidolgozott tételből húz a vizsgázó.

  1. Áruátvétel – a raktár felkészítése az áru fogadására, mennyiségi és minőségi átvétel, használja a szükséges berendezéseket, gépeket.
  2. Raktározás/Előkészítés - kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, elhelyezi a terméket a raktár helyiségben, használja az árumozgató eszközöket, betartja a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályokat, árucsoportok ismeretében előkészíti az árut az értékesítésre, címkéz, árkijelzést végez, feltölti az eladóteret a szabályok, új trendek szerint, az eladásösztönzés ismeretében.
  3. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, specifikus termékismeret alapján bemutatja az árut, kitér a termék jellemzőire, alkalmazza a személyes meggyőzés elvét a vevői magatartásformák ismeretében, segíti a vásárlási döntés meghozatalában, kezelési-, használati útmutatást ad, tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról.
  4. Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, tételeket rögzít, bizonylatot ad, kezeli a fizető eszközöket.
  5. Vevői panasz kezelése – a fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai ismeretében, a vevőreklamáció intézésének szabályai szerint, empatikusan meghallgatja a vevő panaszát, felhasználja az információkat, megfelelő kommunikációval tájékoztat a megoldási lehetőségekről, a szempontok figyelembevételével a legkedvezőbb megoldásra törekszik.

  Feladatleírás alapján elvégzi a tevékenységet, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai:

  • Tanulási eredmények bemutatásának sikeressége
  • Feladat értelmezése
  • Kommunikáció, vevő igényének ismeretében
  • Megvalósítás minősége, önállóság, igényesség, problémák kezelése
  • Munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások ismerete
  • Környezetvédelemi előírások ismerete
  • Helyzetgyakorlat megvalósítása

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu