Ékszerbecsüs - 2024 képzés

Ékszerbecsüs képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04164002
 • Szakképesítés megnevezése: Ékszerbecsüs
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ékszerbecsüs - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Ékszerbecsüs képzés munkaterülete:

  Az ékszerbecsüs elsősorban az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre.

  Megállapítja az ékszerek, dísztárgyak típusát, művészeti stílusjegyeit, korát. Azonosítja a nemesfémtárgyak anyagát, finomságát, készítési-díszítési technikáit, a drágakövek jellemzőit. Nemesfémekhez, drágakövekhez egyszerűbb vizsgálatokat és műszeres módszereket alkalmaz. Az ötvösjegyek, fémjelek feloldásához jegykönyveket, a drágakövek meghatározásához, minősítéséhez táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz.

  Az ékszereket, dísztárgyakat, fontosabb drágaköveket önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

 • Ékszerbecsüs képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Ékszerbecsüs képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Ékszerbecsüs képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A rendszerváltás után gombamód szaporodtak a gyors hitelt nyújtó zálogházak. Emellett új konstrukciók jelentek meg az értékesítésben, mint az aukciós házak, a használt ékszerek, dísztárgyak másodlagos, harmadlagos értékesítésére. Az utóbbi évtizedben jelentősen erősödött a nemesfémek felvásárlása.

  A megnövekedett létszámigények és a differenciálódó kereslet kielégítéséhez az adott szakterületet ismerő, képzett szakemberekre volt szükség.

  Az ékszerbecsüs nélkülözhetetlen szakember az ékszerboltokhoz, aukciós házakhoz, régiségkereskedésekhez kapcsolódó felvásárlóhelyen, zálogházakban, ahol ékszerek, dísztárgyak, drágakövek készpénzes felvásárlásával, bizományba vételével, ezen kívül aukciós és zálogtevékenységgel, eladói tevékenységgel foglalkozik. Az ékszerbecsüs szakképesítés az alapja a témában dolgozó igazságügyi szakértők működésének is.

 • Ékszerbecsüs képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Ékszerbecsüs képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Ékszerbecsüs képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározásához és kereskedelméhez szükséges ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat minimum 50, maximum 60 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri:

  • Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban
  • Ékszer és dísztárgy típusok jellemzői
  • Készítési és díszítő technikák
  • Liturgikus rendeltetésű ötvöstárgyak
  • Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, fizikai tulajdonságok, csiszolási formák
  • A gyémánt tulajdonságai, minősítése a 4C alapján, összetévesztési lehetőségei
  • A fontosabb színes drágakövek jellemzői
  • Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok tulajdonságai
  • Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek
  • Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás
  • Nemesfém-vizsgálati módszerek
  • Nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története
  • Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei
  • Az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek becsértékének meghatározása
  • Kommunikáció a felvevőhelyen
  • Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
  • Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok
  • Vállalkozási formák
  • Fogyasztóvédelem a kereskedelemben
  • Az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek kereskedelmének sajátosságai
  • A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység
  • Készpénzes felvásárlás, bizományosi konstrukció, aukciós tevékenység
  • A fogyasztói ár, készpénzes felvásárlási ár, a bizományi átvételi ár, az aukciós kikiáltási ár, és a zálogkölcsön összegének kialakítása
  • Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon:

  • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
  • Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvégezni.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ.
  • Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
  • Sorrendbe rendezés: stílusok, fémjelek, drágakő keménységi fokozatok.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
  2. Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározása, értékbecslése, felvásárlása/átvétele

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat két gyakorlati feladatból és egy választott vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint:

  1. vizsgarész: minimum 15 db, maximum 20 db tárgy (ékszer, dísztárgy, drágakő) meghatározása, értékbecslése.
  2. vizsgarész: 2 db meghatározott vizsgatárgy (ékszer, dísztárgy vagy drágakő) felvásárlása/átvétele a vizsgázó által húzott feladatban meghatározott konstrukcióban, a megfelelő bizonylat felhasználásával.
  3. vizsgarész: 1db, vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (ékszer, dísztárgy vagy drágakő) meghatározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc, amiből az első vizsgarész 150 perc, a második 15 perc, a harmadik vizsgarész pedig szintén 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Az ékszerek és dísztárgyak vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: szakmai megnevezés, anyag, finomság, kő (amennyiben van benne), kor-stílus, készítés helye, készítés technikája, megjegyzés (jelzések, állapot), bruttó tömeg, becsérték.
  2. A drágakövek vizsgálatakor a vizsgázók egy drágakő-vizsgálati jegyzőkönyvet töltenek ki, amiben a következő adatokat kell rögzíteni: azonosító adatok; polariszkópos vizsgálat adatai; refraktométeres mérés adatai; mikroszkópos vizsgálat adatai; lumineszcencia; sűrűség; egyéb jellemzők; a vizsgálat eredménye; minősítés; becsérték. Csak azon mérési adatok feltüntetése szükséges, amik feltétlenül szükségesek a kő beazonosításához és meghatározásához.
  3. A feladatlap és a vizsgálati jegyzőkönyv értékelése a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes szempontok és vizsgálati eredmények leírására vonatkozó pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
  4. Az értékelés százalékos formában történik.

   1. vizsgarész 70%
   2. vizsgarész 10%
   3. vizsgarész 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu