Drágakő-meghatározó - 2024 képzés

Drágakő-meghatározó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04164019
 • Szakképesítés megnevezése: Drágakő-meghatározó
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Drágakő-meghatározó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Drágakő-meghatározó képzés munkaterülete:

  A drágakő-meghatározó a drágakövek meghatározását, a hamisítványoktól való elkülönítését, készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét, zálogba vételét, értékesítését, szakértését végzi.

  Azonosítja a drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok fajtáit, jellemzőit. A drágakövek felismeréséhez ásványtani vizsgálatokat végez, speciális műszeres módsze- 2/11 reket, eszközöket alkalmaz. A vizsgálati eredményeket természettudományos alapon, egybehangzóan értékeli. A drágakövek meghatározásához, minősítéséhez a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő módszereket, táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált drágakő ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez aukciós katalógus készítéséhez, az eladóval, beadóval, vevővel folytatandó hiteles kommunikációhoz.

  A drágaköveket önállóan határozza meg, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi, biztosítási, szakértői ügyletekben.

 • Drágakő-meghatározó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Drágakő-meghatározó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 210 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Drágakő-meghatározó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt évtizedekben - a nemzetközi tendenciát követve - az ékszerkereskedelem mellett a drágakő-kereskedelem önálló területté vált Magyarországon, ezért szükség van olyan szakemberekre, akik a drágaköves szakmához kapcsolódó szakmai kompetenciákat magasabb szinten művelik, mint az ékszerbecsüsök, ötvösök, aranyművesek.

  A drágakőbecsüs munkájához kiemelten fontos a releváns természettudományos ismeretek alapos elsajátítása, mert nagy a tévedés kockázata. A drágakövek helyettesítésére szolgáló kövek előállítására épülő ipar folyamatos fejlődése elengedhetetlenné teszi olyan szakemberek működését, akik ismerik, követik ezeket az eljárásokat, tájékozottak és gyakorlottak a műszeres vizsgálatok lehetőségeiről és használatáról.

  A drágakő-meghatározó képzés elsősorban laboratóriumi jellegű vizsgálatok elvégzésére készít fel. Olyan speciális szakmai kompetenciákat fejleszt az elméleti háttér elmélyítésével, az eszközhasználat továbbfejlesztésével, a vizsgálati adatok elemzésével, új területek (új szintézisek, kezelések, Kimberley folyamat, szakértői tevékenység stb.) bevonásával, melyek segítségével a drágakövek azonosítása, értékelése rutinszerűvé válik, és még a ritka gyűjtőkövek meghatározása sem okoz gondot.

  A drágakő-meghatározó nem csak drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek felvásárlásával, hanem azok elzálogosításával, értékesítésével, aukcionálásával szakértésével; vagyon felértékelésével; befektetési, biztosítási ügyekkel, kárbecsléssel; állampolgárok vagyonnyilatkozatának felülvizsgálatával; közgyűjtemények, egyházi tulajdonú kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek vizsgálatával foglalkozik, ami jelentősen meghaladja egy felvásárlást végző ékszerbecsüs, ötvös, aranyműves, vagy éppen geológus, vegyész szakmai kompetenciáit.

 • Drágakő-meghatározó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Drágakő-meghatározó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Drágakő-meghatározó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A drágakövek meghatározása, értékbecslése, kereskedelme

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat minimum 50, maximum 60 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri:

  • Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, keletkezés
  • Kristálymorfológia: szimmetriaműveletek, kristályformák, kristályrendszerek
  • Fizikai tulajdonságok: optikai határjelenségek, törésmutató, kettőstörés, pleokroizmus
  • Alkalmazott drágakőtudomány: egyszerűbb ásványtani vizsgálatok, speciális drágakővizsgálati módszerek, eszközök, műszerek, nagyműszeres vizsgálatok
  • Speciális drágakőtudomány: színes drágakövek jellemzői, összetévesztési lehetőségei
  • Színes drágakövek és a tenyésztett gyöngyök minősítése, értékbecslése
  • A gyémánt tulajdonságai, összetévesztési lehetőségei, csiszolási formák
  • A gyémánt minősítése a 4C alapján, értékbecslése
  • Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok előállítása, tulajdonságai, azonosítása
  • Gyűjtőkövek fajtái, tulajdonságai, összetévesztési lehetőségei
  • Színek keletkezése, színkezelések fajtái
  • Fontosabb drágakőlelőhelyek a világban
  • Kommunikáció a felvevőhelyen
  • Vállalkozási formák
  • A drágakövek kereskedelmének sajátosságai
  • Készpénzes felvásárlás, bizományosi konstrukció, aukciós tevékenység
  • A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység
  • A fogyasztói ár, készpénzes felvásárlási ár, a bizományi átvételi ár, az aukciós kikiáltási ár és a zálogkölcsön összegének kialakítása
  • Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon:

  • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
  • Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvégezni.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ.
  • Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
  • Sorrendbe rendezés: drágakő keménységi fokozatok, csoportok, drágakő színek, törésmutatók

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  Az értékelés százalékos formában történik. Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga során megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A drágakövek meghatározása, értékbecslése, felvásárlása/átvétele

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat két gyakorlati feladatból és egy választott vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint:

  1. vizsgarész: minimum 15 db, maximum 20 db tárgy (drágakő, szintetikus kő, műtermék, utánzat) meghatározása, értékbecslése.
  2. vizsgarész: 2 db meghatározott vizsgatárgy (drágakő) felvásárlása/átvétele a vizsgázó által húzott feladatban meghatározott konstrukcióban, a megfelelő bizonylat felhasználásával.
  3. vizsgarész: 1db, vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (drágakő) meghatározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc, amiből az első vizsgarész 150 perc, a második 15 perc, a harmadik vizsgarész (előtte 15 perc felkészüléssel) pedig szintén 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A drágakövek vizsgálatakor a vizsgázók egy drágakő-vizsgálati jegyzőkönyvet töltenek ki, amiben a következő adatokat kell rögzíteni: azonosító adatok; polariszkópos vizsgálat adatai; refraktométeres mérés adatai; mikroszkópos vizsgálat adatai; lumineszcencia; sűrűség; egyéb jellemzők; a vizsgálat eredménye; minősítés; becsérték. Csak azon mérési adatok feltüntetése szükséges, amik feltétlenül szükségesek a kő beazonosításához meghatározásához és értékbecsléséhez.

  A feladatlap és a vizsgálati jegyzőkönyv értékelése az javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes szempontok és vizsgálati eredmények leírására vonatkozó pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  Az értékelés százalékos formában történik.

  • Projektfeladat 1. vizsgarész 70%
  • Projektfeladat 2. vizsgarész 10%
  • Projektfeladat 3. vizsgarész 20%

  A projektfeladat vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a projektfeladat során megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu