Barkács áruházi eladó - 2024 képzés

Barkács áruházi eladó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04163001
 • Szakképesítés megnevezése: Barkács áruházi eladó
 • KEOR kód: 0416 Nagy - és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Barkács áruházi eladó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Barkács áruházi eladó képzés munkaterülete:

  A barkács áruházi eladó tájékoztatja a vevőt az eszközök, kézi- és elektromos szerszámok, géptartozékok, mérőműszerek használati, kezelési jellemzőiről. A barkácsoláshoz, ház körüli javításokhoz, szerelési munkákhoz használt barkács árukat, eszközöket, árut és kiegészítő termékeket ajánl az árukészletből/katalógusból. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. Pontosan vezeti a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat.

  Készletezési, raktározási feladatokat, értékesítési tevékenységet végez.

  Előkészíti, értékesítésre kihelyezi és bemutatja az árukat. Kihelyezi az aktuális fogyasztói ártáblákat, árkijelzőket. Elkészíti vagy elkészítteti a dekorációt.

  Az előírásoknak a fogyasztói érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevői reklamációkat. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Kezeli a vásárlói adatbázist, előjegyzést vesz fel, megszervezi az áruk összeállítását és előkészíti a kiszállítást.

 • Barkács áruházi eladó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Barkács áruházi eladó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 100 óra
 • Maximális óraszám: 150 óra
 • Barkács áruházi eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakmai képzés a munkaerő-piaci kereslet kielégítésére törekszik, a barkács áruházi eladó szakmai képzés az ágazatban lévő hiányt elégít ki. A “csináld magad” megoldások az interneten már elérhetők mindenki számára, a barkács áruház az a hely ahol az emberek mindent megvásárolhatnak ahhoz, hogy megvalósíthassák saját elképzeléseiket a barkácsolás terén, ehhez szakképzett eladókra van szükség.

  A munkaerő-piaci várakozások hatása kapcsán a biztos munkalehetőség, a bérelvárások, a tanult szakma besorolása az elsődleges. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal a tevékenység, a munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható.

  A szakképzés az elhelyezkedés, a magasabb jövedelmi szint elérését és a hosszú távú karrier esélyeit javítja, valamint a széleskörű tudást biztosító képzés egyben önfejlesztésre is ösztönöz.

 • Barkács áruházi eladó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Barkács áruházi eladó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Barkács áruházi eladó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Termék és áruforgalmi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatsor szöveges feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: áruforgalmi ismeretek, online kereskedelem

  Áruátvétel előtti feladatok, mennyiségi és minőségi áruátvétel. Áru előkészítési feladatok, árkijelzés. Termékkihelyezés, szabályok, trendek, árumozgató eszközök használata. Fogyasztóvédelem. Csomagolástechnika. Pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás, pénzkezelés bizonylatai. Leltározási alapismeretek. Áru- és vagyon védelem. Baleset-, munka-, tűzvédelmi ismeretek. Környezetvédelem. Ügyféllevelezés. Megrendelt áru összeállítása, előkészítése kiszállításra.

  Bizonylatok tartalmi adatai: megrendelő levél, szállítólevél

  A vizsgafeladat a következő feladattípusokat tartalmazza, melyek közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon:

  • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos megfogalmazása, értelmezése
  • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, sorrend optimalizálás
  • Feleletválasztás: minimum három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani, indokolni kell

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javításiértékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételsor a következő témakörök tanulási eredményeit méri:

  1. Kereskedelmi egységben történő helyzet gyakorlat, áruforgalom, termék ismeret, viselkedés kultúra, kommunikáció, információkezelés.
  2. A barkácsolás témaköreiből 5 témában különböző barkács termékekre vonatkozóan kidolgozott tételből húz a vizsgázó:

   1. Áruátvétel – a raktár felkészítése az áru fogadására, mennyiségi és minőségi átvétel, használja a szükséges berendezéseket, gépeket.
   2. Raktározás/Előkészítés- kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, elhelyezi a terméket a raktárhelyiségben, használja az árumozgató eszközöket, betartja a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályokat, árucsoportok ismeretében előkészíti az árut az értékesítésre, címkéz, árkijelzést végez, feltölti az eladóteret a szabályok, új trendek szerint, eladás ösztönzés ismeretében.
   3. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, specifikus termékismeret alapján bemutatja az árut, kitér a termék jellemzőire, alkalmazza a személyes meggyőzés elvét a vevői magatartásformák ismeretében, segíti a vásárlási döntés meghozatalában, használati útmutatást ad, tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról.
   4. Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, tételeket rögzít, bizonylatot ad, kezeli a fizető eszközöket
   5. Vevői panasz kezelése – a fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai ismeretében, a vevőreklamáció intézésének szabályai szerint, empatikusan meghallgatja a vevő panaszát, felhasználja az információkat, megfelelő kommunikációval tájékoztat a megoldási lehetőségekről, a szempontok figyelembevételével a legkedvezőbb megoldásra törekszik

  3. Feladatleírás alapján elvégzi a tevékenységet, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai:

  • Tanulási eredmények bemutatásának sikeressége
  • Feladat értelmezése
  • Kommunikáció, vevő igényének ismeretében
  • Megvalósítás, önállóság, igényesség, problémák kezelése
  • Barkács eszköz bemutatása, rendeltetésszerű használata
  • Környezetvédelemi előírások
  • Munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások ismerete
  • Helyzetgyakorlat

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu