Festménybecsüs - 2024 képzés

Festménybecsüs képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04164003
 • Szakképesítés megnevezése: Festménybecsüs
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és Kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Festménybecsüs - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Festménybecsüs képzés munkaterülete:

  A festménybecsüs elsősorban a festmények és grafikák készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre.

  Megállapítja a festmények, grafikák műfaját, stílusát, alkotóját és korát. Azonosítja a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját. Festményekhez és grafikákhoz egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmaz, ismeri a műszeres vizsgálatok módszereit és alkalmazási területeit. A szignók és jelzések feloldásához szignótárat és táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. A festményeket és grafikákat önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

 • Festménybecsüs képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Festménybecsüs képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Festménybecsüs képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A rendszerváltás után átalakult a régiségkereskedelem, és gombamód szaporodtak a galériák és a gyors hitelt nyújtó zálogházak. Emellett új konstrukciók jelentek meg az értékesítésben, mint az aukciós házak, a festmények másodlagos, harmadlagos értékesítésére. A festmények és grafikák felvásárlása, mint alternatív befektetési lehetőség továbbra is előkelő helyen szerepel a befektetési portfólióban.

  A megnövekedett létszámigények és a differenciálódó kereslet kielégítéséhez az adott szakterületet ismerő, képzett szakemberekre volt szükség.

  A festménybecsüs nélkülözhetetlen szakember a galériákhoz, aukciós házakhoz, régiségkereskedésekhez kapcsolódó felvásárló helyen, zálogházakban, ahol festmények és grafikák készpénzes felvásárlásával, bizományba vételével, zálogba vételével, ezen kívül aukciós és zálogtevékenységgel, eladói tevékenységgel foglalkozik. A festménybecsüs szakképesítés az alapja a témában dolgozó igazságügyi szakértők működésének is.

 • Festménybecsüs képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Festménybecsüs képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Festménybecsüs képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Az írásbeli feladat minimum 50, maximum 60 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri:

  1. A művészettörténeti korok, stílusok és stílusjegyeik
  2. Az egyetemes és a magyar festészet korszakai, fejlődéstörténete, a kiemelkedő mesterek és alkotásaik
  3. Az egyes festészeti irányzatokat meghatározó festőiskolák, műhelyek, azok legismertebb mesterei és alkotásaik
  4. A festészeti műfajok az ábrázolás technikai eszközei
  5. Festészeti technikák
  6. Grafikák anyagai, különféle tintafajták
  7. Száraz grafikai technikák
  8. Sokszorosítási eljárások és jellegzetességeik
  9. A mesterek jelzései, szignatúrái
  10. Másolás, utánérzés hamisítás
  11. A különféle festmények és grafikák becsértékének meghatározása
  12. Kommunikáció a felvevőhelyen
  13. Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
  14. Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok
  15. Vállalkozási formák
  16. Fogyasztóvédelem a kereskedelemben
  17. A műtárgyak kereskedelmének sajátosságai
  18. A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység
  19. Bizományosi konstrukció, vételi-eladási bizomány, aukciós tevékenység
  20. Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon:

  • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre
  • Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvégezni.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ.
  • Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
  • Sorrendbe rendezés: pl: stílusok

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat:

  Festmények, grafikák meghatározása, értékbecslése, felvásárlása/átvétele

  A projektfeladat két gyakorlati feladatból és egy választott vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint:

  1. vizsgarész: minimum 15 db, maximum 20 db tárgy (festmény, grafika) meghatározása, értékbecslése.

  2. vizsgarész: 2 db meghatározott vizsgatárgy (festmény, grafika) felvásárlása/átvétele a vizsgázó által húzott feladatban meghatározott konstrukcióban, a megfelelő bizonylat felhasználásával.

  3. vizsgarész: 1 db vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (festmény, grafika) meghatározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc, amiből az első vizsgarész 150 perc, a második 15 perc, a harmadik vizsgarész pedig szintén 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. A festmények és grafikák vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: festmény, grafika készítője, címe; készítés technikája, felhasznált anyag; jelzés; megjegyzés (állapot stb.); becsértéke.

  2. A feladatlap értékelése a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes szempontok leírására vonatkozó pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  3. Az értékelés százalékos formában történik.

  • 1. vizsgarész 70%
  • 2. vizsgarész 10%
  • 3. vizsgarész 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu