Export koordinátor - 2024 képzés

Export koordinátor képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04165020
 • Szakképesítés megnevezése: Export koordinátor
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Export koordinátor - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Export koordinátor képzés munkaterülete:

  Az export koordinátor napi munkája során hozzájárul a vállalati exportstratégia megvalósításához, segíti a vállalkozás eredményesebb külpiaci üzletkötését és értékesítését, egyúttal csökkentve az üzleti kockázatokat, veszteségeket.

  Az export koordinátor közreműködik a külkereskedelmi ügylet előkészítésében, operatív szinten megszervezi és lebonyolítja a külkereskedelmi ügyletet a teljes értékesítési lánc mentén felettesi irányítással és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

  Ismeri a versenytársak elemzésére és figyelésére vonatkozó módszertanokat, képes önállóan elemző részfeladatokat elvégezni. Megszervezi az exportpiacokon a termékek külpiaci promóciós megjelenési eseményeit, aktívan szervezi és támogatja a cég exportpromóciós tevékenységét. Új potenciális vevőket keres és a meglévő ügyfelekkel tartja a kapcsolatot.

  Naprakészen követi a teljesítés teljes folyamatát, az árajánlat összeállításától a szállítmány nyomon követésén át a számlázási folyamatokig.

  Kezeli a beérkező panaszokat, reklamációkat, kiértékeli az ügyletet.

 • Export koordinátor képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Export koordinátor képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Export koordinátor képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Nemzeti Exportstratégiával, valamint a Kormány gazdaság újraindítását célzó intézkedéseivel összhangban a hazai kis- és középvállalkozói szektor külpiaci jelenlétének megerősítése és ösztönzése kiemelt gazdaságpolitikai cél, amelyhez - európai példák alapján is - elengedhetetlen a modern kihívásoknak megfelelő, nemzetközi üzletkötésre képes export szakemberek tömeges, országos lefedettségű képzése és kibocsátása és a munkaerőpiaci igény kiszolgálása. Az erős hazai exportáló kis- és középvállalkozói réteg megteremtéséhez, nemzetközi versenyképessége növeléséhez szükséges a megfelelő kereskedelmi kultúra és export szakember bázis visszaállítása hazánkban.

  Az Export koordinátor szakember az exportáló, exportpiaci kilépésre alkalmas kis- és középvállalkozások számára komoly értéket képvisel. Segíti a vállalkozások eredményesebb külpiaci üzletkötését és értékesítését, egyúttal csökkenti az üzletekkel járó kockázatokat, veszteségeket. A szakképesítés megszerzése segítheti a külkereskedelemmel kapcsolatba kerülő szakmát gyakorló szakemberek (könyvelők, ügyvédek) exportpiaci szakmai ismereteinek bővítését is.

 • Export koordinátor képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Export koordinátor képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Export koordinátor képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a képzés programkövetelményében leírtak szerint elkészített és jóváhagyott portfólió.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Export koordinátor ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az alábbi témakörökből összeállított feladatlap:

  • Nemzetközi gazdasági és kereskedelmi alapismeretek
  • A külkereskedelmi ügylet előkészítése
  • A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása
  • A külkereskedelmi ügylet értékelése
  • Nemzetközi értékesítési technikák / ügyfélkezelés / ügyfélközpontú kommunikáció

  Válaszadás módjai:

  • Fogalom meghatározás
  • Feleletalkotás (szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése)
  • Párosítás
  • Sorrendbe rendezés
  • Feleletválasztás (legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset).
  • Igaz-hamis állítások megjelölése
  • Esettanulmányon alapuló komplex feladatsor

  Témakör megnevezése és a kapható pontszámok százalékos aránya

  • Nemzetközi gazdasági és kereskedelmi alapismeretek 20%
  • A külkereskedelmi ügylet előkészítése 30%
  • A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása 30%
  • A külkereskedelmi ügylet értékelése 10%
  • Nemzetközi értékesítési technikák / ügyfélkezelés / ügyfélközpontú kommunikáció 10%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a vizsgaszervező a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpont adható.

  Értékelés:

  • 90–100% jeles (5)
  • 80–89% jó (4)
  • 70–79% közepes (3)
  • 60–69% elégséges (2)
  • 0–59% elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Export koordinátori feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Portfólió elkészítése és bemutatása: a vizsgázó haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, az Export koordinátor képzés oktatója vagy a portfólió értékelésére felkért szakember által jóváhagyott dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül.

  A portfólió tartalma:

  1. Marketingkommunikációs akcióterv
  2. Az ügyletszervezés és lebonyolítás folyamatának bemutatása

  A portfólió terjedelme: minimum 15 - maximum 30 oldal. A portfólió dokumentációját a jelölt elektronikus formában a vizsga előtt minimum 20 nappal adja le a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak. A portfólió megvédése: A vizsgázó a vizsgabizottság előtt bemutatja portfóliója tartalmát és rövid szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottság tagjával.

  B) Exportkoordinátori feladatok szakmai beszélgetés

  A vizsgázó előre összeállított tételsorból véletlenszerűen húz. Az egyes tételek a vizsgaközpont által kidolgozott rövid esettanulmányokat tartalmaznak. Az esettanulmány egy meghatározott termék külpiaci értékesítéséről szól meghatározott célpiac és egyéb körülmények megjelölésével. Az esettanulmányhoz előre megfogalmazott kérdések kapcsolódnak, a vizsgázónak ezek alapján kell szakmai beszélgetést folytatnia a vizsgabizottság tagjával. A szakmai beszélgetés során a konkrét termék, célpiac és körülmények figyelembe vételével kell az ügyletmenedzsment és kapcsolatépítési technikák témakörök érintésével válaszolnia az esettanulmányhoz kapcsolódó kérdésekre.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  1. Portfólió bemutatása 10 perc, szakmai beszélgetés a portfólióhoz kapcsolódóan 10 perc
  2. Esettanulmányon alapuló szakmai beszélgetés 15 perc. Szakmai beszélgetésre való felkészülési idő 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai (összesen 100%):

  1. Portfólió szakmai tartalma és bemutatása: a portfólió szakmai tartalma 50%, a portfólió prezentációja 10%
  2. Szakmai beszélgetés 40%

  Értékelés:

  • 90–100% jeles (5)
  • 80–89% jó (4)
  • 70–79% közepes (3)
  • 60–69% elégséges (2)
  • 0–59% elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu