Bútorbolti eladó - 2024 képzés

Bútorbolti eladó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04163010
 • Szakképesítés megnevezése: Bútorbolti eladó
 • KEOR kód: 0416 Nagy - és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bútorbolti eladó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Bútorbolti eladó képzés munkaterülete:

  A bútorbolti eladó az árukészletet szakszerűen előkészíti, bemutatását minőségorientált módon, a termékek kihelyezésére vonatkozó szabályok, a tisztasági előírások valamint a marketing szempontok figyelembevételével. Kihelyezi a szükséges tájékoztatókat, katalógusokat, színmintákat, értékesítést elősegítő eszközöket. Kreatív javaslatokkal él az enteriőrök berendezésére vonatkozóan, biztosítja a termék és környezetének dekorációját. Feltünteti az eladási árakat. Nyomon követi a bútor- és lakberendezési területen megvalósuló fejlesztéseket és trendeket. Felméri a vásárló igényeit, ajánlja és bemutatja a termékeket. Tájékoztat a bútorok használati, kezelési jellemzőiről. Ajánlást ad a kiegészítő szolgáltatásokról, igény szerint megszervezi azokat. Értékesít, megállapodást köt, előjegyzést vesz fel, felvilágosít az áruhitel lehetőségeiről. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. A fogyasztói érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevő reklamációkat. Elvégzi az online értékesítést, kezeli a vásárlói adatbázis. Pontosan vezeti a működtetéshez előírt nyilvántartásokat.

 • Bútorbolti eladó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Bútorbolti eladó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 100 óra
 • Maximális óraszám: 150 óra
 • Bútorbolti eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakmai képzés a munkaerő-piaci kereslet kielégítésére törekszik, a bútorbolti eladó szakmai képzés az ágazatban már régóta megfogalmazott hiányt elégít ki.

  A bútorok az emberek szinte legfontosabb – az életminőségüket befolyásoló – tárgyai. A bútorkereskedelem területén az eladók szerepe kiemelten hangsúlyos, a megfelelően képzett személyek meghatározhatják az emberek mindennapjait és életminőségüket otthon éppúgy, mint munkahelyükön. Mindezekhez a tanácsadási, majd a döntési folyamatok elősegítéséhez nélkülözhetetlen a szakértő eladói munka. Az ágazatban tevékenykedő vállalkozások versenyképessége szempontjából kiemelt szerepet kap – termékkínálatuk mellett – a jól képzett, motivált és a bútor - és lakberendezési trendeket jól ismerő, kreatív szakemberek foglalkoztatása.

  A szakképzés az elhelyezkedés, a magasabb jövedelmi szint elérését és a hosszú távú karrier esélyeit javítja, valamint a széleskörű tudást biztosító képzés egyben önfejlesztésre is ösztönöz.

 • Bútorbolti eladó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bútorbolti eladó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bútorbolti eladó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Lakberendezési és áruforgalmi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A feladatsor szöveges feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: lakberendezési és áruforgalmi ismeretek

  Áruátvétel előtti feladatok, mennyiségi és minőségi áruátvétel, áru előkészítési feladatok, árkijelzés. Termékkihelyezés, szabályok, trendek, árumozgató eszközök használata. Fogyasztóvédelem. Csomagolástechnika. Pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás, pénzkezelés bizonylatai. Leltározási alapismeretek. Áru- és vagyonvédelem. Baleset-, munka-, tűzvédelmi ismeretek. Környezetvédelem. Megrendelt termékek összeállítása. Lakberendezési stílusok. Színelmélet.

  Bizonylatok tartalmi adatai: megrendelő levél, szállítólevél

  A vizsgafeladat a következő feladattípusokat tartalmazza, melyek közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon:

  • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos megfogalmazása, értelmezése
  • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, sorrend optimalizálás
  • Feleletválasztás: minimum három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani, indokolni kell

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javításiértékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételsor a következő témakörök tanulási eredményeit méri:

  Kereskedelmi egységben történő helyzet gyakorlat, bútor értékesítés, viselkedés kultúra, kommunikáció, információ kezelés

  A bútor kereskedelem témaköreiből 5 témában különböző lakberendezési termékekre vonatkozóan kidolgozott tételből húz a vizsgázó.

  1. Áruátvétel – az átvételi terület felkészítése az áru fogadására, mennyiségi és minőségi átvétel, használja a szükséges berendezéseket, gépeket.
  2. Raktározás/Előkészítés - kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, elhelyezi a terméket a megfelelő helyiségben, használja az árumozgató eszközöket, betartja a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályokat, árucsoportok ismeretében előkészíti az árut az értékesítésre, címkéz, árkijelzést végez, feltölti az eladóteret a szabályok, új trendek szerint, az eladásösztönzés ismeretében.
  3. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, kapcsolatot teremt, megismeri igényeit, bizalmi kontaktust teremt, felméri az igényt, termék ajánlást tesz, specifikus termékismeret alapján bemutatja az árut, kitér a termék jellemzőire, alkalmazza a személyes meggyőzés elvét a vevői magatartásformák ismeretében, segíti a vásárlási döntés meghozatalában, használati útmutatást ad, tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról, keresztértékesítést végez.
  4. Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, tételeket rögzít, bizonylatot ad, kezeli a fizető eszközöket.
  5. Vevői panasz kezelése – a fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai ismeretében, a vevőreklamáció intézésének szabályai szerint, empatikusan meghallgatja a vevő panaszát, felhasználja az információkat, megfelelő kommunikációval tájékoztat a megoldási lehetőségekről, a szempontok figyelembevételével a legkedvezőbb megoldásra törekszik.

  Feladatleírás alapján elvégzi a tevékenységet, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai:

  • Tanulási eredmények bemutatásának sikeressége
  • Feladat értelmezése
  • Kommunikáció, vevő típusok ismeretében
  • Megvalósítás, önállóság, igényesség, problémák kezelése
  • Lakberendezési termékek bemutatása
  • Környezetvédelemi előírások ismerete
  • Munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások ismerete

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu