Drogerista - 2024 képzés

Drogerista képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04163016
 • Szakképesítés megnevezése: Drogerista
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Drogerista - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Drogerista képzés munkaterülete:

  A drogerista drogériaüzletekben és bemutatókon a vásárlói igényeknek megfelelően tájékoztatást nyújt a drogériákban kapható termékekről (kozmetikumokról, női higiéniás termékekről, gyógyhatású készítményekről, drogériákban kapható gyógyszerekről, étrendkiegészítő termékekről, ápoló-, mosó- és tisztítószerekről, állateledelekről), valamint azok összetevőiről, hatásairól és felhasználási lehetőségeiről, illetve ajánlja azokat. Nyomon követi az ezen a területen megvalósuló fejlesztéseket és trendeket.

  Feladata az egyes drogériai termékek jellemzőinek és használatának ismertetésén túl a vásárlók érdeklődésének felkeltése, valamint a termékek bemutatása. A drogerista elősegíti a vevő igényeihez igazodó vásárlást.

 • Drogerista képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Drogerista képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 320 óra
 • Drogerista képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A drogerista képes tanácsot adni a vásárlóknak a drogériákban kapható termékekről, és magabiztosan tud megfelelő terméket ajánlani. A motivált, elhivatott, jól felkészült drogeristák munkájukkal hozzájárulnak az értékesítés színvonalának emeléséhez. Ez előnyös a vásárlók, a munkáltatók és a munkavállalók részére, nem utolsó sorban pedig a társadalomra gyakorolt hatása is jelentős. A drogerista megszerzett tudásának köszönhetően hozzájárulhat ahhoz, hogy a vásárló a számára legmegfelelőbb terméket vásárolja meg a drogériák kínálatából. Megbízható áruismerete birtokában magabiztosabban ad megfelelő tanácsot a vásárlónak, amivel hosszú távon növeli a vásárló eladókba vetett bizalmát, és hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás pozitív élményt jelentsen a vásárló számára. A képzést elvégzők alkalmassá válnak drogériai termékeket forgalmazó vállalkozásoknál tanácsadásra, illetve értékesítésre, termékbemutatók végzésére, ezáltal a kereskedelemben működő drogériák versenyképességét növeli a drogerista alkalmazása.

 • Drogerista képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Drogerista képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Drogerista képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Értékesítési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység az értékesítési alapismeretek modul (drogériában alkalmazandó értékesítési módok, technikák) tanulási eredményeit méri.
  Az írásbeli vizsga egy 100 pontos feladatsorból áll.

  • A feladatok 20%-a párosítási feladatot tartalmaz . Szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket párosítása (pl.: fogalom és meghatározása.)
  • 30%-ban feleletválasztásból áll. Legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyes választ.
  • 30%-ban igaz-hamis állítások megjelölése a feladat. Meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
  • 20%-ban feleletalkotást tartalmaz. Szöveg kiegészítése, a megadott tartalmakkal.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése az írásbeli vizsgafeladathoz összeállított javítókulcs alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Értékesítés a drogériában

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által összeállított projektfeladat tételsor a drogériai termékismeret értékesítési környezetben történő alkalmazásának tanulási eredményeit méri.

  A projektfeladat során érintendő témakörök:

  • Gyógynövények és gyógynövényeket tartalmazó termékek témakör
  • Táplálékkiegészítő termékek témakör
  • Kozmetikai termékek témakör
  • Drogériai termékek témakör

   A vizsgázó feladata, hogy valós bolti környezetben, szimulált vásárlás keretében, válaszokat adjon a vásárló legalább 3 különböző termékcsoportba tartozó termékre irányuló érdeklődő kérdéseire. Feladata továbbá, hogy kérdések feltevésével feltárja a vásárló igényeit, tájékoztasson, valamint tanácsokat és javaslatokat adjon a termék felhasználásával kapcsolatban, és segítse az értékesítés folyamatát.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A projektfeladat végrehajtása során értékelendő a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása, a feladatutasítások megértése, kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal.
  • Az értékelésnél kiemelt szempont:
   • a vásárló igényeinek felmérésére tett kérdések megfelelősége
   • a vásárlónak nyújtott információ tartalmának helyessége
   • a vásárlók tájékoztatásának teljeskörűsége
   • a feladat kivitelezésének minősége, igényessége,
   • a megvalósítás lépéseinek sorrendje,
   • előre nem látható helyzetek önálló kezelése,
   • fellépő problémák kreatív módon történő megoldása.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu