Bútor- és szőnyegbecsüs - 2024 képzés

Bútor- és szőnyegbecsüs képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04164013
 • Szakképesítés megnevezése: Bútor- és szőnyegbecsüs
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bútor- és szőnyegbecsüs - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés munkaterülete:

  A bútor- és szőnyegbecsüs elsősorban a bútorok és szőnyegek készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre.

  Megállapítja a bútorok és szőnyegek típusát, művészeti stílusjegyeit, származását és korát. Azonosítja a bútor, szőnyeg anyagát, készítési-díszítési technikáit. Bútorokhoz és szőnyegekhez egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmaz. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. A bútorokat és szőnyegeket önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A rendszerváltás után átalakult a régiségkereskedelem, és gombamód szaporodtak a galériák és a gyors hitelt nyújtó zálogházak. Emellett új konstrukciók jelentek meg az értékesítésben, mint az aukciós házak, a bútorok és szőnyegek másodlagos, harmadlagos értékesítésére. A bútorok és szőnyegek felvásárlása, mint alternatív befektetési lehetőség továbbra is előkelő helyen szerepel a befektetési portfólióban.

  A megnövekedett létszámigények és a differenciálódó kereslet kielégítéséhez az adott szakterületet ismerő, képzett szakemberekre van szükség.

  A bútor- és szőnyegbecsüs nélkülözhetetlen szakember a galériákhoz, aukciós házakhoz, régiségkereskedésekhez kapcsolódó felvásárló helyen, zálogházakban, ahol bútorok és szőnyegek készpénzes felvásárlásával, bizományba vételével, zálogba vételével, ezen kívül aukciós és zálogtevékenységgel, eladói tevékenységgel foglalkozik. A bútor- és szőnyegbecsüs szakképesítés az alapja a témában dolgozó igazságügyi szakértők működésének is.

 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bútor- és szőnyegbecsüs képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Bútorok- és szőnyegek meghatározásához és kereskedelméhez szükséges ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat minimum 50, maximum 60 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri:

  • Művészettörténeti korok és főbb stílusjegyeik
  • A bútortörténeti stílusok, a különböző korokra jellemző bútorfajták
  • A bútorkészítéshez felhasznált fafajták
  • A különböző korok bútorkészítési technikái, a bútor felületdíszítési típusai, szakkifejezések
  • A bútorok készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek
  • A bútorok kiegészítése, átalakítása, restaurálása
  • Az ergonómia szerepe a lakáskultúra változásában
  • A különböző országokra és korokra jellemző szőnyegfajták (Anatólia, Kaukázus, Irán, Türkmén, Kína, Pakisztán, Afgán, India, Európa)
  • A szőnyegkészítés anyagai, színezési módok (természetes és mesterségek színezékek és felismerésük)
  • A szőnyegkészítés eszközei, technikái
  • Szőnyegekkel, kárpitokkal kapcsolatos szakkifejezések
  • A szőnyegek készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek
  • A szőnyegek vizsgálatának szempontjai
  • A szőnyegek értékét befolyásoló tényezők, a szőnyeghibák
  • Másolás, utánérzés hamisítás
  • A különféle bútorok és szőnyegek becsértékének meghatározása
  • Kommunikáció a felvevőhelyen
  • Biztonsági, vagyonvédelmi előírások
  • Műtárgyvédelem, védett műtárgyak
  • Vállalkozási formák
  • Fogyasztóvédelem a kereskedelemben
  • A műtárgyak kereskedelmének sajátosságai
  • A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység
  • Bizományosi konstrukció, vételi-eladási bizomány, aukciós tevékenység
  • A fogyasztói ár, készpénzes felvásárlási ár, a bizományi átvételi ár, az aukciós kikiáltási ár, és a zálogkölcsön összegének kialakítása
  • Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon:

  ● Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
  ● Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvégezni.
  ● Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ.
  ● Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani.
  ● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
  ● Sorrendbe rendezés: pl: stílusok

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Bútorok és szőnyegek meghatározása, értékbecslése, felvásárlása/átvétele

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat két gyakorlati feladatból és egy választott vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint:

  1. vizsgarész: minimum 15 db, maximum 20 db tárgy (bútor, szőnyeg) meghatározása, értékbecslése.
  2. vizsgarész: 2 db meghatározott vizsgatárgy (bútor, szőnyeg) felvásárlása/átvétele a vizsgázó által húzott feladatban meghatározott konstrukcióban, a megfelelő bizonylat felhasználásával.
  3. vizsgarész: 1 db vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (bútor, szőnyeg) meghatározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc, amiből az első vizsgarész 150 perc, a második 15 perc, a harmadik vizsgarész pedig szintén 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. A bútorok és szőnyegek vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: tárgy megnevezése; anyaga, készítés technikái; díszítési technikái, stílusa, kora; állapota, hibái, hiányosságai; becsértéke.
  2. A feladatlap értékelése a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes szempontok leírására vonatkozó pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
  3. Az értékelés százalékos formában történik.

  1. vizsgarész 70%
  2. vizsgarész 10%
  3. vizsgarész 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu