Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) - 2024 képzés

Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10144033
 • Szakképesítés megnevezése: Tánc instruktor (Tánciskola szakirány)
 • KEOR kód: 1014
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés munkaterülete:

  A Tánc instruktor tánciskolák, táncstúdiók és fitnesz és wellness klubok csoportos órák tartására alkalmas részlegében tánc instruktori feladatot lát el, tánc órát tart különböző tanult stílus irányzat szerint.

  Csoportos foglalkozásokat vezet, koreográfiákat készít a tradicionális tánciskolai táncok alaplépéseire építve. Párokat és csoportokat oktat a modern társastáncok alapjaira. Alkalmazza a világtáncprogramból ismert páros alapfigurákat az általa választott standard és latin táncokban. Esküvőkre, szalagavatókra, bálokra és egyéb eseményekre készít koreográfiákat laikus táncosok számára. Ismeri a bécsi keringő népszerű variációit ezen eseményeknek megfelelően. Adott kereteken belül nyitott az új trendekre.

  Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, az ügyfél aktuális állapotából kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazni, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendelni. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram módosítására.

  A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet.

  Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet, amelynek során segítséget és technikai hibákat javít.

  Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat, népszerűsíti az egyetemes tánckultúrát. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.

  Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a táncoktatásra használt létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, az eszközök rendeltetésszerű használatáról. A létesítmény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.

  Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége.

 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) szakmai képzéssel megszerzett szakképesítés birtokában a munkavállaló széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet tánctanfolyamokat, táncórákat, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: tánctermek, táncstúdiók, fitnesz klubok, szabadidőközpontok, tornatermek, szabadtéri sportolásra alkalmas területen stb.), valamint igény esetén tanórán kívül nevelési és oktatási intézményekben. Tevékenysége révén nő a társadalom egészséges életmód kialakításával kapcsolatos ismeretköre és motivációja, valamint saját testünk edzettségi és egészségi állapotára irányuló figyelmünk és igényünk. A testkulturális ágazat ma már jelentős szerepet tölt be az életünkben, így gazdasági érintettsége sem elhanyagolható. Az egyre jobban urbanizálódó társadalom növekvő igénye a testkultúrában jártas szakemberek jelenléte a szabadidősportban és a nevelési és oktatási intézményekben.

 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu