Sportedző (sportmászás sportágban) - 2024 képzés

Sportedző (sportmászás sportágban) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10145063
 • Szakképesítés megnevezése: Sportedző (sportmászás sportágban)
 • KEOR kód: 1014
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportedző (sportmászás sportágban) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés munkaterülete:

  A sportmászás edző szakember, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja szakágspecifikusan (nehézségi, boulder és gyors) a sportolók, versenysportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Edzésterveket, éves terhelési terveket, versenyperiódizációt készít egyénre szabottan és szakág specifikusan a sportmászás versenyzők számára. Ismeri a sportolók hosszú távú fejlesztésének interdiszciplináris modelljét.

  Megtanítja a sportág szakágainak technikai, taktikai és versenyszabályait, bírói tevékenységét. Képes a sportág alap és haladó mozgásainak, mozgásformáinak, fogásainak, testhelyzeteinek elölmászásban 7b+ (UIAA IX-), boulderben pedig fb 7A (UIAA IX-) nehézségben történő mintaszerű bemutatására, oktatására, ezen kívül a mozgáshibák felismerésére és javítására magasabb szinten is. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőversenyeket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Képes biztonságosan és szakágspecifikusan utakat építeni és útvonalat kijelölni sportmászók számára, akár versenyekre is. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Funkcióját tekintve nem csak edzői szerepe van, komoly biztonságtechnikai feladatkörrel is rendelkezik. Beállítja, karbantartja, felülvizsgálja, ellenőrzi a sportmászáshoz használt felszereléseket, azok a hatályos előírások szerinti megfelelőségét, elhasználódását, biztonságoságát. Példamutatóan betartja és betartatja a sportmászáshoz használt felszerelések gyártói előírásait, a biztonságos kezelés szabályait.

  Képes a foglalkozásain, edzésein résztvevők felszereléshasználatának ellenőrzésére és a rendeltetésszerű használat ismereteinek átadására. Sportmászófalat üzemeltet, betartja és betartatja a sportmászófalak üzemeltetésének a jogszabályi környezetben rögzített szabályait, rendelkezéseit, előírásait. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Rekreációs szakemberként részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását, különös tekintettel a doppingellenes elvek átadásával. A sportmászás edző tevékenységét bárhol a világon végezheti. Odafigyel a példamutatásra, hitelesen és méltóképpen képviseli a sportmászást, azon túl sportolóit, csapatát, klubját és nemzetét egyaránt.

 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Sportmászás oktatói végzettség (minimum OKJ rendszerű végzettség, vagy sportmászás sportoktató ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az országos sportági szakszövetség honlapján közzétett szakmai szempontok szerint - sportági ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 170 óra
 • Maximális óraszám: 275 óra
 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában. Különös figyelmet szentelve a magyar sportmászás versenysport építésére és támogatására

 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportedző (sportmászás sportágban) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység

  Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok az „Edzéstervezés”, a „Mozgásfejlesztés”, a „Vezetési-szervezési ismeretek”, a „Jogi, gazdasági ismeretek” alapján, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” és a „Sportmászás edző sportszakmai” modul alapján kerülnek összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készített írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tartalmát teljes egészében évente kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjellegű: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös felelet-választás, fogalompárosítás. Interaktív, számítógép alkalmazását igénylő teszt.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61 %-ra, az nem léphet tovább a projektfeladatra.

  Projektfeladat (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzésterv összeállítása előzetesen megadott szempontok alapján, az országos sportági szakszövetség által összeállított sportágspecifikus szituációs tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc, összesen 30 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs gyakorlatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szakszövetség által összeállított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, bemutatás.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  Szakág specifikus edzés koordinálása (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szakág specifikus edzés koordinálása, edzés levezetése (előzetes tételsor alapján)

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzés levezetése, elemzése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Sportszakmai” modul szakmai ismeretei alapján az országos sportági szakszövetség állítja össze.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc, összesen 30 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibajavítás, rávezető gyakorlatok alkalmazása, edzői fellépés (irányítás), motiváló készség, időbeosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolások fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata. A sportági gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. A képesítő vizsga értékelése az egyes vizsgatevékenységek fentiekben kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik. Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át nem érte el. Javítóvizsga esetén csak a sikertelen minősítésű, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu