Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) - 2024 képzés

Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10144079
 • Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban)
 • KEOR kód: 1014 Sportok
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés munkaterülete:

  A sí - sífutás, síroller sportoktató a hazai vagy külföldi síterepeken, oktatói munkát lát el sportágában, szakágára jellemzően, alapjaiban látja át a sífutás, sírollerezés összefüggéseit, legyen a havas sífutás vagy bármilyen egyéb felület, ahol sírollerezni lehet. Képes felmérni a növendékek alapadottságait, fizikai, mentális és érzelmi tulajdonságait, képességeit, lehetőségeit, ezek alapján megfelelő oktatási tematikát választ, a megfelelő eszközök és módszerek hozzárendelésével képzi őket. Funkcióját tekintve nem csak tanítói szerepe van, hanem komoly biztonságtechnikai feladatköre is. Önállóan képes felépíteni az oktatási tervet, elméleti tudásanyaga és gyakorlati tapasztalata képessé teszi a teljes síalapok, sífutás, síroller oktatási tematika átadására és bemutatására, segít a gyakorlatok kivitelezésében, mozgáskivitelezést javít, következtetéseket von le és szükség esetén újra tervezi az oktatási menetrendet. Tisztában van a sportágában használt eszközök jellemzőivel és működésével, ezek kiválasztásában képes tanácsot adni, képes azokat helyesen beállítani, alapszinten karbantartani. Ismeri a sífutó és síroller pályák alapelveit, gépeit, eszközeit, képes azokat rendeltetésszerűen használni, valamint ezen ismereteket időarányosan és szakszerűen átadni a növendékei számára.

 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Haladó szintű sífutás-sírollerezés képessége (minimum 3 hetes intenzív gyakorlati alapok szükségesek)

 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 190 óra
 • Maximális óraszám: 275 óra
 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (sí - sífutás, síroller sportágban) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a sportoktató tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok az „A sportoló szervezetének felépítése és működése”, az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Sí – sífutás, síroller sport-szakmai modul” alapján kerül összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61%-ra, az nem léphet tovább a projektfeladatra.

  Projektfeladat (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási terv összeállítása a Síoktatók Magyarországi Szövetsége által előzetesen megadott szempontok szerint összeállított sportágspecifikus szituációs tételsor alapján, amelyet a Magyar Sí Szövetség is elfogad.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, oktatási gyakorlat levezetése a Síoktatók Magyarországi Szövetsége által előzetesen leadott és a Magyar Sí Szövetség által elfogadott tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás levezetése, elemzése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatok a „Sí – sífutás, síroller sportszakmai modul” szakmai ismeretei alapján a Síoktatók Magyarországi Szövetsége állítja össze.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 25-30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át nem érte el.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu