Sportedző (judo sportágban) - 2024 képzés

Sportedző (judo sportágban) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10145077
 • Szakképesítés megnevezése: Sportedző (judo sportágban)
 • KEOR kód: 1014 Sportok
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportedző (judo sportágban) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportedző (judo sportágban) képzés munkaterülete:

  A judo sportedző szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid, közép és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai elemeit. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus, masszőr stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egységek, intézmények munkájában. Részt vesz a szabadidősportolók foglalkozásainak, valamint a versenysportolók versenyeinek szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.

 • Sportedző (judo sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: judo sportoktatói szakképesítés vagy 5 év szakmai gyakorlat (sportági szakszövetség igazolja) ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: belépéshez szükséges feltétel: minimum 1. kyu övfokozat megléte, valamint sportági jártasság igazolása és az országos sportági szakszövetség tagsága és ajánlása szükséges.

 • Sportedző (judo sportágban) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 455 óra
 • Sportedző (judo sportágban) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

 • Sportedző (judo sportágban) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportedző (judo sportágban) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportedző (judo sportágban) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítés megszerzéséig vizsgázott 1. dan fokozat megszerzése, IJF Academy Level 1 képzés sikeres teljesítése és alapfokú bírói vizsga szükséges.

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Edzésterv készítése és leadása, a Szövetség által kiadott korosztályi besorolások egyikéből.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok „A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem”, az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a „Vezetési-szervezési ismeretek”, az „Edzéstervezés”, a „Mozgásfejlesztés”, a „Jogi, gazdasági ismeretek” alapján, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Judo sportszakmai” modul alapján kerül összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61%-ra, az nem léphet tovább a projektfeladatra.


  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Makro és mikrociklusok tervezése, sportágspecifikus feladatok tervezése egy korosztály kiválasztásával. Magyar Judo Szövetség által elfogadott és összeállított elfogadott edzéstervek alapján. Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzésterv összeállítása előzetesen megadott szempontok alapján, a Magyar Judo Szövetség által elfogadott és összeállított sportágspecifikus szituációs tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc (Felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.


  Sportági mozgásforma oktatása

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági technika, mozgásforma oktatása, edzés rész levezetése a Magyar Judo Szövetség által elfogadott és leadott előzetes tételsor alapján

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási feladat végrehajtása megfelelő oktatásmódszertani eljárások alkalmazásával, valamint elemzés (vizuális és verbális eljárások alkalmazása: magyarázat, szóban közlés, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, rávezető és előkészítő gyakorlatok alkalmazása stb.), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Judo sportszakmai” modul szakmai ismeretei alapján az országos sportági szakszövetség állítja össze.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc (Felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu