Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) - 2024 képzés

Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10144059
 • Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban)
 • KEOR kód: 1014
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés munkaterülete:

  A sí, alpesi sízés oktató a hazai vagy külföldi síterepeken, oktatói munkát lát el sportágában, szakágára jellemzően, alapjaiban látja át az alpesi sízés összefüggéseit, legyen az havas, műanyag tanpályás, vagy bármilyen egyéb felület, ahol síelni lehet. Képes felmérni a növendékek alapadottságait, fizikai, mentális és érzelmi tulajdonságait, képességeit, lehetőségeit, ezek alapján megfelelő oktatási tematikát választ, a megfelelő eszközök és módszerek hozzárendelésével képzi őket. Funkcióját tekintve nem csak tanítói szerepe van, hanem komoly biztonságtechnikai feladatköre is. Önállóan képes felépíteni az oktatási tervet, elméleti tudásanyaga és gyakorlati tapasztalata képessé teszi a teljes sí oktatási tematika átadására és bemutatására, segít a gyakorlatok kivitelezésében, mozgás kivitelezést javít, következtetéseket von le és szükség esetén újratervezi az oktatási menetrendet. Tisztában van a sportágában használt eszközök jellemzőivel és működésével, ezek kiválasztásában képes tanácsot adni, képes azokat helyesen beállítani, alapszinten karbantartani. Ismeri a sípályarendszerek alapelveit, gépeit, eszközeit, azokat rendeltetésszerűen használni és ezeket az ismereteket időarányosan és szakszerűen átadni a növendékei számára.

  Tiszteletben tartja a hazai és nemzetközi sportszervezeteket, azok szabályrendszereit és ezeket képviseli tanítványai felé is. Ismeri a sportága természetre gyakorolt hatásait, felelősségteljesen jár el sporttevékenységében és munkavégzése során egyaránt. Igyekszik a fenntarthatóság elveit maximálisan érvényesíteni a gyakorlatok lebonyolítása során. Alapelvei között van az egészségtudatos életmód is, amire tanítványait is motiválja.

  Tevékenységét végezheti sí- és snowboardiskoláknak, oktatási intézmények sítáboraiban, utazásszervező cégek megbízásából, hazai- vagy nemzetközi sportszervezetek megbízásából, magánemberek, magáncsoportok felkérésére, szabadúszóként bárhol az Európai Unió területén – az Európai Unió alapelveinek betartásával – illetve bárhol a világon, ahol azt a helyi, vagy állami szabályozások nem tiltják.

 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: az országos sportági szakszövetség által közzétett szakmai szempontok alapján sportági jártasság ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 190 óra
 • Maximális óraszám: 275 óra
 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a rekreációs sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Rávezetik tanítványaikat a teljes életút során alkalmazható sportolásra. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztése a cél, amely a tudás és szakértelem átadására összpontosít, és a tömeges sportági részvételen keresztül kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködik ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a sportoktató (sí, alpesi sízés sportágban) tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok „A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem”, az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Sí, alpesi sízés sportszakmai” modul alapján kerül összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készített írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tartalmát teljes egészében évente kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjellegű: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös feleletválasztás, fogalompárosítás. Interaktív, számítógép alkalmazását igénylő teszt.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61 %-ra, az nem léphet tovább a projektfeladatra.

  Projektfeladat (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási terv összeállítása előzetesen megadott szempontok alapján, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége és a Magyar Sí Szövetség jóváhagyásával összeállított sportág-specifikus szituációs tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs gyakorlatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a Síoktatók Magyarországi Szövetsége és a Magyar Sí Szövetség jóváhagyásával összeállított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, bemutatás.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, oktatási gyakorlat (előzetes tételsor alapján)

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás levezetése, elemzése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatok a „Sí, alpesi sízés sportszakmai” modul szakmai ismeretei alapján, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége és a Magyar Sí Szövetség jóváhagyásával kerülnek összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc, 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibajavítás, rávezető gyakorlatok alkalmazása, oktatói fellépés (irányítás), motiváló készség, időbeosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolások fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata. A sportági gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. A képesítő vizsga értékelése az egyes vizsgatevékenységek fentiekben kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik. Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át nem érte el. Javítóvizsga esetén csak a sikertelen minősítésű, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu