Sportoktató (judo sportágban) - 2024 képzés

Sportoktató (judo sportágban) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10144078
 • Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (judo sportágban)
 • KEOR kód: 1014 Sportok
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportoktató (judo sportágban) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportoktató (judo sportágban) képzés munkaterülete:

  A judo sportoktató szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja az oktatáson résztvevők foglalkozását. Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történetével, filozófiai hátterével, értékrendszerével, társadalmi-pedagógiai jelentőségével, helyzetével hazánkban és a nemzetközi sportvilágban. Ismeri és képes a gyakorlatban is végrehajtani a judo mozgásanyagát és alapszinten megtanítani azokat. Tisztában van a sportági mozgásanyag oktatásának módszertanával, élettanával és biomechanikai alapjaival. Ismeri és tanítja a judo alapelemeit, a meghonosodott szakkifejezéseket és a speciális fogalmakat. Ismeri a sportág versenyszabályait. Kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Értékeli a tanulók edzéseken nyújtott teljesítményét, tisztában van a különböző korosztályok életkori sajátosságaival és a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri a tanulók technikai tudását és képes javítani azokat. Felismeri és gondozza a tehetséget. Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező Magyar Judo Szövetség munkájában. Részt vesz a szabadidősportolók foglalkozásainak, valamint a versenysportolók versenyeinek szervezésében, irányításában. A sportág edzésmódszereivel segíti a tanulási nehézségben szenvedő gyerekek mozgáson keresztül történő fejlesztését. Elősegíti a fogyatékkal élők sporton keresztül történő integrálását. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.

 • Sportoktató (judo sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 2. kyu övfokozat megléte szükséges, minimum 5 éves judo edzésekkel eltöltött idő (a sportegyesület/klub edzőjének igazolásával), érvényes Magyar Judo Szövetség (MJSZ) tagsági igazolás.

 • Sportoktató (judo sportágban) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 190 óra
 • Maximális óraszám: 275 óra
 • Sportoktató (judo sportágban) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

 • Sportoktató (judo sportágban) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (judo sportágban) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (judo sportágban) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  1 kyu övfokozat megléte.

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Edzésterv készítése és leadása, a Magyar Judo Szövetség által kiadott korosztályi besorolások egyikéből.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a sportoktató tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok „A sportoló szervezetének felépítése és működése”, az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Judo sportszakmai” modul alapján kerül összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61 %-ra, az nem léphet tovább a projektfeladatra.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Makro és mikrociklusok tervezése, sportágspecifikus feladatok tervezése egy korosztály kiválasztásával a Magyar Judo Szövetség által elfogadott és összeállított edzéstervek alapján.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzésterv összeállítása előzetesen megadott szempontok alapján, a Magyar Judo Szövetség által elfogadott és összeállított sportágspecifikus szituációs tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc (Felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági technika, mozgásforma oktatása, edzésrész levezetése a Magyar Judo Szövetség által elfogadott és leadott előzetes tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási feladat végrehajtása megfelelő oktatásmódszertani eljárások alkalmazásával, valamint elemzés (vizuális és verbális eljárások alkalmazása: magyarázat, szóban közlés, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, rávezető és előkészítő gyakorlatok alkalmazása stb.), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Judo sportszakmai” modul szakmai ismeretei alapján az országos sportági szakszövetség (Magyar Judo Szövetség) fogadja el és állítja össze.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 35 perc (Felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 30 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu