Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 541 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7111
Bolti hentes

A kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez. Tevékenységi körének megfelelően az alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi lehetőségeket. Munkája során betartja a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásokat, különös figyelmet fordít a higiéniai-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra. Az általa előállított élelmiszeripari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül vagy a régióhoz közel értékesíti, mely történhet piacon, a kistermelő által végzett házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás keretében. Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy az általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékkel, vagy saját beszerzésű alapanyagból készített termékkel közvetlenül a fogyasztót ellátni,
 • falusi vendégasztalt üzemeltetni,
 • kistermelői zöldség- és gyümölcskészítményeket az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével előállítani,
 • kistermelői húsfeldolgozást végezni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével,
 • kistermelői, kézműves sütőipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével,
 • kistermelői, kézműves cukrász- és édesipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével,
 • kistermelői, erjedésipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság, higiéniai és jövedéki előírások figyelembevételével,
 • kistermelői, kézműves tejtermékeket, sajtot készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével,
 • kulturált életvitelt folytatni,
 • konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,
 • pályázatokat előkészíteni,
 • állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni,
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni,
 • szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön),
 • árubeszerzést végezni,
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
 • munka tűz-, és környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • dokumentációt vezetni,
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,
 • szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 541 18
részszakképesítés
31 541 15
részszakképesítés
34 541 01
szakképesítés
54 541 01
szakképesítés
54 541 02
szakképesítés
34 541 03
szakképesítés
34 541 04
szakképesítés
34 541 05
szakképesítés
34 541 06
szakképesítés
34 541 09
szakképesítés
34 541 10
szakképesítés
34 541 11
szakképesítés

A képzés feltételei

A kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 541 08 azonosító számú, Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
 • 11620-16 Higiénia és minőségbiztosítás kistermelőknek
 • 11619-16 Kistermelői tejtermékek és sajt előállítása
 • 11618-16 Erjedésipari és jövedéki ismeretek alapjai kistermelőknek
 • 11617-16 Kistermelői sütő-, cukrász- és édesipari termékek előállítása
 • 11616-16 Kistermelői húsfeldolgozás
 • 11615-16 Kistermelői zöldség- és gyümölcsfeldolgozás
 • 11614-16 Kistermelői tartósítási módok
 • 11613-16 Élelmiszeripari áruismeret kistermelőknek
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11037-12 Falusi vendégfogadás
 • 11035-12 Vendéglátás

A kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu