Molnár - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Molnár
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 541 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Molnár - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A molnár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A különböző gabonafélék feldolgozását végző üzemek munkaterületein:



 • nyers- és alapanyagok átvétele, minősítése, tárolása,

 • gabona termények szárítása és tisztítása,

 • gabonák őrlése és hántolása,

 • keveréktakarmányok gyártása,

 • késztermékek minősítése, csomagolása, raktározása.


A technológiai műveletek és folyamatok előírásainak betartása, valamint a gépek, berendezések biztonságos (baleset- és tűzvédelmi) kezelése alapvető követelmény.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a munkafolyamathoz szükséges anyagmennyiségeket és termelési időt megtervezni,
 • alapvető szakmai méréseket végezni,
 • eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni,
 • gabonát- és alapanyagok raktározási tevékenységet végezni,
 • működtetni a gabonatárolási és a gabonaszárítási technológiai folyamatot,
 • malmi feldolgozásra előkészíteni a gabonát,
 • működteti a malmi technológiai folyamatot,
 • működtetni a keveréktakarmány-gyártás technológiai folyamatát,
 • ellenőrizni a technológiai feldolgozás hatékonyságát,
 • elvégezni a technológia befejező műveleteit,
 • biztosítani a zavartalan technológiai folyamatot,
 • betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,
 • sematikus ábrákat és folyamatábrákat értelmezni,
 • elvégezni a tevékenységéhez kapcsolódó kézi és számítógépes adminisztrációt.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 541 06
részszakképesítés
34 541 01
szakképesítés
54 541 01
szakképesítés
54 541 02
szakképesítés
34 541 03
szakképesítés
34 541 08
Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
szakképesítés
34 541 05
szakképesítés
34 541 06
szakképesítés
34 541 09
szakképesítés
34 541 10
szakképesítés
34 541 11
szakképesítés

A képzés feltételei

A molnár képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 541 04 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10936-12 Gabonafeldolgozás
 • 10935-12 Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás
 • 10926-12 A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.

A molnár komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu