Vágógép-kezelő - 2024 képzés

Vágógép-kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07223008
 • Szakképesítés megnevezése: Vágógép-kezelő
 • KEOR kód: 0722
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vágógép-kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vágógép-kezelő képzés munkaterülete:

  A vágógép-kezelő feladata a jellemzően kalander gépsoron előállított széles lemezek keskenyebb csíkokra hasítása, a vázerősítésű lemezek darabolása, a darabok illesztése, folytonossá tétele, a szálirány megváltoztatása, az elkészített termékek kiszerelése. Részben önállóan, a munkahelyi vezető irányítása mellett a gépeket, berendezéseket, összetett gépsorokat működteti, a termelő berendezéseket ellenőrzi, és a szükséges mértékű folyamatirányító beavatkozást végrehajtja.
  Napi munkája során gyakorlottan ellenőrzi a korszerű, digitális folyamatirányító műszerek jelzéseit, az automatizált rendszerek, valamint az előre programozott folyamatirányítású rendszerek működését. Szükség esetén megfelelő beavatkozással biztosítja a technológiák működési paramétereinek betartását.
  Elvégzi a hagyományos és digitális naplózási feladatokat, adatokat, adatbázisokat kezel a feladatköréhez tartozó hozzáférési és adatbiztonsági szinten. Tevékenysége során együttműködik a termelésben dolgozó más szakképesítésű – elsősorban gumiipari technikus, illetve gépész – munkatársakkal. Feladata a működő termelő berendezésekhez kapcsolódó tevékenység mellett a napi és időszakos karbantartásokon való közreműködés, a napi karbantartás, és üzembiztonság célját szolgáló ellenőrzések és beavatkozások elvégzése, illetve a nagyjavítások előkészítésé, a termelő rendszer leállításával, termék kifuttatással, visszahűtéssel és a szükséges mértékű tisztitással.
  Munkája során a gumiiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka- tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartja és alkalmazza.

 • Vágógép-kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vágógép-kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 130 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Vágógép-kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gumiipar dinamikusan fejlődő iparág. A gumitermékek sorozatgyártásánál a végterméket felépítő féltermékek előállítása is fontos feladat. A vágógépeken állítják elő a kívánt szélességű szalagokat, lemezeket. A vázerősítésű tekercsek szálirányának megváltoztatására a vágás, illesztés majd folytonossá tétel lépéseivel nyílik lehetőség.

  Így előállított féltermékeket használnak az abroncsok, légrugók, hevederek, szállítószalagok, ipari tömlők, hajtószíjak, tömítések gyártásánál.

  A magas minőségi követelményeknek megfelelő termékek gyártásához azonos minőségű alapanyagokra, féltermékekre van szükség. Ehhez korszerű, nagy hatékonyságú, jól szabályozható vágóberendezésekre, pontos illesztést, anyagtovábbítást biztosító berendezésre, a csomagolást, szállítását, tárolását biztosító kiszerelő egységekre valamint jól képzett, munkájáért felelősséget vállaló munkaerőre van szükség.

 • Vágógép-kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vágógép-kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vágógép-kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió készítés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a haladásáról és eredményeiről, munkáiból összeállított a mentoráló/oktató által hitelesített portfóliót készít.

  A portfólió a teljes képzési időszak eredményeinek dokumentálására, bemutatására szolgál. A dokumentumokat a teljes képzési idő alatt gyűjteni, rendszerezni kell. Be kell mutatni minden fontosnak tartott és elvégzett feladatot. Ezeket rendszerezni, csoportosítani kell. A feladatok bemutatása történhet folyamatábrával, fényképpel, műszaknapló kivonattal, képzés során alkalmazott írásbeli számonkérések, jegyzőkönyvek, jegyzetek becsatolásával vagy egyéb, a végzett tevékenységet bemutató anyaggal.

  A bemutatott anyagokhoz reflexiót – az anyaghoz kapcsolódó személyes megjegyzéseket, észrevételeket is – hozzá kell fűzni. A reflexió és a becsatolt anyag jól megkülönböztethető legyen!

  Tartalma:

  Kötelező elemek:

  Szakmai gyakorlatokon végzett tevékenységek a szakmai köveelmények szerinti bemutatása (Elvégzett gyártási, karbantartási, szerelési, beállítási feladatok. Hulladékkezelés és hasznosítás. Munka-, egészség- és környezetvédelem)

  A képzésben résztvevő szerepe, feladata a gyakorlat ideje alatt (elvégzett tevékenységek, saját véleménye az elvégzett feladatairól, feladatcélok, amiket szeretne elérni, megvalósítani)

  Munkatársi kapcsolatok, eredmények (Együttműködés bemutatása, dicséretek, elismerések, ajánlások.)

  Az előállított termék további életútjának bemutatása, felhasználása más üzemben, üzemegységben.

  Formai elvárások:

  • A4 méretű dokumentum.
  • A tartalmi elemek címmel ellátott elválasztó oldallal vannak elválasztva.
  • Terjedelme mellékletek nélkül 15-30 oldal.
  • A reflexió terjedelme összesen 2-4 oldal, Times New Roman 12 betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt, 2,5 cm margó. A reflexióban a gondolatok külön bekezdésben kezdődnek, a bekezdéseket célszerű közvetlenül a csatolt anyag után elhelyezni.
  • A dokumentum címlapján szerepel a vizsgázó neve, a felkészítő intézmény neve, elérhetősége, a felkészítő oktató, oktatók neve, beosztása, a portfólió címe, az elkészítés időtartama, a benyújtás dátuma.
  • A borító utáni első lap az értékelőlap az értékelési szempontokkal, második lap a tartalomjegyzék.
  • Az elkészített dokumentum lapjait úgy kell rögzíteni, hogy látható sérülés nélkül utólagosan lapokat se betenni, se eltávolítani ne lehessen.

  A bizottság előtt a vizsgázó szóban bemutatja a portfólióját, válaszol a vizsgabizottság által feltett, a portfólióban bemutatott tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekre.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A vizsgázónak a kész portfóliót a vizsgaszervezőnek legkésőbb az első vizsgatevékenység előtt 5 nappal kell leadni. Az elkészített portfóliót a hitelesítő oktató előzetesen értékeli, javaslatot tesz a vizsgabizottságnak az értékelésre.

  • Konzulens/oktató értékelési javaslata
   • Portfólió megjelenési formája, külalakja 10 pont
   • A tanulási út teljességének bemutatása
    • üzemi gyakorlat bemutatása 10 pont
    • a vizsgázó saját szerepének bemutatása, reflexiók 10 pont
    • munkatársi kapcsolatok bemutatása 10 pont
    • választható elemek bemutatása 5 pont
   • Portfólióban bemutatott tartami elemek szakszerűsége, részletgazdagsága 10 pont
  • Bizottság értékelése
   • Lényegre törő bemutatás 10 pont
   • Előadásmód 5 pont
   • Szakmai kifejezések használata 10 pont
   • Időgazdálkodás 5 pont
   • A feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége 15 pont

    Összesen: 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu