Extrudergép-kezelő - 2024 képzés

Extrudergép-kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07223006
 • Szakképesítés megnevezése: Extrudergép-kezelő
 • KEOR kód: 0722
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Extrudergép-kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Extrudergép-kezelő képzés munkaterülete:

  A szakképesítéssel rendelkező feladata részben önállóan, részben a munkahelyi vezető irányítása mellett, az extruder gépeket, berendezéseket, összetett gépsorokat működtetni, a termelő berendezéseket ellenőrizni, és a szükséges mértékű folyamatirányító beavatkozást végrehajtani. A gyártási utasítás alapján előkészíti a feladat végrehajtásához szükséges alapés segédanyagokat, a gépsoron beállítja az extrudálás paramétereit. Üzemelteti az extruder gépsort, gondoskodik a termék jelöléséről, kiszereléséről elvégzi az alapanyagok és termékek anyagvizsgálatát.
  Napi munkája során szakszerűen ellenőrzi a korszerű, folyamatirányító műszerek jelzéseit, az automatizált rendszerek, valamint az előre programozott folyamatirányítású rendszerek működését. Szükség esetén megfelelő beavatkozással biztosítja a technológiák működési paramétereinek betartását.
  Elvégzi a hagyományos és digitális naplózási feladatokat, adatokat, adatbázisokat kezel a feladatköréhez tartozó hozzáférési és adatbiztonsági szinten. Tevékenysége során együttműködik a termelésben dolgozó műanyag- vagy gumiipari technikus, illetve gépész munkatársakkal. Feladata a működő termelő berendezésekhez kapcsolódó tevékenység mellett a napi és időszakos karbantartásokon való közreműködés, a napi karbantartás, és üzembiztonság célját szolgáló ellenőrzések és beavatkozások elvégzése. Előkészíti a nagyjavításokat, a termelő rendszer leállításával, a termék kifuttatással és a szükséges mértékű tisztitással.
  Munkája során a vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka- tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartja és alkalmazza.

 • Extrudergép-kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Extrudergép-kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 220 óra
 • Extrudergép-kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az extrudálás a polimer-feldolgozásban széles körben használt formázási eljárás, mely során előállíthatók csövek, összetett profilok, fóliák, vékonylemezek, polimerszálak, huzalok. Alapanyagként használható hőre lágyuló műanyag és gumikeverék egyaránt.

  Nagy jelentősége van az alapanyaggyártásban is, mivel az alappolimer keverhető színezékekkel, stabilizátorokkal és egyéb adalékokkal, így kialakíthatók az elvárt anyagi tulajdonságok Az extrudálás a polimerek újrahasznosításában is kiemelkedő szerepet játszik. Az extrúzió széles körben való alkalmazását mutatja az is, hogy az extrudereket más formázási eljárásoknál is alkalmazhatnak, mint pl. a fröccsöntés, fúvás és habképző eljárások.

  E technológiák nélkülözhetetlené teszik a képzett munkaerőt, aki képes felügyelni és szükség esetén beavatkozni a gyártási technológiába, és a minőségi gyártáshoz szükséges anyagi méréseket kompetensen elvégzi.

 • Extrudergép-kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Extrudergép-kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Extrudergép-kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Extrudergép-kezelő írásbeli feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A írásbeli vizsgatevékenység teszt jellegű feladatsor. A feladatok lehetnek: igaz-hamis vagy feleletválasztásos kérdések; rajz felismerés; rövid érvelések; párosító vagy négyféle asszociációs feladatok; szöveg pótlása; ábra magyarázata, felismerése; csoportosítás. A feladatsort úgy kell összeállítani, hogy az maximum 100 pontot érjen, egy item ne legyen 4 pontnál több. Javításnál az item tovább nem bontható.

  Az írásbeli vizsgatevékenység a következő tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul.

  • Az extrudálási technológiában előírt anyag-előkészítés műveletei (aprítás, szárítás, keverés, szállítás, adagolás, etetés), berendezései, működési elve és a gépkezelés.
  • A termékgyártás hibajelenségei és azok alapanyagra visszavezethető okai.
  • Fontosabb adalékanyagok (erősítő, váz- és töltőanyagok, feldolgozást segítő, és terméktulajdonságokat módosító adalékok) és a polimerekre és a technológiára gyakorolt hatásuk.
  • Extrudergép felépítése, részei, karbantartása.
  • Extrudergép-szerszámok részeinek feladata, karbantartása.
  • Alapvető feladatokkal kapcsolatos műszaki dokumentáció elkészítésének módjai.
  • Technológiák ismerete: granulátum, vastag-, vékony-, erősített és többrétegű cső, profil, szál, vékony és vastag fólia, vékony lapok, kábel gyártása.
  • Extruder szerepe a keverékek készítésében.
  • Extrudálási technológiai sor kialakítása, az indítás és leállítás utasításai.
  • A technológiai sor gépeinek (kalibráló, hűtő, lehúzó, jelölő, daraboló) felépítése, feladata.
  • Speciális extruderek felépítése, alkalmazhatósága.
  • Gyártási paraméterek változtatásának hatásai, és azok indoklása.
  • Jelölő és kiszerelő gépek beállításainak lehetőségei.
  • A raktározással kapcsolatos legfontosabb feladatok, raktározási formák, átadási, átvételi protokoll.
  • Az anyagmozgatással kapcsolatos berendezések és az üzemeltetésükkel összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete.
  • Az anyagokra vonatkozó tárolási szabályok.
  • Vizsgálatokat segítő készülékek, berendezések.
  • Egyszerű mérési eszközök használata, működtetésük.
  • A jegyzőkönyv elkészítésének formai és tartalmi feltételeinek fő szabályai.
  • Extrudálási hibajelenségek ismerete, azok okainak feltárása, elhárítási lehetőségei.
  • A balesetvédelmi képi jelölések felismerése.
  • A szakmára jellemző lehetséges munkahelyi ártalmak részletes ismerete, veszélyforrások, és az ezek kiküszöbölésére szolgáló munkabiztonsági megoldások.
  • Munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei, tennivalók baleset esetén, az elsősegélynyújtás szabályai. Munkaterületre jellemző munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások.
  • Tűzoltó anyagok kezelése, tennivalók tűz esetén, tűzoltási módok.

  Témakörök aránya:

  • Anyag előkészítés, anyagismeret 40%
  • Extruziós technológiák ismerete 50%
  • Munka, tűz, balestevédelemi előírások ismerete 10%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a javítási útmutató alapján történik, az útmutatóban előírt itemek tovább nem bonthatók.

  Témakörök aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  Anyag előkészítés, anyagismeret 40%
  Extruziós technológiák ismerete 50%
  Munka, tűz, balestevédelemi előírások ismerete 10%

  Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40% -át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység részeinek megnevezése:

  A) Alapanyag és keverékvizsgálatok
  B) Extrudergép kezelése

  A vizsgatevékenység részeinek leírása:

  1. A vizsgázó elvégzi a mérési feladatot, amely során vizsgálja a polimerek (hőre lágyulók és gumikeverékek) tulajdonságait. A következő mérések közül két mérést végez el, két különböző mérési csoportból véletlenszerűen kiválasztva:

   • fizikai (hőmérséklet, sűrűség, tömeg, szín),
   • geometriai (hossz, vastagság, rétegvastagság),
   • mechanikai (keménység, szakítás, tapadás, nyúlás, fáradás, öregedés, kopás),
   • reológiai (MFI, vulkanizálási görbék felvétele)

    tulajdonságok, és jegyzőkönyvet vesz fel méréséről.

  2. B) A vizsgázó adott gépen beállított extrudálási technológiát ismerteti és véleményezi azt, majd a kiírás szerint meghatározott technológiai beavatkozásokat végez, a munkamenetének módját indokolja.
   A beavatkozás lehet:

   • A szükséges paraméterek beállítása (hőmérséklet, nyomás, szállítási sebesség, jelölés).
   • Technológiai utasítás alapján alapanyag és adalékanyag előkészítése.
   • A gyártáshoz előírt polimerkeveréket elkészítése.
   • Az extruder soron napi gép- és extrudergép-szerszám karbantartási feladatok.
   • A karbantartási munkához szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztása.
   • Periféria (hűtés, fűtés) berendezéseket csatlakoztatása.
   • Szerszám, szűrő vagy színcsere.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) 60 perc
  B) 30 perc (a vizsgázó szóbeli ismertetője ebből max. 10 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A) 40 %
  B) 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) vizsgarész:

  - A mérés előkészítése 25%
  - A mérés elvégzése 30%
  - A mérés dokumentálása 20%
  - Időgazdálkodás 25%

  Összesen: 100%

  B) vizsgarész:

  - A extrudálási technológia ismertetése. 20 pont
  - A extrudálási technológia véleményezése. 20 pont
  - Előadásmód, szakmai nyelv használata 5 pont
  - Időgazdálkodás 5 pont
  - Beállítások elvégzése, indoklása 50 pont

  Összesen: 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább

  A) 50%-át elérte.
  B) 50%-át elérte

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu