Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus - 2024 képzés

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakma szakmairányai: Csomagolószer-gyártó,
  Papírgyártó és -feldolgozó
 • Szakma megnevezése: Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0722 24 07
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 70 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 80 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus képzés munkaterülete

 • Előkészíti a vizsgálatokhoz, méréshez szükséges vegyszereket, anyagokat és eszközöket, az eszközök tisztítását szakszerűen végzi. Egyszerű laboratóriumi és tanműhelyi eszközöket használ, berendezéseket üzemeltet. Alapvető laboratóriumi műveleteket (ülepítés, szűrés, desztilláció, adszorpció, kristályosítás) leírás alapján végrehajt. A tömeggel, térfogattal, hőmérséklettel, sűrűséggel, viszkozitással, nedvességtartalommal kapcsolatos méréseket, alapvető számításokat és mértékegység átváltásokat végez. Műszaki ábrákat értelmez, vegyipari mérésekhez és szerelésekhez eszközöket kiválaszt, egyszerű ipari szerelvényeket (csap, szelep, tolózár) kezel, képes az önellenőrzésre. Munkája során a vegyiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat alkalmazza. Megfigyeléseit, eredményeit értelmezi, digitális ismereteit felhasználva azokat jegyzőkönyvben dokumentálja.

 • Szakmairány: Csomagolószer-gyártó

  Csomagolószer-gyártó szakember a csomagolóanyagok előállításának műszaki-technológiai területén dolgozik. Munkáját a területi vezető irányítása mellett végzi. Ismeri az alap- és segédanyagokat, anyagszerkezeteket, valamint a kimeneti késztermékek típusait. Elvégzi a színek kikeverését és legalább második emberként üzemelteti a nyomdagépet. Tekercses feldolgozási technológiákat készségszinten működtet. Ismeri és alkalmazni tudja a steril, vagy csökkentett csíraszámú üzemmód szabályait. Elvégzi a folyamatközi minőségellenőrzést, valamint annak dokumentálását. Elvégzi az alapanyagok és késztermékek minőségmegőrző, valamint a hulladékok, vegyszerek szakszerű kezelését, tárolását. A technológia során felismeri a technológiai és kapcsolt műszaki hibákat és elvégzi azok korrekcióját. Elvégzi a folyamatokra vonatkozó nyilvántartást és elszámolást. Egy kiválasztott technológiát gépmester szinten, más technológiákat másodember szinten kezel. Elvégzi a hulladékgazdálkodás operatív feladatait. Másokkal együttműködve végzi feladatát. Elkötelezett a minőségi és hatékony munkavégzés mellett. Ismeri és alkalmazza az anyagmozgatás szabályait. Digitális és számítástechnikai eszközöket használ.

 • Szakmairány: Papírgyártó és -feldolgozó

  A papírgyártó és-feldolgozó végzettségű szakember a papíripari alapanyaggyártó-, a papírgyártó- és a papírfeldolgozó területen a területi vezető irányítása mellett végzi munkáját. Környezetbarát termelőberendezések üzemeltetésével félkész vagy kész papírterméket gyárt, kiemelten higiéniai papírterméket, hullámkartont. A munka biztonsági és gyártási előírások alapján beállítja és üzemelteti a papíripari termelő- és feldolgozó gépeket. Az operáció támogatásához kapcsolódó javaslatot fogalmaz meg, eltéréskor beavatkozik a folyamatba. Pontforrásokhoz, energiatermelő egységekhez, tartályokhoz, vízkezeléshez kapcsolódóan technológiákat kezel. Emelőgépekkel anyagot és terméket mozgat. Termeléshez kapcsolódó anyagokat, vegyszereket szakszerűen kezel. Szelektálja a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Papír- és feldolgozóipari termékminőség-ellenőrző vizsgálatokat végez. Elkötelezett a minőségi és hatékony munkavégzés mellett. Digitális és számítástechnikai eszközöket használ. Munkáját csapatszellemben végzi, a kapott információkat munkatársaival megosztja.

 • Szakma szakmairányainak legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Papírgyártó és-feldolgozó technikus

  3114

  Fa-és könnyűipari technikus

  8126

  Papír-és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

  8144

  Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

  Csomagolószer-gyártó technikus

  8144

  Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

  8325

  Csomagoló-, palackozó-és címkézőgép kezelője

  7231

  Nyomdai előkészítő

  7232

  Nyomdász, nyomdaipari gépmester

 • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Csomagolószer-gyártó

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Csomagolószer-gyártó technikus

  8144

  Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

   

  8325

  Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője

  7231

  Nyomdai előkészítő

   

  7232

  Nyomdász, nyomdaipari gépmester

 • Szakmairány: Papírgyártó és -feldolgozó

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Papírgyártó és -feldolgozó technikus

  3114

  Fa- és könnyűipari technikus

   

   

  8126

  Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

   

  8144

  Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu