Üveggyártó - 2024 képzés

Üveggyártó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 05313003
 • Szakképesítés megnevezése: Üveggyártó
 • KEOR kód: 0531
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Üveggyártó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Üveggyártó képzés munkaterülete:

  Az üveggyártó szakember a gyártási előírásokat figyelembevéve öblösüvegeket készít kézi és gépi technológiával, továbbá síküveget, üvegcsövet, üvegbotot és egyéb üvegtermékeket gyárt. A gyártási művelet során receptúra alapján kiválasztja az üveggyártáshoz szükséges alapanyagokat, segédanyagokat beméri az üvegkeverékhez szükséges összetevőket. Az olvasztó kemencét szakszerűen használja, szájmegmunkálással kialakítja az üveg szájrészét, fülragasztást, fogógombok ragasztását, formázását végzi. Félkész termékeket megmunkál, végleges méretre vágja a terméket. Technológiai utasítások betartásával a gyártósoron kezeli és karbantartja az üveggyártás gépeit, berendezéseit. Savazást, homokfúvást, csiszolást, fúrást és gravírozást végez. Ismeri az üvegiparban előforduló veszélyes és ártalmas körülményeket, betartja a munka és környezetvédelmi előírásokat.

 • Üveggyártó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Üveggyártó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Üveggyártó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A korszerű, kézi és folyamatirányított üvegipari módszerek szakszerű alkalmazása igénylik a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek képzését és alkalmazását. Az üveggyártó öblösüvegeket készít kézi és gépi technológiával, továbbá síküveget, üvegcsövet, üvegbotot és különböző üvegtermékeket gyárt. Szájmegmunkálással kialakítja az üveg szájrészét, fülragasztást, fogógombok ragasztását, formázását végzi. A szakképesítés különösen alkalmas az üveggyártás munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent.

 • Üveggyártó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Üveggyártó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Üveggyártó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Üveggyártói ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgafeladat szöveges- és tesztfeladatokból, valamint műszaki ábrák alapján a gyártó berendezések, technológia folyamatok azonosításából áll. A feladatok lehetnek: igazhamis vagy feleletválasztásos kérdések; rajz felismerés; rövid érvelések; párosító vagy négyféle asszociációs feladatok; szöveg pótlása; ábra magyarázata, felismerése; csoportosítás. Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Üvegipari szakkifejezések
  • Szilikátkémiai ismeretek, az üveg szerkezete, tulajdonságai és hevítés során történő viselkedése.
  • Üvegipari műszaki rajzok felépítése és jelölései. Geometriai méretadatok értelmezése. Üvegipari műszaki ábrázolási módok, kifejezési technikák.
  • Üveggyártás gépei, eszközei
  • Munkafolyamatok sorrendisége.
  • Üvegtechnikai és tűzrendészeti előírások, védőeszközök használata. Piktogram jelképek és azok jelentése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.

  Témakörök aránya, értékelése:

  • Üvegipari szakkifejezések, szilikátkémiai ismeretek, az üveg szerkezete, tulajdonságai és hevítés során történő viselkedése. 25%
  • Üvegipari műszaki rajzok felépítése és jelölései. Geometriai méretadatok értelmezése. 25%
  • Üveggyártás gépei, eszközei 20%
  • Munkafolyamatok sorrendisége 20%
  • Üvegtechnikai és tűzrendészeti előírások, védőeszközök használata. Piktogram jelképek és azok jelentése. 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Üvegeszköz készítése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat gyakorlati vizsga. Célja az üveggyártó eszközök, berendezések, kapcsolódó szerelvényeik, műszereik, kiszolgáló rendszereik működtetése terén és üvegeszközök gyártásában elért tanulási eredmények mérése és értékelése. A feladatok a vizsgahelyszín műszaki adottságai alapján az alábbi gyakorlati tevékenységeket tartalmazzák, melyek alapján a gyakorlati vizsgafeladatokat a szerint javasolt összeállítani, hogy egy munkadarab elkészítése vagy egy vizsgálatsor lefolytatása kerüljön sor:

  Feladatutasításban meghatározott üvegtárgy gyártásának megtervezése, a gyártáshoz szükséges adalék anyagok, segédanyagok és segédeszközök előkészítése, gyártási folyamat elvégzése.

  • Adalék és segédanyagok beméréssel történő meghatározása és beadagolása.
  • Segédanyagok hatásának megadása a tisztulás elősegítésére, gázbuborékok eltávolítására, olvasztás gyorsítására, színezésre és tejesítésre.
  • Bekevert anyagok üveggé olvasztás technológiai folyamatának kivitelezése.
  • Mintavétel a homogenizált anyagból és minőségének ellenőrzése.
  • Üvegolvadék kimérése és mennyiségi meghatározása.
  • Üveggolyó (banka) készítése előformázással, majd formázással.
  • Üveggyártás gépi eljárással préseléssel, centrifugálással, elő-, és készformába való présfúvással.
  • Üvegszalagok húzása olvadékból.
  • Hengerlés, folyamatos öntés és huzalbetét készítése.
  • Float síküveggyártás.
  • Félkész termékek készítése cső- és botüveg formájában. Forgatás, leolvasztás, csúcshúzás és olívázás műveletének bemutatása.
  • Csövek és elágazócsövek valamint a golyófúvás technológiájának bemutatása. Feszültségtelenítés elvégzése.
  • Üvegtermékek utómunkálatainak elvégzése úgy mint sapka, sorja, díszítés, ragasztás, csiszolás, színezés, festés, irizálás, homokfúvás, savmaratás, fémbevonás, fátyolüveg készítés.
  • Üvegvatta készítése.
  • Üvegtermék feszültségmentesítése.
  • Üvegfelületek savazása, felületképzés viasszal. Összetett karcolás.
  • Üvegek csiszolása, fúrása és gravírozása.
  • Kész munkadarabok megadott szempontok szerinti minősítése, valamint a munkafolyamatok írásban történő rögzítése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai, súlyozása:

  • A feladat értelmezése, fogók, formázó és olvasztó eszközök, alapanyagok üvegcserép, segédanyagok fémsók, savak gócképzők azonosítása 10%
  • A feladat végrehajtáshoz szükséges üvegtechnikai és biztonsági feltételek ellenőrzése 10%
  • A olvasztók, készülékek és eszközök szakszerű kezelése 20%
  • Szerszámok és mérőeszközök szakszerű használata 10%
  • Az elkészített munkadarab mechanikai megfelelősége, feszültségmentes állapotának biztosítása, méreteinek pontossága és optikai minősége 30%
  • A munka-, tűz és környezetvédelmi szabályok betartása 10%
  • Az egyéni védőeszközök kiválasztása, használata 10%

   Összesen: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu