Gumikeverék-készítő - 2024 képzés

Gumikeverék-készítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07223010
 • Szakképesítés megnevezése: Gumikeverék-készítő
 • KEOR kód: 0722
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gumikeverék-készítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gumikeverék-készítő képzés munkaterülete:

  A gumikeverék-késztő feladata a gumitermékek gyártáshoz szükséges gumikeverékek gyártása és kiszerelése. Részben önállóan, a munkahelyi vezető irányítása mellett a gépeket, berendezéseket, összetett gépsorokat működteti, a termelő berendezéseket ellenőrzi.
  Napi munkája során gyakorlottan ellenőrzi a korszerű, digitális folyamatirányító műszerek jelzéseit, az automatizált rendszerek, valamint az előre programozott folyamatirányítású rendszerek működését. Szükség esetén megfelelő beavatkozással biztosítja a technológiák működési paramétereinek betartását.
  Elvégzi a hagyományos és digitális naplózási feladatokat, adatokat, adatbázisokat kezel a feladatköréhez tartozó hozzáférési és adatbiztonsági szinten. Tevékenysége során együttműködik a termelésben dolgozó más szakképesítésű – elsősorban gumiipari technikus, illetve gépész – munkatársakkal. Feladata a működő termelő berendezésekhez kapcsolódó tevékenység mellett a napi és időszakos karbantartásokon való közreműködés, a napi karbantartás, és üzembiztonság célját szolgáló ellenőrzések és beavatkozások elvégzése, illetve a nagyjavítások előkészítésé, a termelő rendszer leállításával, termék kifuttatással, visszahűtéssel és a szükséges mértékű tisztitással.
  Munkája során a gumiiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka- tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartja és alkalmazza.

 • Gumikeverék-készítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Gumikeverék-készítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 350 óra
 • Gumikeverék-készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gumiipar dinamikusan fejlődő iparág. A gumi kaucsukokból, töltőanyagokból, adalékanyagokból, feldolgozást könnyítő segédanyagokból, vulkanizáló rendszerből álló keverék. A keverék összetétele, minősége határozza meg a késztermék tulajdonságait.

  Gumit használnak az abroncsok, légrugók, hevederek, szállítószalagok, ipari tömlők, rezgéscsillapítók, hajtószíjak, tömítések gyártásánál. Valamennyi termék gyártásához nélkülözhetetlen a megfelelő összetételű és minőségű gumikeverék.

  A magas minőségi követelményeknek megfelelő termékek gyártásához azonos minőségű gumikeverékekre van szükség. Ehhez korszerű, nagy hatékonyságú, jól szabályozható keverőberendezésekre, a berendezéseket kiszolgáló adagoló, bemérő rendszerekre, a keverék szállítását, tárolását biztosító kiszerelő egységekre valamint jól képzett, munkájáért felelősséget vállaló munkaerőre van szükség.

 • Gumikeverék-készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gumikeverék-készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gumikeverék-készítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió készítés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a haladásáról és eredményeiről, munkáiból összeállított a mentoráló/oktató által hitelesített portfóliót készít.

  A portfólió a teljes képzési időszak eredményeinek dokumentálására, bemutatására szolgál. A dokumentumokat a teljes képzési idő alatt gyűjteni, rendszerezni kell. Be kell mutatni minden fontosnak tartott és elvégzett feladatot. Ezeket rendszerezni, csoportosítani kell. A feladatok bemutatása történhet folyamatábrával, fényképpel, műszaknapló kivonattal, képzés során alkalmazott írásbeli számonkérések, jegyzőkönyvek, jegyzetek becsatolásával vagy egyéb, a végzett tevékenységet bemutató anyaggal.

  A bemutatott anyagokhoz reflexiót – az anyaghoz kapcsolódó személyes megjegyzéseket, észrevételeket is – hozzá kell fűzni. A reflexió és a becsatolt anyag jól megkülönböztethető legyen!

  Tartalma:

  Kötelező elemek:

  Szakmai gyakorlatokon végzett tevékenységek 9. pont szerinti bemutatása (Elvégzett gyártási, karbantartási, szerelési, beállítási feladatok. Hulladékkezelés és hasznosítás. Munka-, egészség- és környezetvédelem)

  A képzésben résztvevő szerepe, feladata a gyakorlat ideje alatt (elvégzett tevékenységek, saját véleménye az elvégzett feladatairól, feladatcélok, amiket szeretne elérni, megvalósítani)

  Munkatársi kapcsolatok, eredmények (Együttműködés bemutatása, dicséretek, elismerések, ajánlások.)

  Választható elemek (legalább 1 elem bemutatása kötelező):

  Szakmai események bemutatása, amelyeken részt vett a képzésben résztvevő (gyárlátogatások, szakmai bemutatók, szakmát népszerűsítő rendezvények, munkahelyi szakmai rendezvények).

  Az előállított termék további életútjának bemutatása, felhasználása más üzemben, üzemegységben.

  Formai elvárások:

  • A4 méretű dokumentum
  • A tartalmi elemek címmel ellátott elválasztó oldallal vannak elválasztva
  • Terjedelme mellékletek nélkül 20-30 A/4-es oldal
  • A reflexió terjedelme összesen 2-4 A/4-es oldal, Times New Roman 12 betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt, 2,5 cm margó. A reflexióban a gondolatok külön bekezdésben kezdődnek, a bekezdéseket célszerű közvetlenül a csatolt anyag után elhelyezni.
  • A dokumentum címlapján szerepel a vizsgázó neve, a felkészítő intézmény neve, elérhetősége, a felkészítő oktató, oktatók neve, beosztása, a portfólió címe, az elkészítés időtartama, a benyújtás dátuma.
  • A borító utáni első lap az értékelőlap az értékelési szempontokkal, második lap a tartalomjegyzék.
  • Az elkészített dokumentum lapjait úgy kell rögzíteni, hogy látható sérülés nélkül utólagosan lapokat se betenni, se eltávolítani ne lehessen.

  A bizottság előtt a vizsgázó szóban bemutatja a portfólióját, válaszol a vizsgabizottság által feltett, a portfólióban bemutatott tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekre.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A vizsgázónak a kész portfóliót a vizsgaszervezőnek legkésőbb az első vizsgatevékenység előtt 5 nappal kell leadni. Az elkészített portfóliót a hitelesítő oktató előzetesen értékeli, javaslatot tesz a vizsgabizottságnak az értékelésre.

  Értékelési szempontok

  • Konzulens/oktató értékelési javaslata
   • Portfólió megjelenési formája, külalakja 10 pont
   • A tanulási út teljességének bemutatása:
    • üzemi gyakorlat bemutatása 10 pont
    • a vizsgázó saját szerepének bemutatása, reflexiók 10 pont
    • munkatársi kapcsolatok bemutatása 10 pont
    • választható elemek bemutatása 5 pont
   • Portfólióban bemutatott tartami elemek szakszerűsége, részletgazdagsága 10 pont
  • Bizottság értékelése
   • Lényegre törő bemutatás 10 pont
   • Előadásmód 5 pont
   • Szakmai kifejezések használata 10 pont
   • Időgazdálkodás 5 pont
   • A feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége 15 pont

    Összesen: 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu