Szállodai recepciós - 2024 képzés

Szállodai recepciós képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10135001
 • Szakképesítés megnevezése: Szállodai recepciós
 • KEOR kód: 1013
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szállodai recepciós - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szállodai recepciós képzés munkaterülete:

  Szállodai recepciós szakképesítéssel betölthető munkakör a szálláshely földszinti munkaköreinek hármas tagolása esetén a szállodai recepciós.. Ebben a munkakörben elsődleges feladata, hogy fogadja és nyilvántartja a vendégek különböző formában érkező szobafoglalásait és gazdálkodik a rendelkezésre álló szobakapacitással. További feladata a vendégek érkeztetése, bejelentése és tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. Kisebb egységekben, vagy ott, ahol nem különülnek el ezek a munkakörök a szállodai recepciós ellátja a portás és a pénztáros feladatait is. Ebben az esetben a munkakör része a szobák árazása, értékesítése, a vendégek érkeztetése és informálása mellett a számlázás és a fizettetés is. Nagyobb egységekben feladata a kocsirendező, a londiner, a bellboy, a hostess, a transzfer gépkocsivezető, a Business Centerben dolgozó alkalmazottak, a ruhatáros, a garázsmester irányítása, munkájuk megszervezése és ellenőrzése is. A szállodai recepciós kapcsolatot tart a szálloda más egységeivel úgy, mint az emeleti munkakörök (Housekeeping), vendéglátás (Food - Beverage), műszak és ügyvitel.

 • Szállodai recepciós képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus,
  5 1015 23 07 Turisztikai technikus,
  52 7822 02 Vendéglátó ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmához köthető további sajátos követelmények: egy idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga a szakmai vizsga megkezdésekor

 • Szállodai recepciós képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Szállodai recepciós képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szállodai recepciós felkészült, művelt, a világnyelvek közül legalább egy nyelvből középfokú nyelvtudással rendelkezik. A szállodai frontvonalban elsősorban ő képviseli a vendéglátót és testesíti meg a vállalkozást. A hazai és külföldi vendégek a szállodai recepcióson keresztül közvetlen ismereteket szereznek a szállodával kapcsolatban és a szállodán belüli és kívüli étkezési valamin szórakozási lehetőségekről, programokról. A külföldiek a szállodai recepciós tájékoztatásán keresztül információkat kapnak az ország és a régió történelméről, kultúrájáról, így munkája aktívan hozzájárul az országimázs kialakításához. A szakember tevékenységével hozzájárul az úgynevezett „láthatatlan export” bevételek növeléséhez, indirekt módon javítja nemzetközi kereskedelmi mérleget és növeli a bruttó nemzeti terméket. A munkaerőpiacon a szállodai recepciós keresett munkaerő, így képzése szükséges.

 • Szállodai recepciós képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szállodai recepciós képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szállodai recepciós képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a vizsgaszervező által összeállított esettanulmányban meghatározott foglalási feltételekre elektronikus levélben visszaigazolás küld, szállodai szoftver segítségével egy korábbi foglalást a vizsgaszervező által megadott új feltételek szerint áthelyez. Az esettanulmányban megadottak alapján, vendégérkeztetést-elutaztatást hajt végre, szolgáltatásokat terhel és végszámlát állít ki, legalább 2 különböző fizetési módnak megfelelően.

  A különböző fizetési módok és pénzhelyettesítők használata POS terminálon, és készpénzkezelés

  Az esettanulmányban megjelölt adatok alapján elvégzett feladatok dokumentumait a vizsgázó kinyomtatja, vagy a vizsgaszervező által megjelölt helyre elmenti.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  91 – 100%

  • a levél tartalma kiváló szakmai ismeretekre utal
  • a levél nyelvezete kiváló
  • a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása hibátlan
  • a különböző fizetési módok és pénzhelyettesítők használatával tökéletesen tisztában van, és helyesen alkalmazza az ismereteit

  81 – 90%

  • a levél tartalma szakmailag jó felkészültséget mutat
  • a levél nyelvezete helyes vendégkommunikációra utal
  • a szakmai szállodai szoftveres munka kisebb hiányossággal sikeres
  • a fizettetés során kisebb hibát vétett, ami nem befolyásolja a kasszát

  71 – 80%

  • a levél tartalma kissé hiányos, de célját eléri
  • a levél megfogalmazása kívánni valókat hagy maga után
  • a vendégforgalmi feladat során segítséget igényelt, de végrehajtotta
  • a vendég fizettetés során több hibát vétett, de helyesbítette

  60 – 70%

  • a levél tartalma a szükséges minimumot tartalmazza
  • a levél megfogalmazása még elfogadható
  • a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása során több hibát vétett, de segítséggel kijavította
  • A vendég fizettetése akadozott, hibákat vétett, segítséget igényelt, de számszakilag helyes volt

  0 – 59%

  • a levél tartalma hiányos
  • a levél megfogalmazása elfogadhatatlan
  • a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása során bármelyiket segítséggel sem tudta végrehajtani
  • A vendég fizettetése során súlyos hibát vétett, ezért vagy a vendéget, vagy az üzletet károsította

  Értékelési szempontok:

  • a vizsgázó az írott kommunikációban szakmaiságát tükrözi, az elkészített levél formai és tartalmi előírásai, magyar és idegen nyelven nyelvhelyes.
  • a foglalás áthelyezésének helyessége, a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása
  • a szállodai szoftverrel határozott sebességgel végzi a feladatot.
  • pontosan ismeri a lehetséges fizetési módokat és a készpénz helyettesítők használatát, elszámolását.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a tanulmányai során információkat gyűjt a szállodai szolgáltatásokról, portfóliójában bemutatja legalább kettő, különböző típusú szálloda prospektusát, azok árjegyzékét és az alkalmazott ártípusokat, az interneten információkat gyűjt és dokumentál a régiót és szálláshelyek környezetét bemutató anyagokból, különös tekintettel a turisztikai látványosságokra, történelmi és kulturális értékekre, programokra és eseményekre.

  A portfólióban bemutatja a tanulmányai során magyar és valamely világnyelven elektronikusan megírt szállásajánlatait (legalább kettőt), a szállásajánlatokra érkezett foglalásokra küldött visszaigazolásait (legalább kettőt) a kiállított gyakorló számlákról késztett digitális másolatokat (legalább kettőt), valamint minden olyan dokumentálható szakmai anyagot, amivel tanulmányai során találkozott és szakmailag érdekesnek és fontosnak vél.

  A portfólió követelményei:

  Terjedelem: minimum 10, maximum 15 A4-es oldal, fedlap (téma megnevezése, készítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek a mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni.

  Betűforma és méret: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság

  A portfólió leadási határideje: a vizsgaszervező határozza meg

  A vizsgázó egy vendég érkezését és távozását szimulálva érkezteti és elutaztatja a vendéget, kulcskártyát készít és tájékoztat, valamint fizettet. Az eljátszott szituációs gyakorlat során a vizsgázó panaszhelyzetet kezel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  91 – 100%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok kiváló szaktudásra utalnak
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő kommunikáció magyar és idegen nyelven is kiváló
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása, lendületes, gördülékeny, és szakmailag hibátlan
  • a vendégpanasz kezeléses során a szakmai és emberi hozzáállásával vendégelégedettséget képes elérni

  81 –90%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok jó szaktudásra utalnak
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során kisebb hibát ejt, ami nem zavarja a megértést
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása a gyakorlat hiányára utal, de a végrehajtás során a célokat eléri
  • a vendégpanasz kezelés a rutin hiányát mutatja, de szakmai és emberi hozzáállása jó

  71 – 80%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok szakmai hiányosságokra utalnak
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során nem azonnal érthető, ismétlésekre, és magyarázatokra kényszerül
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása hiányosságokat mutat, és csak segítséggel tudja teljesíteni
  • a vendégpanasz kezelése nehézkes, de célját még eléri.

  61 – 70%

  • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött hiányosak, nem mind releváns
  • a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során sok hibát vét, megértése nehézségekbe ütközik, és sok segítséget igényel
  • a szituációs gyakorlat végrehajtása során sokat hibázik, segítséget igényel, de végre tudja hajtani a feladatot
  • a vendégpanasz kezelése elakad, segítségre szorul, de végül sikeres

  0 – 60%

  • Nem gyűjtött anyagokat
  • kommunikációja nem érthető, illetve nem érti a vendéget
  • a szituációs gyakorlat során a feladatok közül egyet segítséggel sem tud végrehajtani
  • a vendégpanasz kezelése sikertelen

  Értékelési szempontok:

  • a vizsgázó írásban magyar és idegen nyelven a vendégekkel az elvárásoknak megfelelően kommunikál,
  • tájékozottságot tanúsít a vendégeket érdeklő információkról és szakmai érdeklődését mutatja a gyűjtött anyag sokszínűsége, relevanciája.
  • A szituációs gyakorlat során a vendéggel folytatott magyar és idegen nyelvi kommunikációja szakmailag helytálló és nyelvileg helyes, a hozzáállása határozott és segítőkész.

  Minősítések:

  91-100 % JELES (5)
  81-90 % JÓ (4)
  71-80 % KÖZEPES (3)
  60-70 % ELÉGSÉGES (2)
  0 - 59 % ELÉGTELEN

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu