Kulturális rendezvény szervezője - 2024 képzés

Kulturális rendezvény szervezője képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
 • Szakképesítés azonosító száma: 03145001
 • Szakképesítés megnevezése: Kulturális rendezvény szervezője
 • KEOR kód: 0314
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kulturális rendezvény szervezője - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kulturális rendezvény szervezője képzés munkaterülete:

  A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

  • Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
  • Kulturális rendezvényeket tervez.
  • Közművelődési projekteket valósít meg.
  • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
  • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
  • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
  • Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
  • Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
  • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
  • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el.
  • Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.
 • Kulturális rendezvény szervezője képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Kulturális rendezvény szervezője képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 250 óra
 • Maximális óraszám: 320 óra
 • Kulturális rendezvény szervezője képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kulturális rendezvények szervezője a helyi társadalom kulturális életének, önszerveződési formáinak és hagyományőrzési tevékenységének egyik legfontosabb szakembere. Munkájához tartozik az önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása.

  A kulturális rendezvények szervezője alkalmas:

  • művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére,
  • közösségi programok szervezésére,
  • tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,
  • amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,
  • a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére.

  Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat– és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a regionális közművelődési és közgyűjteményi intézményekben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szervezeteiben.

 • Kulturális rendezvény szervezője képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kulturális rendezvény szervezője képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu