Falusi turizmus szolgáltató - 2024 képzés

Falusi turizmus szolgáltató képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10133007
 • Szakképesítés megnevezése: Falusi turizmus szolgáltató
 • KEOR kód: 1013
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Falusi turizmus szolgáltató - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Falusi turizmus szolgáltató képzés munkaterülete:

  A falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszereli és működteti a vendéglátóhelyet. Ennek keretében fogadja a vendégeket, igény szerint gondoskodik ellátásukról. Rendelkezik minden olyan információval, amely a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíti: programlehetőséget ajánl, szervez, gasztronómiai élményeket nyújt. Képes bemutatni tevékenységén keresztül a falusi életformát, megismerteti vendégeivel a vidék flóráját és faunáját. Biztosítani tudja szolgáltatásain keresztül a sport és szórakozási lehetőségek igénybevételét, a népi kismesterségek, népszokások, a hagyományos népi kézműves mesterségek megismerését. Tevékenységét fő vagy kiegészítő foglalkozásként végezheti, vállalkozóként illetve adószámos magánszemélyként is.
  Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást képes folytatni.

 • Falusi turizmus szolgáltató képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Falusi turizmus szolgáltató képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Falusi turizmus szolgáltató képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátásban a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szolgáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ezer ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos területe a vidéki turizmus, amelynek eredményeként országunkban egyre több olyan vállalkozás működik, ahol a működtető a saját egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetésének megteremtése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet népszerűsítését tűzte ki célul. Befolyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság érdeklődésének növekedése a természet közeli elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyugodt környezetben való regenerálódás iránt, amihez szorosan kapcsolódik a házi körülmények között készült nyersanyagok, bio ételek és italok fogyasztása. Az emberek a családi körülmények között működő falusi turizmusban látják biztosítottnak az egyéni bánásmódra, személyes szolgáltatásra szóló igényük kielégítését, és szívesen ismerkednek meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal.
  A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a jövőben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség szolgáltatói oldalnak a megerősítése, a turizmusban szolgáltatást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.

 • Falusi turizmus szolgáltató képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Falusi turizmus szolgáltató képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Falusi turizmus szolgáltató képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi turizmus szolgáltatás szakszerű művelése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsga a következő tanulási eredményeket méri:

  • Ismeri falusi vendéglátás alapjait, vendéglátóhely létestésére vonatkozó jogszabályokat a vállalkozás működtetésével kapcsolatos nyilvántartásokat, nyomtatványokat.
  • A szállásadás és a vendéglátás munkafolyamatait átfogóan ismeri.
  • Az általa nyújtott és ajánlott valamennyi szolgáltatást és a használt eszközök működését felhasználói szinten ismeri
  • Tisztában van az épített és természetes örökségek kínálatával térségiszinten
  • Kertészeti , tanya és bio gazdálkodással kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik
  • Ismeri az állatok tartására vonatkozó szabályokat
  • Sport, szabadidős, tevékenységeket, szakmai kifejezéseket, magas szinten ismeri
  • Ismeri a gyermekbarát szolgáltatások nyújtásának feltételeit
  • Tisztában van a programszervezés alapelveivel.
  • Ismeri a munkavédelmi, tűz és környezetvédelemmel összefüggő szakmai alapfogalmakat, a technológia, környezetvédelem, az ökológiai lábnyom, a környezettudatosság, a fenntarthatóság és a szelektív hulladékgyűjtés problémáját összefüggéseit.
  • Ismeri az értékesítést támogató marketing tevékenység legfőbb eszközeit.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Témakörök:

  • Falusi turisztikai vállalkozás működése (válaszadás módja: feleletválasztás, feleletalkotás) 20%
  • Falusi turisztikai szolgáltatások ismerete (válaszadás módja: feleletválasztás, feleletalkotás) 40%
  • Programszervezés (válaszadás módja: esettanulmány értékelés, hibakeresés) 30%
  • Környezet, munka, tűz, balesetvédelemi ismeretek (válaszadás módja: feleletválasztás, tesztfeladat) 10%

   Összesen 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi turizmus szolgáltató gyakorlati feladata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Szituációs gyakorlat során a vizsgabizottság tagjainak közreműködésével eltérő piaci szegmenscsoportba tartozó vendégek számára - véletlenszerű választás után- turisztikai szolgáltatást nyújt.

  A különböző típusú vendégekkel kapcsolatot létesít, felvilágosítást ad számukra, (csoportok és/vagy egyéni vendégek, a vendégek jellemzőinek megadása, létszám, érdeklődési kör meghatározása alapján) az adott régióra, tájegységre jellemző programot készít, intézi az érkezéssel kapcsolatos feladatokat. Ismerteti az ajánlatot, reagál a felmerülő kérdésekre, és tájékoztatást ad az elutazással kapcsolatos információkról.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc,

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Kommunikáció minősége: Kapcsolatfelvétel, a vendég érkezésével, távozásával kapcsolatos információadás 30%
  • Programajánlat készítése: Megfelelés a korcsoportnak, időkihasználás, időszerűség, szakmai tartalom 40%
  • Program ismertetés: Érthetőség, szakszerűség, kommunikációs helyzet megoldása 10%
  • Problémakezelés: Reakció a vizsgabizottság felvetéseire 20%

   Összesen 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu