Élelmezésvezető - 2024 képzés

Élelmezésvezető képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10135003
 • Szakképesítés megnevezése: Élelmezésvezető
 • KEOR kód: 1013 Szálláshely- szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Élelmezésvezető - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Élelmezésvezető képzés munkaterülete:

  Megszervezi és ellenőrzi az élelmezési üzem munkáját, törekedve a költséghatékony működésre. Elkészíti az általános és a speciális táplálkozáshoz szükséges ételek kalkulációit, nyersanyag-kiszabati ívet vezet, és veszteségszámításokat végez. Dietetikus munkatársak bevonásával komplett napi, heti, havi étlapot és/vagy étrendet tervez, állít össze, szükség szerint személyre szabottan. Tápanyagszükséglet kalkulációt készít a különböző korcsoportokba tartozók, táplálkozásra érzékeny betegségben vagy allergiában szenvedők részére az ételallergia és táplálékintolerancia szigorú szabályainak betartása mellett. A táplálkozásnak, mint kiegészítő gyógymódnak ismerése és alkalmazása mellett gazdaságosan vezeti, irányítja a közétkeztetést ellátó üzemet. Adminisztrációs feladatokat lát el, és információs rendszert működtet. Munkatervet, takarítási rendet készít. HACCP rendszert üzemeltet és ellenőriz. Beszerzést irányít és ellenőriz. Készletgazdálkodást végez, együttműködik a szakhatóságokkal és segíti azok ellenőrző munkáját. Ellenőrzési tervet készít az érvényben lévő jogszabályok, előírások betartatásához. Megtervezi a napi étkeztetést a rendelkezésre álló tárgyi-, személyi- és anyagi feltételek szerint. Tisztában van a különböző diéták ételkészítési technikáival és alkalmazza azokat. Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. Ösztönzi a dolgozókat a szakmai fejlődésre. Népszerűsíti az egészséges táplálkozást. Folyamatosan fejleszti a szakmai tudását.

 • Élelmezésvezető képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 2101 Cukrász,
  2102 Felszolgáló,
  2103 Szakács,
  33 7822 01 Pincér,
  33 7826 01 ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 34 811 03 Pincér, 34 811 04 Szakács, 34 811 01 Cukrász, 33 7822 01 Pincér, 33 7826 02 Szakács, 33 7826 01 Cukrász, 54 3434 04 Vendéglátó menedzser, 52 7822 02 Vendéglátó technikus, 55 7822 01 Vendéglátó szakmenedzser, 33 811 02 1000 00 00 Pincér, 33 811 03 1000 00 00 Szakács, 33 811 01 1000 00 00 Cukrász, 42 2 5123 08 20 08 Pincér, 42 2 5124 08 20 09 Szakács, 42 2 5122 08 20 01 Cukrász, 42 9 5129 09 80 12 Vendéglátó menedzser, 42 5 3129 16 90 28 Vendéglátó technikus, 52 811 02 0000 00 01 Vendéglős, 52 811 02 0001 52 01 Vendéglátásszervező, 2101 Cukrász, 2103 Szakács, 2102 Felszolgáló; vendéglátás szálloda szakos közgazdász, közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon, okleveles vendéglátóipari üzemgazdász előképzettség esetén pincér, szakács, cukrász munkakörben eltöltött összefüggő 2 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem állt fenn jogosultság.

 • Élelmezésvezető képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 100 óra
 • Maximális óraszám: 180 óra
 • Élelmezésvezető képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Közétkeztetési feladatokat ellátó intézmény, egység felelősségteljes vezetőjeként, kiemelkedő, speciális szaktudással rendelkezik, magas szinten ismeri a táplálkozástudományt. Az élelmezési részlegek munkáját koordinálja, ellenőrzi. Dietetikusokkal, diétás cukrászokkal és diétás szakácsokkal dolgozik, team szisztéma szerint. A közétkeztetésben egyre nagyobb szerephez jutó diétáknak, táplálkozási érzékenységben szenvedőknek biztosítani tud olyan lehetőséget, amellyel a táplálkozásukban felmerülő speciális igények szerint képesek megoldást kínálni. A közétkeztetésre folyamatosan megnövekedett igény, munkaerőpiaci hiányt idézett elő ebben a munkakörben, így nagy szükség van a jó élelmezésvezetőkre.

 • Élelmezésvezető képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Élelmezésvezető képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Élelmezésvezető képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmezésvezető feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a következő tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri az élelmiszerek és ételek, szervezetre gyakorolt hatását az összetételük alapján. Ismeri a tápanyagtartalom számítás módját.
  • Ismeri, értelmezni és alkalmazza az élelmezési egységre és működésre vonatkozó előírásokat, és munkaügyi szabályokat.
  • Ismeri a hatékony szervezési és vezetési módszereket.
  • Ismeri a közétkeztetéshez kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelő az üzleti életre vonatkozó nyilvántartások fajtáit és a vezetésükkel kapcsolatos előírásokat.
  • Ismeri az élelmezési szoftvereket, gazdasági számítási módokat.
  • Ismeri a beszerzéssel, raktározással kapcsolatos lehetőségeket, a nyersanyagok tulajdonságait. Ismeri a minőségi, mennyiségi, érték szerinti áruátvétel szabályait, követelményeit. Ismeri a FIFO elvet.
  • Ismeri az intézmény élelmezésének működéséhez szükséges árukészlet kiszámításának módját, az árubeszerzés lehetőségeit és alternatíváit.
  • Ismeri a szakmai szoftvereket és alkalmazásukat.
  • Ismeri az élelmezés gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések használatát és működését.
  • Ismeri az anyaghányad-nyilvántartó lappal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
  • Ismeri a raktár és termelés elszámoltatásának alapfogalmait és számításuk lehetséges módjait.
  • Ismeri a szakmai továbbképzési lehetőségeket, szakirodalmat, szakfolyóiratokat.
  • Ismeri a diétás étrendek összeállításának szabályait, a különböző diétákban használható és tiltott alapanyagokat.
  • Ismeri az álláskeresés és a munkaerő pótlásának eszköz-, és szabályrendszerét, rendelkezik a foglalkoztatás törvényi szabályainak ismereteivel, ismeri a bérekre vonatkozó törvényi szabályozást.
  • Ismeri a viselkedésre és illemre vonatkozó szabályokat, a protokolláris előírásokat, a főbb vallási, nemzeti és nemzetiségi előírásokat és szokásokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmezésvezető gyakorlati feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által megadott szempontok szerint (diétára vonatkozó meghatározások) állítson össze, egy három fogásos menüt felnőtt étkeztetésre kalkulálva, három adagban, az aktuális közétkeztetési nyersanyag normában meghatározott maximum keretösszegen belül. A menü tervezése során ügyeljen a szezonális és friss nyersanyagok felhasználására és az egészséges táplálkozásra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu