Higiénés intézményi takarító - 2024 képzés

Higiénés intézményi takarító képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10112004
 • Szakképesítés megnevezése: Higiénés intézményi takarító
 • KEOR kód: 1011 Háztartási szolgáltatások
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 2
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 2
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Higiénés intézményi takarító - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Higiénés intézményi takarító képzés munkaterülete:

  A Higiénés intézményi takarító elsősorban közintézményekben (pl. iskola, szociális) egészségügyi és egyéb intézményekben, létesítményekben, valamint gyártási technológia, diagnosztikai eljárások miatt elvárt tisztatérben, továbbá közösségi közlekedési járműveken - ahol fokozott egészségvédelmi és szennyeződésmentességi elvárások vannak - végzi a napi, heti, havi, féléves nagy- fertőtlenítési takarítási és zárófertőtlenítési feladatokat. A szakképesítéssel rendelkező személy munkája során betartja a munka, -tűz,-baleset és környezetvédelmi, higiénés, valamint a területre vonatkozó speciális előírásokat.

  Munkája során szakszerűen használja egyéni védőeszközöket, a munkája során alkalmazott anyagokat, eszközöket, tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, ismeri azok veszélyeit és felhasználási szabályait. Elvégzi a fenti területeken szükséges alapvető, speciális takarítási, tisztítási, fertőtlenítési feladatokat. A résztvevő képes közintézmények (pl. iskolák, szociális) egészségügyi, és egyéb intézmények, létesítmények, tisztaterek, valamint közösségi közlekedési járművek takarítási feladatainak szakszerű ellátására, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, kézi és gépi eszközök (pl. porszívó) biztonságos használatára, tisztántartására.

 • Higiénés intézményi takarító képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  írni-, olvasni- és alapvető számolni tudás

 • Higiénés intézményi takarító képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Higiénés intézményi takarító képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A közintézményekben (pl. iskola, szociális) egészségügyi és egyéb intézményekben, létesítményekben, gyártási technológia, diagnosztikai eljárások miatt elvárt tisztatérben, valamint közösségi közlekedési járműveken nagyszámban foglalkoztatnak iskolai végzettséggel nem rendelkezőket, akiknek azonban szüksége van szakképesítésre ahhoz, hogy munkájukat képesek legyenek szakszerűn ellátni. Jelenleg ebben a szektorban hatalmas létszámhiány van és nincs ehhez megfelelő higiénés intézményi takarítói képzés, így az alkalmazásban lévők is szakképesítés nélkül végzik a feladataikat. A lezajlott pandémia, szezonális influenza járvány, illetve a közösségekben megjelenő megbetegedések is indokolttá teszik az erre specializálódott takarítók képzését.

  Jelenleg is tömegek dolgoznak szakképesítés nélkül intézményi takarítói munkakörben, ahol a munkáltatók, megrendelők elvárása, hogy a munkát végzők mindegyike rendelkezzen megfelelő képesítéssel, hiszen az ezáltal megszerzett tudásuk a napi munkájukhoz elengedhetetlen. E területen dolgozók többsége nem fejezte be az általános iskolát és ennek befejezésére sem motiválható, ugyanakkor a munkájához szükséges tudás, szakképesítés megszerzésére nyitottak.

  A higiénés intézményi takarítói munkakörben dolgozók, illetve elhelyezkedni kívánók számára a jelenlegi képzési piacon nincs olyan képzés, amely elvégzése a fokozott higiénés előírásokra, szabályok betartására (fertőzés veszély) helyezné a hangsúlyt. A Higiénés intézményi takarító képzés során a résztvevők az intézmények, létesítmények, közösségi közlekedési járművek takarításhoz alkalmazandó tisztító- és fertőtlenítőszerek biztonságos használatát, kézi és gyalogkíséretűgépi eszközökkel történő feladatok ellátását sajátítják el. A szakképesítést megszerzőknek több lehetősége van a szektorban történő elhelyezkedésre. A higiénés intézményi takarító szakképesítéssel rendelkező dolgozók hozzájárulnak a takarítandó területek elvárt tisztaságának megteremtéséhez, és munkakörük presztízsének emeléséhez.

 • Higiénés intézményi takarító képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Higiénés intézményi takarító képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Higiénés intézményi takarító képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítási és fertőtlenítési eljárások, technológiák bemutatása, ismertetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó a legalább tíz tételből álló tételsorból húz egyet. A tételben lévő szituációs jellegű esetleírás alapján javaslatot tesz a különböző létesítmények (közintézmény, egészségügyi és egyéb intézmény/létesítmény, valamint tisztatér, közösségi közlekedési járművek) takarítási, fertőtlenítési feladatainak kivitelezésére, és szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal.

  A feladat része
  - a terület felmérése, felület meghatározása, a szennyeződések azonosítása, a szükséges vegyszer kiválasztása, annak előírt koncentrációjának meghatározása,
  - megfelelő színkódok mellett az alkalmazandó technológia kiválasztása és végrehajtása a vonatkozó előírások, a hatékonyságvizsgálat módjának ismertetése,
  - a szükséges kézi takarítóeszközök, illetve gyalogkíséretű gépi eszközök, mintaburkolatok, a megfelelő vegyszer kiválasztása, és annak előírt koncentrációjának, valamint a színkódok figyelembevételével a szakszerű technológia, biztonsági előírások ismertetése. A különböző létesítmények (közintézmény, egészségügyi és egyéb intézmény/létesítmény, valamint tisztatér, közösségi közlekedési járműveken) takarítására, fertőtlenítésére vonatkozó szituációs jellegű esetleírásban foglaltak megoldásra javaslattétel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu