Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3511
Szociális segítő

A rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. Fő tevékenysége a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
 • érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának kiegyensúlyozottságának fenntartására,
 • segítőkészen kapcsolatot teremteni,
 • adekvát kommunikációt, non-direktív segítő beszélgetést folytatni,
 • nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • konfliktusokat megoldani, konszenzusokat keresni,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémákat felismerni, a problémákat elemezni, feltárni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • a feladat-megoldási folyamatot módszeresen megtervezni, elvégezni,
 • info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
 • fejlesztő foglalkozásokban aktívan részt venni,
 • alapvető jogszabályokat értelmezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő
55 762 06
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

A képzés feltételei

A rehabilitációs nevelő, segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 762 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 11733-16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558-16 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10560-16 Rehabilitációs feladatok
 • 10561-16 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A rehabilitációs nevelő, segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú leadása; Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló bemutatása (leadása); A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása; Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása, melyben az alábbi területekre térjen ki: - PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység; - a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.


120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás. Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár, vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu