Szociális gondozó és ápoló - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális gondozó és ápoló - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3513
Szociális gondozó, szakgon-dozó

A szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni,
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani,
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni,
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni,
 • klienseit motiválni,
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz,
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni,
 • info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni,
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni,
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában,
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban,
 • az alapvető szükségleteket felmérni,
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni,
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni,
 • saját gondozási munkáját dokumentálni,
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában,
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni,
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő
35 762 01

A képzés feltételei

A szociális gondozó és ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 762 01 azonosító számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 10570-16 A szükségletek felmérése
 • 10571-16 Sajátos gondozási feladatok
 • 10572-16 Gondozási–ápolási adminisztráció
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A szociális gondozó és ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor: • Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása (1-1 gépelt oldal terjedelemben).

 • Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem).

 • A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok.

 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

 • Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember - továbbiakban gyakorlatvezető - irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó tanítási napon. • Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása (1-1 gépelt oldal terjedelemben).

 • Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem).

 • A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok.

 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

 • A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember - továbbiakban gyakorlatvezető -irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu