Gyermekotthoni asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 761 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyermekotthoni asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3515
Ifjúságsegítő

A gyermekotthoni asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a szociális problémák felismerésére, feltárására,
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
 • a gyermekek motiválására,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
 • különböző rendezvények, programok szervezésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő

A képzés feltételei

A gyermekotthoni asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakközépiskola esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot&

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 761 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek
 • 10524-16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok
 • 10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

A gyermekotthoni asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.

 • A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.

 • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről - 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikáció - szóló igazolás.

 • Minimum 400 óra - 20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával - letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Iskolai rendszerű képzés esetén az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.

 • A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.

 • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről - 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja - szóló igazolás.

 • A kerettantervben előírt - a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött - gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu