Szociális szakgondozó - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális szakgondozó - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A szociális szakgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • információk gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni,
 • segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • info-kommunikációs eszközöket és számítógépet használni,
 • rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni,
 • felmérni a közvetlen életveszélyt,
 • elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni,
 • gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni,
 • megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében,
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban,
 • az alapvető emberi szükségleteket felmérni,
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi feltételeit biztosítani és célszerűen használni,
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni,
 • saját gondozási munkáját dokumentálni,
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában,
 • megtervezni a saját és irányítása alá tartozók munkáját, ütemezni a feladatokat, a feladat megoldási folyamatot megtervezni,
 • részt venni a minőségbiztosítással és a szakmai protokollokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő

A képzés feltételei

A szociális szakgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 762 03 azonosító számú, Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10556-16 Gondozási-ápolási feladatok
 • 10574-16 Személyes gondoskodás
 • 10575-12 Szociális szervezés
 • 10576-12 Szakgondozási adminisztráció
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A szociális szakgondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára jelentkezéskor: • Párbeszédes formában, minimum 15 gépelt oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása), mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 12 oldal terjedelem).

 • Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), legalább 12 oldal terjedelemben.

 • A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása.

 • Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenységről készült, minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása.

 • Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása.

 • A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

 • 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember - továbbiakban gyakorlatvezető - végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött), a gyakorlatvezető által legalább elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó tanítási napon: • Párbeszédes formában, minimum 15 gépelt oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú

 • Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 12 oldal terjedelem).

 • Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), legalább 12 oldal terjedelemben.

 • A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása.

 • Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenységről készült, minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása.

 • Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása.

 • A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

 • A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember - továbbiakban gyakorlatvezető -végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégséges (2) értékelése esetén gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu