Szociális asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3511
Szociális segítő

A szociális asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
 • érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
 • segítő kapcsolatot teremteni,
 • adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
 • konfliktusokat megoldani,
 • konszenzusokat keresni,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • a feladatmegoldási folyamatot tervezni,
 • módszeresen munkát végezni,
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
 • játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
 • sportszereket használni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 762 06
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő

A képzés feltételei

A szociális asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 762 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10563-16 Szociális munka adminisztrációja
 • 10562-16 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
 • 10558-16 Önálló szociális segítő feladatok
 • 11733-16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

A szociális asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása. • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló.

 • Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve.

 • A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok.

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat”, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

 • 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

 • Minimum 400 óra (20%–a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás


Iskolai rendszerű szakképzés esetén az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása. • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló minimum 5 oldal terjedelmű napló.

 • Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve.

 • A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok.

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

 • A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

 • A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú szociális / egészségügyi végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu