Mentálhigiénés asszisztens - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mentálhigiénés asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 762 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mentálhigiénés asszisztens - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3511
Szociális segítő

A mentálhigiénés asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni, információforrások kezelésére,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • nyitott hozzáállásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra,
 • segítőkapcsolat teremtésére,
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
 • konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, – feltárásra,
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére,
 • módszeres munkavégzésre,
 • info kommunikációs eszközök és a számítógép használatára,
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére,
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára,
 • sportszerek használatára

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő

A képzés feltételei

A mentálhigiénés asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 762 02 Szociális asszisztens, vagy

  54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő


 • Előírt gyakorlat:

  3 év a szociális ellátás területén

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 762 03 azonosító számú, Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10567-12 Mentálhigiénés feladatok

A mentálhigiénés asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló.

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

 • Minimum 80 óra, tereptanár vagy szociális/egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Iskolai rendszerű szakképzés esetén az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló.

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

 • A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményekben tereptanár vagy szociális/egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu