Foglalkozás-szervező - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Foglalkozás-szervező
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 762 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Foglalkozás-szervező - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3511
Szociális segítő

A foglalkozás-szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A foglalkozás-szervező a munka és terápiás jellegű foglalkozások szervezésében, megvalósításában tevékenykedik a szociális ellátás bentlakásos intézményeiben és a területi ellátásban. Folyamatosan biztosítja a humánus és jó munkafeltételeket. Megtanítja a munkavégzéshez szükséges ismereteket. Kidolgozza a személyre szabott teljesítmény értékelés és elismerés rendszerét.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a szociális problémák felismerésére, feltárására
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
 • motiválásra
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • konfliktusmegoldásra
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő

A képzés feltételei

A foglalkozás-szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 762 02 Szociális asszisztens, vagy

  54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő


 • Előírt gyakorlat:

  3 év a szociális ellátás területén

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 762 01 azonosító számú, Foglalkozás-szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10568-12 Munka és terápiás jellegű foglalkozások szervezési feladatai

A foglalkozás-szervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzés során elkészített, az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló bemutatása, leadása.


Iskolai rendszerű szakképzés esetén az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzés során elkészített, az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló bemutatása, leadása.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu